przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
307499 odwiedzin
„Społem” ma się dobrze

Na środę, 9 maja, PSS w Sochaczewie zwołała walne zebranie swoich członków. Udzielili oni absolutorium obecnemu zarządowi spółdzielni i zatwierdzili kilka istotnych uchwał, a wśród nich zmiany w statucie. Mimo dobrej sytuacji spółdzielni, ani zarząd, ani członkowie nie chcą spocząć na laurach.

 

Nie ma windy do sukcesu

 

Oprócz spółdzielców obradom przysłuchiwał się burmistrz Piotr Osiecki oraz wiceprezes Krajowego Związku Spółdzielczości Spożywców Ryszard Jaśkowski, którzy wysoko ocenili funkcjonowanie sochaczewskiego „Społem” i pracę jego władz.

Prezes Józef Chocian  złożył członkom sprawozdanie za 2011 r. Wynika z niego, że majątek trwały spółdzielni wyceniono na blisko 5 mln zł. Spółdzielnia zachowuje płynność finansową na dobrym poziomie i nadal nie korzysta z kredytów bankowych. Co więcej, z wypracowanych funduszy wykonano remonty i modernizacje za blisko 1,5 mln zł. Do najważniejszych należy zaliczyć dwa oddane w ubiegłym roku LUX-y: przy ul. 1 Maja i Okrzei oraz podłączenie budynku PSS przy ul. Narutowicza do sieci gazowniczej. Zakończyło to definitywnie protesty sąsiadów firmy związane z zadymianiem oraz uwagi ochrony środowiska.

Lustracja z Krajowego Związku Rewizyjnego nie wniosła istotnych uwag do działalności spółdzielni, a prezes Chocian, kończąc swoje wystąpienie, powiedział: „Nie ma windy do sukcesu. Zawsze są schody. I my te schody dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku pokonujemy. Wspólnie. Za to wam bardzo dziękuję”. Te podziękowania skierował zarówno do załogi, jak i rady nadzorczej pod kierunkiem przewodniczącej Jadwigi Dąbrowskiej.

 

Lojalność przede wszystkim

 

Na posiedzeniu była jeszcze mowa o planach PSS, a wśród nich o modernizacji kolejnych sklepów i uporządkowaniu targowicy w części należącej do spółdzielni, czyli tzw. zieleniaka. Pisaliśmy już o tym, że prezes Chocian planuje budowę pawilonów wzdłuż ulicy Pokoju, aby w ten sposób uporządkować tę ulicę. W tym roku będą potrzebne pieniądze na wizualizację i projekt planowanej inwestycji. W 2013 na jej realizację.

Sporo czasu poświęcono także zmianom w statucie. Dodatkowo musiało je zatwierdzić walne. A zasadnicze zmiany są takie, że zabrania się członkom PSS „Społem” oraz ich współmałżonkom prowadzenia konkurencyjnej w stosunku do spółdzielni działalności handlowej lub produkcyjnej. Ponadto zobowiązano członków do dokonywania zakupów w placówkach handlowych spółdzielni. W związku z tym wprowadzono zmiany w zakresie wypłaty dywidendy dla członków. Teraz będzie ona w znacznej części zależna od wartości dokonanych zakupów. Zamiast karty klienta ma zacząć obowiązywać karta lojalnościowa, w większy sposób wiążąca członków ze swoją spółdzielnią.

Wydawałoby się restrykcyjne zapisy walne przyjęło jednogłośnie, podobnie jak inne zaproponowane uchwały. Również jednogłośnie udzielono absolutorium dotychczasowemu zarządowi w składzie: Józef Chocian – prezes, Wiesława Podoska i Agnieszka Strzelczyk – zastępcy.

 

Dyskusja o przyszłości

Podczas dyskusji padały pytania do prezesa Chociana i burmistrza Osieckiego, a dotyczyły możliwości powstrzymania ekspansji na nasz rynek zagranicznych sieci handlowych. Zarówno gospodarz miasta, jak i szef „Społem” przekonywali, że w wielu wypadkach, zwłaszcza jeśli chodzi o prywatny teren, jest to niemożliwe, a w dobie wolnego rynku bardzo trudne. Członkowie dopytywali również o zamiary dotyczące „zieleniaka” i inne sprawy związane z funkcjonowaniem spółdzielni.

Tegoroczne walne odbyło się w Cafe-barze przy placu Kościuszki (należącym do PSS), ale jak twierdzili organizatorzy, chyba po raz ostatni. Zainteresowanie sprawami spółdzielni było nadspodziewanie duże i w przyszłym roku trzeba będzie wynająć na ten cel większą salę.

 

Jolanta Sosnowska  

A A A
15.05.2012
godz.10:00
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt