przejdź do Sochaczew.pl
206327 odwiedzin
Więcej dla stowarzyszeń

Burmistrz zdecydował o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, w którym do podziału w 2018 roku będzie łącznie 409 tys. zł. Kolejny raz po dotacje z kasy miasta będą mogły sięgnąć sochaczewskie kluby sportowe, UKS-y, stowarzyszenia i fundacje, w tym zajmujące się profilaktyką uzależnień.

W przypadku ogłoszonego właśnie konkursu chodzi o realizację zadań samorządu przez organizacje pozarządowe, udzielanie wsparcia dzieciom z niewydolnych wychowawczo rodzin, niepełnosprawnym, seniorom, prowadzenie zajęć sportowych. Miasto od lat współpracuje z lokalnymi organizacjami i na ile może wspiera ich działalność - udostępnia za darmo obiekty i pomieszczenia, funduje stypendia sportowe, przyznaje dotacje.

- Tegoroczną nowością w konkursie ofert jest wydzielenie puli pieniędzy na organizowanie imprez turystycznych i krajoznawczych promujących walory miasta, a także położenie nacisku na setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Chcemy, by w obchody zaangażowała się jak największa grupa ludzi, nie tylko samorząd, szkoły, placówki kultury, ale także trzeci sektor. Stąd w konkursie dodatkowe punkty można zyskać za wydarzenia związane z jubileuszem naszej wolności - mówi wiceburmistrz Marek Fergiński.

Przyszłoroczna pula pieniędzy dla NGO to 409 tys. zł. Jest ona wyższa o 19,2 tys. od tegorocznej. Na oferty stowarzyszeń ratusz czeka do 28 grudnia, do godz. 16.00.

Zaproponowany podział pieniędzy z budżetu miasta wygląda następująco:
- upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych (16.000 zł) 
- organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych promujących walory turystyczne i krajoznawcze miasta - rajdy, zloty, spływy itp. (6.000 zł)
- wsparcie osób niepełnosprawnych i ich rodzin (5.000 zł)
- organizacja przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych związanych z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości (15.000 zł)
- wspieranie działań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji patriotycznych i narodowych oraz tożsamości lokalnej mieszkańców w szczególności związanych z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości (27.000 zł)
- promocja zdrowego stylu życia oraz poprawa jakości życia osób starszych (15.000 zł) 
- wspieranie działalności świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży w zakresie profilaktyczno-opiekuńczym (47.000 zł)
- organizowanie stacjonarnych obozów szkoleniowo-wypoczynkowych oraz wyjazdów szkoleniowo-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji (75.000 zł)
- organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży: piłka nożna, judo, pływanie, sztuki walki, tenis stołowy, rugby, piłka siatkowa, badminton, koszykówka, ratownictwo wodne i inne (40.000 zł)
- działania w zakresie ochrony i promocji zdrowia dotyczące przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie (8.000 zł) 
- działania służące profilaktyce i przeciwdziałaniu narkomanii (8.000 zł)
- powadzenie świetlic środowiskowych realizujących zadania służące przeciwdziałaniu   narkomanii (15.000 zł)
- organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach programu walki z  narkomanią (67.000 zł)
- pomoc społeczna, zapewnienie miejsc w placówkach   oświatowo-wychowawczych   wsparcia dziennego (65.000 zł)

To jednak nie wszystko, bo pod koniec grudnia ratusz ogłosi jeszcze jeden konkurs dotyczący zadań sportowych. Tam pula środków wzrośnie z obecnych 555 do 600 tys. zł.

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

A A A
19.12.2017
godz.14:50
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość