przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
239444 odwiedzin
Wyniki egzaminu maturalnego – Niespodzianek nie było

Podobnie jak w całym kraju, 30 czerwca sochaczewscy maturzyści odebrali świadectwa dojrzałości. To jednak nie koniec edukacyjnych wyzwań. Absolwenci czekają teraz na decyzje rekrutacyjne wymarzonych uczelni.

Uczniowie, którzy ukończyli szkołę w tym roku, obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego: w części ustnej z języka polskiego oraz wybranego języka obcego, w części pisemnej z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Obowiązkowy był także egzamin z wybranego przedmiotu.

Aby zdać maturę, należało z części ustnej i pisemnej uzyskać co najmniej po 30 proc. Jeśli absolwent nie osiągnął tego wyniku tylko z jednego egzaminu, może w sierpniu przystąpić do poprawki. Jeżeli „oblał” więcej przedmiotów, będzie mógł ponownie spróbować za rok. Limit 30 procent nie obowiązywał w przypadku przedmiotu dodatkowego.

Wiadomo jednak, że dla większości absolwentów 30-procentowy wynik to za mało, aby ubiegać się o indeks dobrej uczelni, dlatego maturzyści starali się zaliczyć egzaminy jak najlepiej.

Średnia krajowa zdawalność w liceach wyniosła niecałe 85 proc., w technikach prawie 68 proc. Podobne wyniki zanotowano na Mazowszu. Jak zwykle najgorzej poszła matematyka. Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej matury nie zdało 6,7 proc. uczniów, oni już nie mają szansy na poprawkę w tym roku. Prawie 15 proc. może ponownie przystąpić do egzaminu w sierpniu, a to dlatego, że nie zdali tylko jednego egzaminu.

Wysoko powyżej średniej krajowej uplasowało się Liceum Ogólnokształcące w Chopinie. Do egzaminu dojrzałości przystąpili wszyscy absolwenci. Spośród 154 osób piszących maturę, szczęścia zabrakło tylko jednej. Przystąpi ona do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Wskaźnik zdawalności wyniósł w „Chopinie” 99,35 proc.

Jednym z maturzystów „Chopina” był Kacper, który bez problemów zaliczył przedmioty obowiązkowe. Twierdzi, że pewne kłopoty mogła sprawiać matematyka, ale nie takie jak fizyka na poziomie rozszerzonym, którą wybrał jako przedmiot dodatkowy. Zdecydował się na fizykę, ponieważ chciałby studiować na politechnice. Zastanawia się, czy niecałe 50 procent, jakie uzyskał z fizyki wystarczy, aby zdobyć indeks.

Bardzo dobry wynik odnotowało technikum w ZS im. Iwaszkiewicza. Na 41 absolwentów do egzaminów przystąpiło 36. Pomyślnie zdały je 33 osoby. Trzech absolwentów może przystąpić do poprawki, a procentowo zdawalność wyniosła 91,67. Nieco niżej uplasowali się uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w „Iwaszkiewiczu”. Siedmiu spośród 46 zdających nie zaliczyło matury. Pięć osób może się poprawić w sierpniu. Procentowy wynik jest bardzo zbliżony do średniej krajowej i wojewódzkiej, a jeśli poprawki się powiodą, będzie jeszcze lepszy.

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego („osiemdziesiątka”) na 145 absolwentów do matury przystąpiło 135 – 39 z liceum i 96 z technikum. Matury nie zdało dziewięć osób – cztery z liceum i pięć z technikum. Oni będą mogli spróbować za rok. Zdawalność w „ogólniaku” wyniosła 62 proc., w technikum 78 proc. Jak informuje szkoła, nie ma poprawek z języka polskiego, słabiej wypadły: matematyka i język angielski, ale i tak tegoroczne wyniki są lepsze od ubiegłorocznych. W sierpniu odbędą się poprawki dla tych, którzy nie zaliczyli jednego przedmiotu, czyli dla 11 osób z liceum i 16 z technikum.

164 absolwentów opuściło w tym roku mury Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego, czyli „ogrodnika”, a 153 przystąpiło do matury – 62 z liceum i 91 z technikum. Na egzaminie nie powiodło się 19 licealistom i wszyscy oni mogą podejść do poprawki. W przypadku technikum, nie zaliczyło 37 osób, dziesięcioro oblało więcej niż jeden przedmiot, a więc próbować szczęścia może dopiero za rok. Zdawalność w liceum wyniosła 69,4 proc., w technikum 59,3.

– W tym roku, po raz pierwszy, można odwołać się od wyniku egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do  Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, które działa przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – przypomina zainteresowanym maturzystom Urszula Opasiak, dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji.

Jak pokazuje doświadczenie, większości maturzystów udaje się zaliczyć poprawki, miejmy nadzieję, że tak będzie również w tym roku. Ci absolwenci muszą jednak poświęcić wakacje, aby w dniach 22-25 sierpnia wykazać się niezbędną wiedzą.

Jolanta Sosnowska

 

A A A
19.07.2017
godz.14:42
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt