przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
245109 odwiedzin
Wszystko o kontrolach ZWiK


 

Od kilku tygodni mieszkańców Sochaczewa odwiedzają przedstawiciele miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. W związku z licznymi pytaniami dlaczego pukają do drzwi i co mają sprawdzać, postaramy się dokładniej powiedzieć, o co w tym chodzi.

 

Po co kontrole?

Wszyscy wiedzą, że w Sochaczewie prowadzona jest ogromna inwestycja, polegająca na budowie blisko 100 km sieci kanalizacji sanitarnej. Zgodnie z warunkami umowy o dofinansowanie, rok 2013 powinien zamknąć się konkretną liczbą mieszkańców podłączonych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Ta „magiczna” liczba to 11.138.

W związku z tym konieczne jest skonfrontowanie bazy mieszkańców już podłączonych do sieci z tymi, którzy zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, winni do niej się przyłączyć.

 

Czy mieszkańcy muszą odpowiadać na pytania?

Kontrolerzy są pracownikami ZWiK i posiadają stosowne legitymacje upoważniające ich do pytania o sposób odprowadzania ścieków. Właściciel nieruchomości proszony jest o przedstawienie dokumentów uwiarygadniających zgodne z prawem pozbywanie się ścieków. Należy, oczywiście, udzielić odpowiedzi zgodnej ze stanem faktycznym.

 

Czy trzeba się podłączyć?

Pada pytanie o wolę podłączenia się do istniejącej lub budowanej kanalizacji. Każdy mieszkaniec Sochaczewa jest w pewnym stopniu beneficjentem projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew” . Nie tylko ratusz i ZWiK, ale wszyscy, którzy produkują nieczystości, muszą dostosować się do wymogów prawa krajowego i unijnego w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Sochaczewa, osiągnięcia odpowiednich parametrów ścieków oczyszczonych, ograniczenia skażenia wód powierzchniowych i podziemnych.

 

Udzielą informacji

Andrzej Kierzkowski, Rafał Kaczmarek i Andrzej Barczak nie tylko pytają o sposób odprowadzania ścieków. Informują o procedurze podłączania się do kanalizacji sanitarnej, odpowiadają na wątpliwości, starają się rozwiewać obawy. Każdy wizytowany mieszkaniec, gdy o coś spyta, uzyska odpowiedź lub zostanie skierowany do właściwego urzędnika.

 

Dobre strony przyłączy

Jeszcze do niedawna Sochaczew posiadał słabo rozwiniętą infrastrukturę kanalizacji sanitarnej. Od paru miesięcy trwa budowa, której celem ostatecznym ma być niemal 100-procentowe skanalizowanie miasta. Dzięki temu wyeliminowane zostanie odprowadzanie nieczystości do gleby i rzek – Utraty oraz Bzur (niestety, taka praktyka jest bardzo często stosowana). Tym samym zdecydowanie poprawi się jakość wód, lepszy będzie poziom ochrony wody pitnej, środowisko naturalne czystsze.

Czysta, zdrowa woda jest dla każdego jednym z najważniejszych dóbr. Bagatelizujemy jednak sposób pozbywania się nieczystości. A to, jak to czynimy, ma ogromny wpływ na jakość naszego życia. Chcemy mieć prąd, wodę, telefon czy internet, ale zapominamy, że produkujemy śmieci i ścieki.

Musimy zdać sobie sprawę z niepodważalnego faktu, że z chwilą podłączenia do nieruchomości mediów, wartość naszej nieruchomości zdecydowanie wzrasta. To z kolei procentuje na przyszłość – dla naszych dzieci czy wnuków, ewentualnie dla kolejnego nabywcy. Łatwiej też sprzedać działkę, która posiada wszystkie media, łącznie z kanalizacją sanitarną.

 

Jak to zrobić?

Najdokładniejszych informacji zasięgniemy w Biurze Obsługi Klienta, które mieści się na parterze siedziby sochaczewskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, przy ulicy Rozlazłowskiej 7. Tu kompetentni pracownicy poinformują dokładnie o możliwościach podłączenia się do kanalizacji sanitarnej. Najczęściej zadawane pytania dotyczą kosztów takiej operacji. Ważne jest to, że za połączenie głównego kolektora z granicą nieruchomości odpowiada inwestor, czyli ZWiK. Natomiast od granicy działki do budynku i konkretnego w nim miejsca – sam właściciel. Gospodarz musi też zadbać o dokumentację w postaci wyrysu geodezyjnego z aktualną inwentaryzacją przyłącza. Jeśli mieszkańcy ulicy solidarnie wystąpią o sporządzenie mapki z zaznaczonymi na niej konkretnymi przyłączami poszczególnych nieruchomości, to najprawdopodobniej koszt będzie zdecydowanie niższy niż w przypadku oddzielnych dokumentów.

 

Spotkania

Wkrótce rozpoczną się spotkania informacyjne dla mieszkańców Sochaczewa. Padnie na nich z pewnością wiele pytań, na które pracownicy ZWiK postarają się odpowiedzieć. Pierwsze odbędzie się w środę, 30 maja.

W imieniu burmistrza Sochaczewa zaprasza na nie prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o. Stanisław Grażka oraz radny Sylwester Zdzieszyński. Spotkanie odbędzie się 30.05.2012 r. o godz. 18.30 w kaplicy Kościoła pod wezwaniem św. Brata Alberta w Karwowie.  Zachęcamy mieszkańców, by wzięli w nim udział. Można będzie uzyskać informacje na temat możliwości podłączenia posesji do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej na osiedlu Karwowo.

Monika Gadzińska, ZWiK

 

A A A
29.05.2012
godz.09:06
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt