przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
244604 odwiedzin
Prezes skarży prezesa

Do sochaczewskiej prokuratury wpłynęło zawiadomienie, w którym obecny prezes ZWiK zarzuca byłemu prezesowi błędy w przetargach, które miały narazić spółkę na znaczne straty.Jak nam powiedział zajmujący się tą sprawą zastępca prokuratora rejonowego w Sochaczewie Przemysław Tarczyński, wszczęto postępowanie przygotowawcze na podstawie zawiadomienia prezesa zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, który powiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego członka zarządu. Obecny prezes wskazał trzy niepokojące go wątki.

Pierwszy to nieprawidłowości przy przetargu na rozbudowę i remont miejskiej oczyszczalni ścieków przy al. 600-lecia. Nieprawidłowości te miałyby polegać na wyborze oferty, która zdaniem zawiadamiających nie była ofertą najkorzystniejszą, czyli najtańszą.

Drugi wątek dotyczył domniemanych nieprawidłowości przy rozliczeniach finansowych z jedną z firm doradczych. ZWiK zawarł z nią za czasów poprzedniego prezesa umowę, w myśl której miałaby ona przeprowadzić badania rynku w poszukiwaniu kontrahentów badając ich zdolności kredytowe. Umowa spowodowała podobno wysokie wydatki. Obecny zarząd ZWiK podważył zasadność wystawienia przynajmniej części faktur, twierdząc, że nie ma śladów wykonania określonych w umowie prac.

Trzeci zarzut dotyczy jednej z umów zawartej przez ZWiK na wykonanie tzw. ratingu, czyli oceny kondycji finansowej spółki ZWiK w związku z planowaną emisją obligacji. W tym przypadku zakwestionowano w ogóle zasadność podpisywania takiej umowy zwłaszcza, że niosła ona ze sobą dość znaczne koszty.

Prokuratura ma już zgromadzoną w całości dokumentację przetargową. Prawdopodobnie powołany zostanie biegły do oceny zasadności wyboru oferty, która w ocenie obecnego zarządu była niekorzystna  i nie wypełniała warunków ustawy o zamówieniach publicznych. Druga sprawa to zweryfikowanie faktur, na które - jak twierdzi nowy prezes - nie ma pokrycia w widocznych efektach wykonanego zamówienia.

Więcej w najnowszym numerze "ZS".

Sławomir Burzyński 

A A A
28.05.2012
godz.08:44
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt