przejdź do Sochaczew.pl
207609 odwiedzin
Jest wzór sztandaru dla 37. dywizjonu

Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz wyraził zgodę na ufundowanie sztandaru dla 37. Sochaczewskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej. Na swym drugim posiedzeniu Komitet Fundatorów Sztandaru zatwierdził wzór sztandaru. Teraz do pracy mogą ruszyć wykonawcy.

Historia 37. Sochaczewskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej stacjonującego w Bielicach liczy wprawdzie tylko sześć lat, ale jednostka dziedziczy tradycje o znacznie dłuższej, bo prawie sześćdziesięcioletniej historii. Podczas pierwszego spotkania komitetu, 5 czerwca 2017 roku, dowódca ppłk Andrzej Stachurzewski podkreślał, że jego dywizjon jest bardzo mocno związany z ziemią sochaczewską, a żołnierze pielęgnują piękną tradycję współpracy z lokalną społecznością. Była ona budowana od lat 60. i 70. XX wieku przez formacje, których następcą jest 37. dywizjon rakietowy.

Na drugim spotkaniu, które odbyło się 18 grudnia w ratuszu, dowódca jednostki poinformował o zgodzie ministra obrony narodowej na ufundowanie sztandaru dla jednostki. Zgodnie z wojskowymi procedurami był to warunek konieczny dla rozpoczęcia dalszych prac.

Sztandar zostanie ufundowany przez cztery samorządy: powiat sochaczewski, miasto Sochaczew, gminę Sochaczew i gminę Teresin. Znajdą się na nim ściśle określone dla sztandarów jednostek wojskowych symbole - po jednej stronie płatu - orzeł biały otoczony dwoma gałązkami wawrzynu oraz w czterech rogach numer dywizjonu czyli 37. Po drugiej stronie płatu znajdzie się otoczony wawrzynem napis „BÓG HONOR OJCZYZNA”, a w narożnikach herby: miasta Sochaczew, gmin Sochaczew i Teresin oraz  symbol jednostki.

- Podczas spotkania ustalono, że uroczystość wręczenia sztandaru nastąpi w sobotę 9 czerwca na placu Kościuszki. Data nie jest przypadkowa - to będzie weekend Dni Sochaczewa. Uroczystość doskonale wpisze się w program obchodów, podkreślając związek dywizjonu z lokalną społecznością - mówi Piotr Osiecki, przewodniczący komitetu honorowego.

Przypomnijmy, że poza burmistrzem komitet tworzą: sekretarz stanu w KPRM Maciej Małecki (przewodniczący honorowy), starosta sochaczewski Jolanta Gonta, wójt gminy Sochaczew Mirosław Orliński, wójt gminy Teresin Marek Olechowski, komendant Hufca ZHP Krzysztof Wasilewski. W pracach gremium uczestniczą również: poprzedni dowódca 37. dywizjonu płk. Mirosław Grzybowski, obecny dowódca dywizjonu ppłk Andrzej Stachurzewski, proboszcz parafii św. Wawrzyńca ks. Piotr Żądło oraz naczelnik Wydziału Kultury, Turystyki i Promocji Miasta Joanna Niewiadomska-Kocik.

Robert Małolepszy
robert.malolepszy@sochaczew.pl

A A A
03.01.2018
godz.15:18
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość