przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
245118 odwiedzin
Zmiany personalne w radzie powiatu

Bożena Samson nowym członkiem zarządu powiatu, Jolanta Popiołek znowu w radzie, szkoła-jubilatka z patronem, ponad 1,3 mln złotych na rehabilitację niepełnosprawnych – to główne tematy ostatniej sesji rady powiatu. Obrady odbyły się 28 marca.

Sesja rozpoczęła się od odwołania Szymona Ziółkowskiego z funkcji członka Zarządu Powiatu (15 głosów „za”, 3 „przeciw”, 2 wstrzymujące się) i powołania w jego miejsce Bożeny Samson (16 głosów „za”, 3 „przeciw”, 1 wstrzymujący). Jak poinformowano, Ziółkowski został usunięty z szeregów partii, utracił rekomendację PiS do zasiadania w zarządzie i na tej podstawie zaproponowano radnym przegłosowanie zmian w jego składzie.

Nowa radna powiatowa
Jolanta Popiołek została radną powiatową. Jej zaprzysiężenie spowodowało uzupełnienie składu rady po wygaśnięciu mandatu Przemysława Gaika, o czym mówi postanowienie wydane w lutym br. przez komisarza wyborczego w Płocku.

Przypomnijmy, że pod koniec czerwca zeszłego roku przed Sądem Rejonowym w Sochaczewie zapadł wyrok skazujący w sprawie Gaika. Radny złożył apelację od tego rozstrzygnięcia do Sądu Okręgowego w Płocku. Tam, nie dość, że utrzymano w mocy dwa zarzuty, to skierowano do ponownego rozpatrzenia trzeci, z którego sochaczewski sąd wcześniej radnego oczyścił. W efekcie Przemysław Gaik stracił mandat.

Jolanta Popiołek była senatorem V kadencji z okręgu płockiego z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Przez dwie kadencje, w latach 2006 - 2010 i 2010 - 2014, zasiadała w Radzie Powiatu, pełniła także funkcję wiceprzewodniczącej rady. W roku 2014 ponownie kandydowała do Rady Powiatu. Uzyskała wtedy kolejną największą liczbę głosów startując z tej samej listy co Przemysław Gaik. Teraz zastąpiła go w składzie rady.

Garbolewski patronem „Osiemdziesiątki”
Radni jednogłośnie zdecydowali, że Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie będzie nosił imię Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego. Na początku marca do starostwa wpłynął wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Rady Samorządu Uczniowskiego ZS CKP w sprawie nadania imienia szkołom wchodzącym w skład tej placówki. Uroczystość z tej okazji odbędzie się podczas obchodów 90-lecia ZS CKP, a wybór patrona nie jest przypadkowy. Ignacy Włodzimierz Garbolewski (1878-1933) był pierwszym w odrodzonej Polsce starostą sochaczewskim. Warto podkreślić fakt, iż ze swojego majątku wydzierżawił plac pod budowę Sochaczewskiej Szkoły Rzemieślniczej, na którym obecnie znajduje się Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego. Pięć lat temu I. W. Garbolewskiemu uchwałą Rady Miasta przyznano Tytuł Honorowego Obywatela Sochaczewa.

Fundusze na rehabilitację
Rada Powiatu podjęła również uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017. Powiat otrzymał z PFRON informację o wysokości środków przyznanych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na bieżący rok w wysokości ponad 1,3 mln zł.  Przyznana kwota wzrosła w stosunku do ubiegłego roku o blisko 38 tys. zł.

- Projekt podziału środków przygotowano mając na uwadze liczbę złożonych wniosków i najpilniejsze potrzeby osób niepełnosprawnych - mówiła podczas sesji Katarzyna Kajak, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone m.in. na dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej, uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych dla osób niepełnosprawnych.

 

 

A A A
06.04.2017
godz.14:57
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt