przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
338469 odwiedzin
Jeszcze łatwiej o prawo jazdy

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje nad nowelizacją przepisów dotyczących systemu egzaminowania na prawo jazdy, jak i samego funkcjonowania Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego. Ma to związek z opublikowanym w 2015 roku raportem Najwyższej Izby Kontroli, która po skontrolowaniu siedmiu z 49 działających w naszym kraju WORD-ów wykazała, że 88 proc. ich dochodu pochodzi z opłat za egzaminy.

Po lekturze raportu NIK nasuwa się wniosek, że WORD-owi wręcz opłaca się oblewać kandydatów na kierowców. Dla przykładu, w przypadku najpopularniejszego egzaminu na prawo jazdy kategorii B opłata za część teoretyczną wynosi 30 zł. Część praktyczna to już każdorazowy wydatek 140 zł. Tymczasem 75 proc. przychodów WORD-ów pochodzi tylko z opłat za egzaminy poprawkowe, w sytuacji kiedy zdawalność w Polsce jest jedną z najniższych w całej Europie. A to wcale nie przekłada się na mniejszą liczbę wypadków drogowych.

W tych okolicznościach główny kierunek przygotowywanych zmian dotyczy sposobu finansowania WORD-ów. Pieniądze z opłat za egzaminy miałyby trafiać do budżetu państwa, a ośrodki ruchu drogowego miałyby być finansowane przez resort infrastruktury lub wojewodów, po złożeniu przez nie projektu budżetu. To z kolei miałoby przełożyć się z jednej strony na większą kontrolę nad finansami ośrodków egzaminujących, z drugiej uniezależnić ich finanse od ilości składanych w miesiącu egzaminów.

Kolejna z przygotowanych zmian miałaby dotyczyć możliwości przeprowadzania egzaminów również w szkołach jazdy, oczywiście takich, które spełniłyby określone kryteria. Miałoby to odciążyć WORD-y i w konsekwencji skrócić czas oczekiwania na egzamin.

Ostatnia z dużych zmian ma dotyczyć przydzielania egzaminatorów do egzaminu. Planowany jest niezależny system informatyczny, który egzaminatora do zdającego przydzieli losowo. Ma to zapewnić bezstronność przeprowadzanego egzaminu.

O ile propozycje podobają się ekspertom, budzą zdecydowany sprzeciw dyrektorów WORD-ów, którzy argumentują, że niska zdawalność wynika wyłącznie ze słabego przygotowania kursantów i niedostatecznej ilości godzin wymaganych do wyjeżdżenia przed przystąpieniem do egzaminu.

Sebastian Stępień

A A A
04.05.2017
godz.09:26
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt