przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
338478 odwiedzin
Architektoniczne wizje studentów

Poznaliśmy zwycięskie projekty kolejnej edycji konkursu „Rewaloryzacja zabudowy Sochaczewa”, autorstwa studentów architektury Politechniki Warszawskiej. Oficjalne otwarcie wystawy i nagrodzenie laureatów odbyło się 21 kwietnia w kramnicach miejskich. W tym roku jury konkursowe najbardziej doceniło pomysł na zmianę oblicza starego młyna przy ul. 1 Maja.

Konkurs od kilkunastu lat jest organizowany przy współpracy Urzędu Miejskiego w Sochaczewie i Zakładu Konserwacji Zabytków Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Od strony akademickiej koordynatorem przedsięwzięcia jest wykładowca PW, z pochodzenia sochaczewianin, dr hab. inż. arch. Cezary Głuszek. Autorami ekspozycji są studenci, którzy, tworząc projekty w ramach swoich prac semestralnych, nabywają doświadczenia zawodowego, prezentując przy tym świeżą wizję tego, jak mogą wyglądać znane wszystkim mieszkańcom sochaczewskie obiekty.

Na wystawę prac w kramnicach miejskich przybyli: zastępca burmistrza Marek Fergiński, wicestarosta Tadeusz Głuchowski, pracownicy Urzędu Miejskiego, nauczyciele akademiccy Politechniki Warszawskiej. Obecni byli też przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz oczywiście laureaci konkursu - studenci architektury. Gości przywitał naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Architektury Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, Tadeusz Krysiak.

- Gratuluję wszystkim uczestnikom nowatorskich i zaskakujących pomysłów na zmianę sochaczewskich obiektów. Są one bardzo inspirujące. Podsuwają nam gotowe rozwiązania, jak należy poprawić miejską przestrzeń pod względem estetycznym i funkcjonalnym. Nie musimy daleko szukać. Doskonałym przykładem modernizacji architektury w ostatnich latach na terenie Sochaczewa są kramnice miejskie, w których właśnie się znajdujemy - mówił Marek Fergiński. - Ogromny wkład w przebudowę tego obiektu, w rewitalizację wzgórza zamkowego i inne sochaczewskie inwestycje miała Ewa Jaszczak, kierownik płockiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, która przez kilkanaście lat współpracowała z naszym miastem - mówił wiceburmistrz. W dowód wdzięczności wręczył odchodzącej na emeryturę Ewie Jaszczak ozdobny ryngraf obrazujący budynek kramnic.

- Współpraca z sochaczewskim samorządem była dla mnie zaszczytem i przywilejem. Mimo różnych obwarowań prawnych, przez które często musieliśmy robić krok wstecz, udało nam się wspólnie osiągnąć zamierzone cele. Teraz, gdy już jestem na emeryturze, nadal, jeśli zajdzie taka potrzeba, deklaruję swoją pomoc - mówiła Ewa Jaszczak.

Dodajmy, że Ewa Jaszczak od pierwszej edycji sochaczewskiego konkurs architektonicznego jest jednym z jego jurorów. W tym roku zadaniem studentów było uzyskanie najlepszej pod względem urbanistycznym, funkcjonalnym i estetycznym koncepcji architektonicznej remontu, adaptacji, rozbudowy, ewentualnie odtworzenia obiektów budowlanych wskazanych przez organizatora. W tegorocznej edycji konkursu studenci wzięli na warsztat: zabudowę pofolwarczną przy ul. Głowackiego, Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie oraz budynek starego młyna przy ul. 1 Maja.

Jury konkursu nagrodziło pięć prac. Pierwszą nagrodę otrzymały Aleksandra Przywózka i Sara Niepiekło, za projekt „Młyn w Sochaczewie - Centrum Rodzimej Żywności oraz Ścieżka Rekreacyjna”. Drugą nagrodę otrzymał Jakub Bojas za pomysł na wykorzystanie starych obiektów pokolejowych, znajdujących się w obecnej Stacji Muzeum (dawniej Muzeum Kolei Wąskotorowej) w Sochaczewie. Ponadto jury przyznało trzy wyróżnienia. Otrzymali je: Olga Prokop i Krzysztof Kowalik za „ Projekt konserwacji i modernizacji młyna w Sochaczewie przy ul. 1 Maja”; Ewa Czaplińska za projekt „Folwark Sochaczew - Centrum Rozwoju”; Paweł Pytlasiński za „Projekt rewaloryzacji Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie”. Każdy z laureatów miał przysłowiowe pięć minut na omówienie swojej pracy.

Nagrodzone dzieła studentów dostępne są na parterze kramnic miejskich. Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z wizjami młodych architektów. W kolejnych wydaniach „Ziemi Sochaczewskiej” przyjrzymy się bliżej każdemu ze zwycięskich projektów.

Maciej Frankowski
maciej.frankowski@sochaczew.pl

  

A A A
05.05.2017
godz.08:45
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt