przejdź do Sochaczew.pl
215171 odwiedzin
90 ton azbestu do utylizacji

W tym roku utylizacją eternitowych płyt, którymi przez lata pokrywano dachy domów, garaży i warsztatów, zajmie się firma Tonsmeier z Kutna. W ramach akcji koordynowanej przez ratusz, w znaczącej części finansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z terenu miasta zabrane i zutylizowane zostanie ok. 89 ton zawierającego azbest eternitu.

Od lat wiosną Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dzieli pieniądze przeznaczone na usuwanie z dachów budynków mieszkalnych i gospodarczych, zabranie, przetransportowanie i bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Na dotację mają szansę tylko te samorządy, które stworzą listę osób zainteresowanych pozbyciem się eternitu, a ratusz zadeklaruje piętnastoprocentowy wkład własny. W styczniu nasz samorząd przesłał do  WFOŚiGW listę ponad 40 posesji, gdzie albo już zdjęto eternit i zafoliowany czeka na odbiór, lub trzeba dopiero wejść na dach i go zdemontować.

- Płyty eternitowe zdejmowane będą z 21 budynków znajdujących się na 17 posesjach m.in. przy ul. Batalionów Chłopskich, Boryszewskiej, Buczka, Granicznej, Polnej, Topolowej i Wyszogrodzkiej. Do programu przystąpiło też kilku działkowców z Rodzinnych Ogrodów Działkowych znajdujących się przy ulicach Topolowej, Fabrycznej i Działkowej.  Do zdjęcia z dachów będą łącznie 32 tony odpadów – mówi Agnieszka Tomaszewska naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi w UM.

Część mieszkańców już zdjęła eternit z dachów, zmagazynowała na podwórkach i od tej grupy firma Tonsmeier jedynie zabierze odpady. Specjalistyczne ekipy pojawią się na 27 posesjach skąd zabiorą 57 ton eternitu. Łącznie cała akcja będzie kosztował 31,4 tys. zł. Na jej przeprowadzenie firma ma czas do 30 listopada.

Z roku na rok eternit znika z naszych domów, garaży i ogródków działkowych. Trzy lata temu, przy wsparciu Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, do utylizacji trafiło 118 ton płyt, w 2015 roku były to niemal 64 tony, a w 2016 roku 65,8 tony. Od lat Fundusz Ochrony Środowiska pokrywa 85 procent kosztów akcji, a jedynie 15 procent musi wyłożyć ze swego budżetu lokalny samorząd.

Osoby zainteresowane udziałem w przyszłorocznej akcji usuwania eternitu, proszone są o kontakt z Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego przy ul. 1 Maja 16, pok. 42 lub 45A, tel. 46 862 22 35 wew. 337 lub 397.

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

 

 

A A A
23.06.2017
godz.10:28
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość