przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
262196 odwiedzin
Historia „dwójki” a współczesność

Przygotowania do obchodów jubileuszu 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 ruszyły pełną parą. Uczniowie, przygotowując się do konkursu z wiedzy o jej historii, poznają najważniejsze fakty ze stuletniego funkcjonowania placówki.

Zbierają pamiątki i wspomnienia swoich rodziców, dziadków, które są eksponowane na specjalnej tablicy, a także na stronie internetowej oraz w gazetce „Bez Tytułu”. Zaczęły się też przygotowania do obchodów Dnia Patrona, podczas których uczniowie wraz z zaproszonymi gośćmi będą czytać fragmenty najpiękniejszych utworów Marii Konopnickiej. Ogłoszono także szkolny konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną o życiu i twórczości patronki szkoły.

Pod koniec roku szkolnego podczas Dni Rodziny zostaną zaprezentowane gry i zabawy naszych dziadków i rodziców, a chętni uczniowie z sochaczewskich podstawówek wezmą udział w grze miejskiej związanej tematycznie z naszym jubileuszem. W planach jest też nakręcenie filmu o naszej szkole pod tytułem „Od kałamarza do komputera”. Główne uroczystości, które patronatem objął Urząd Miasta wraz z panem burmistrzem, odbędą się w listopadzie 2017 roku.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej nie zawsze była najmniejszą placówką w Sochaczewie. W latach 60. czy 70., podczas wyżu demograficznego, uczyło się w niej ponad ośmiuset uczniów jednocześnie, dziś około trzystu.

Swoistym znakiem zmieniających się czasów była zmiana patrona szkoły. Pierwszym, w latach 60.- 80. ubiegłego wieku był generał Karol Świerczewski - Walter. Tę niechlubną postać zastąpiła Maria Konopnicka. Pierwszy sztandar z napisem „Nauka Honor Ojczyzna” ufundowano w 1963 roku, 5 lat po przeniesieniu się do nowego budynku przy ul. 15 Sierpnia 44, w którym szkoła funkcjonuje do dziś, a który, jak na tamte czasy, był bardzo nowoczesny.

W latach 1993-2003 uczniowie klas młodszych uczyli się w budynku przystosowanym do ich potrzeb po dawnym Zakładowym Domu Kultury w Boryszewie, jednak niż demograficzny sprawił, że w 2003 roku wszyscy uczniowie wrócili do macierzystego budynku przy 15. Sierpnia 44.

W szkole zatrudnionych jest obecnie 34 nauczycieli i 18 pracowników obsługi i administracji. Stanowisko dyrektora szkoły od 1991 roku pełni Hanna Celeda. Jej zastępczynią jest Ewa Zielińska. W szkole w 13 oddziałach uczy się 280 uczniów.

Priorytetem i atutem „Dwójki” jest nie tylko jakość kształcenia, ale nacisk na bezpieczeństwo uczniów i dbałość o przyjazną atmosferę, w której najważniejszy jest uczeń i jego potrzeby.

Sprzyja temu dbałość o wystrój i estetykę szkoły, sal lekcyjnych i wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt techniczny: komputery z dostępem do Internetu i ekrany multimedialne, co ułatwia i uatrakcyjnia proces uczenia się i przekazywania wiedzy.

Możemy się pochwalić również tym, że jako pierwsza szkoła w mieście, korzystamy już drugi rok z dziennika elektronicznego, który nie tylko usprawnia pracę nauczycieli, ale daje natychmiastowy wgląd rodzicom w szkolne postępy ich dzieci.

Mimo iż szkoła nie posiada dużej i nowoczesnej sali gimnastycznej, to dzięki zaangażowaniu całej lokalnej społeczności udało się pozyskać w ramach projektu SBO środki na budowę w 2014 roku nowoczesnego boiska do piłki ręcznej i siłowni zewnętrznej, a dwa lata później, w ramach tego samego projektu, powstało nowoczesne boisko do piłki nożnej wraz z bieżnią lekkoatletyczną. Warto dodać, że z obiektów tych korzystają nie tylko uczniowie, ale i mieszkańcy dzielnicy Boryszew.

Natomiast dla młodszych, jako pierwsi w mieście, pozyskaliśmy środki z MEN w ramach projektu „Radosna Szkoła” na budowę nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw, który wśród najmłodszych uczniów i mieszkańców dzielnicy cieszy się ogromnym powodzeniem.

Szkoła może pochwalić się wieloma sukcesami. Naszą specjalnością w sporcie są zawody rugby, koszykówka i lekkoatletyka, ale jest też wiele sukcesów w innych dziedzinach. W ubiegłym roku mieliśmy laureata w wojewódzkim konkursie z języka polskiego, był nim Adam Milczarek. Nasi uczniowie zdobywają też wiele nagród i wyróżnień w konkursach matematycznych, przyrodniczych, plastycznych, recytatorskich czy muzycznych.

Możemy się również  pochwalić szkolną gazetką „Bez Tytułu”, która ukazuje się regularnie od 1993 roku i cieszy się wśród uczniów na przestrzeni tych lat ogromnym zainteresowaniem, rozbudzając ich pasje twórcze i dziennikarskie. Jest też  laureatką wielu konkursów dziennikarskich.

Warto wspomnieć o tym, że szkoła, dzięki zaangażowaniu i kreatywności nauczycieli,  uzyskała liczne certyfikaty i tytuły. Najważniejsze z nich to: „Szkoła z klasą”, „Szkoła odkrywców talentów”, „Jakość ewaluacji wewnętrznej”, „Szkoła doskonaląca się”, „Szkoła gotowa na TIK”, „Miejsce przyjazne seniorom”, „Wiarygodna szkoła”, „Bezpieczna szkoła” , „Akademia bezpiecznego Puchatka”.

Byliśmy też współtwórcami kampanii „Postaw na rodzinę”, uzyskaliśmy certyfikat edukacyjny „Technologie cyfrowe, a rozwój emocjonalny i edukacyjny dziecka” i „Zachować trzeźwy umysł”.

Organizujemy Wiosenne Spotkania Świetlicowe, Miejski Konkurs Przyrodniczy, Dni Otwarte Szkoły, Biennale Sztuki. We współpracy z przedszkolami od lat realizujemy projekt „Cztery Pory Roku”. Dużym powodzeniem cieszy się Powiatowy Konkurs Literacki „List do...”.

Do tradycji szkoły weszła uroczystość „Gala Mistrzów”, podczas której nagradzamy uczniów osiągających znaczące sukcesy w różnych dziedzinach. Powód do dumy mają wtedy także ich rodzice i nauczyciele, współtwórcy tych sukcesów.

„Dwójka” współpracuje z licznymi organizacjami i stowarzyszeniami. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowują uroczystości z okazji Dnia Seniora czy w rocznicę hitlerowskiego mordu na żołnie- rzach z Batalionu Bydgoskiego. Upamiętniają te wydarzenie programem artystycznym i gościną rodzin poległych żołnierzy w naszej szkole.

Nawiązujemy też współpracę z innymi placówkami edukacyjnymi. Ostatnio w ramach współpracy z wyższymi uczelniami, a konkretnie z Politechniką Warszawską, chętni uczniowie z klas IV-VI wzięli udział  w Festiwalu Nauki pod hasłem „Skołowany weekend”. Program ma na celu zainteresowanie młodzieży różnymi dziedzinami nauki, poszerzenie wiedzy, a przede wszystkim przekazanie jej w zrozumiały i interesujący sposób.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i potrzebom uczniów, staramy się, aby każdy mógł rozwijać swoje pasje i zdolności. Szkoła zapewnia im bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Prowadzone są koła: taneczne, dziennikarskie, teatralne, muzyczne, plastyczne. Uczniowie korzystają z zajęć na pływalni „Orka”, mają dostęp do bogatych zbiorów bibliotecznych i pracowni multimedialnej w bibliotece. Wszyscy potrzebujący uczniowie objęci są też opieką świetlicową, korzystają z obiadów w szklonej stołówce, a o ich zdrowie i odpowiednią profilaktykę dba pielęgniarka.

Duży nacisk kładzie się na zdrowe żywienie. Od lat wydawane są uczniom owoce, soki oraz mleko w ramach akcji „Owoce w szkole” czy „Szklanka mleka”, a sklepik uczniowski zastąpił automat ze zdrowymi przekąskami i napojami.

Wprowadzana reforma szkolnictwa stawia przed nami nowe wyzwania. Mimo obaw, mamy nadzieję, że sprostamy nowym zadaniom i zapewnimy uczniom jak najlepsze warunki do nauki i rozwoju.

Obchody 100- lecia to trudne i wielkie przedsięwzięcie, ale mamy nadzieję, że się powiedzie i jeszcze bardziej zjednoczy i zmobilizuje całą szkolną społeczność do wspólnej pracy i świętowania tak ważnej rocznicy. „Dwójka” zaś udowodni, że jest nie tylko szkołą z tradycjami, ale otwartą, przyjazną i nowoczesną placówką, dla której dobro ucznia i jego harmonijny rozwój są najważniejsze.

E.C

 

A A A
15.05.2017
godz.08:38
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt