przejdź do Sochaczew.pl
206061 odwiedzin
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów nadal w Chodakowie

Sochaczewski Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nadal znajduje się przy ul. Chemicznej 8 (teren dawnego Chemitexu). Bez zmian pozostały zasady korzystania z punktu.

PSZOK czynny jest od 9:00 do 17:00 od wtorku do soboty (z wyłączeniem dni świątecznych). W punkcie bezpłatnie przyjmowane są następujące odpady: papier i tektura, szkło (za wyjątkiem szkła zbrojonego i szyb samochodowych), opakowania wielomateriałowe (np. kartony po sokach), odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, metale, odpady zielone, zużyte opony, odpady budowlane i remontowe, farby, tusze, kleje, tekstylia, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, baterie oraz akumulatory.

- Pamiętajmy, że PSZOK to nie wysypisko śmieci. Nie są tam przyjmowane np. zmieszane odpady komunalne - podkreśla naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami UM Agnieszka Tomaszewska. - Pracownicy punktu nie przyjmują ponadto: materiałów zawierających azbest, części samochodowych, smoły, papy, styropianu budowlanego oraz innych odpadów wskazujących na to, że nie powstały w gospodarstwach domowych. PSZOK nie przyjmuje bowiem odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy.

Jeżeli mamy wątpliwości, czy materiały, których chcemy się pozbyć, mogą zostać odebrane przy ul. Chemicznej, warto wcześniej zadzwonić do PSZOK (tel.  46 861-15-19 lub 662-967-992).

- Oczywiście sam odbiór jest darmowy, ale  transport odpadów do punktu leży w naszej gestii. Osoba przekazująca odpady, jeżeli mieszka w domu jednorodzinnym, powinna mieć ze sobą potwierdzenie dokonania opłat za odbiór śmieci oraz dowód osobisty. Mieszkańcom spółdzielni i wspólnot wystarczy sam dowód - dodaje Agnieszka Tomaszewska.

Przypominamy, że opłaty „śmieciowe” za lipiec i sierpień wnieść powinniśmy do 16 sierpnia, za wrzesień i październik - do 16 października, a za listopad i grudzień 2017 - do 15 grudnia. Wpłat można dokonywać gotówką bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 16 lub przelewem na indywidulany rachunek bankowy. Posiadacze Sochaczewskiej Karty Seniora 75+ oraz Sochaczewskiej Karty Rodziny, jeżeli segregują śmieci,  mają prawo do 50 proc. zniżki w opłacie. Zniżka będzie naliczona jedynie wtedy, gdy za śmieci płacą w terminie.  Jeden dzień spóźnienia powoduje, że posiadacze karty tracą prawo do ulgi.

 - Dokładny harmonogram odbioru śmieci, oprócz tego, że drukowany jest w „Ziemi Sochaczewskiej”, znajduje się też w zakładce „Śmieci po nowemu” na portalu sochaczew.pl. Zamieszczamy tam też terminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Najbliższa zaplanowana jest na koniec września. Zarządcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych proszeni są o zgłaszanie do Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego lokalizacji, w których zostaną wystawione odpady - podsumowuje naczelnik Tomaszewska.

Agnieszka Poryszewska

 

A A A
23.08.2017
godz.10:11
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość