przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
239447 odwiedzin
PSS „Społem” na plusie

Absolutorium dla prezesa Józefa Chociana oraz ponowny wybór Janusza Miłkowskiego na przewodniczącego rady nadzorczej, to najważniejsze decyzje personalne podjęte przez Walne Zgromadzenie Członków PSS „Społem”. Spółdzielcy podsumowali także działalność firmy za miniony rok.

Podczas zebrania, które odbyło się w środę 29 marca w Cafe&Bar, prezes Chocian potwierdził dobrą kondycję finansową „Społem”. Obroty spółdzielni w 2016 r. wyniosły około 35 mln zł. Z roku na rok wzrasta zainteresowanie programami lojalnościowymi. W minionym roku klienci PSS dokonali zakupów z użyciem kart konsumenckich za kwotę 11 mln zł. Rekordzista wydał w sochaczewskich placówkach „Społem” prawie 25 tys. zł. Spółdzielnia nadal nie korzysta z kredytów bankowych.

Mimo silnej konkurencji ze strony wielkich sieci handlowych, sochaczewska PSS jeszcze umocniła swoją pozycję na rynku, inwestując w kolejne przedsięwzięcia. Jednym z nich jest budowa kamienicy przy ul. Staszica, w miejscu, gdzie obecnie znajduje się sklep z gospodarstwem domowym. „Społem” ma już decyzję na rozbiórkę obecnego obiektu oraz pozwolenie na budowę nowego. Jak mówił Józef Chocian, kosztorys inwestorski opiewa na 1,6 mln zł i o 300 tys. przekroczył zakładany w ubiegłym roku koszt budowy. Już wtedy informowaliśmy, że nowy budynek będzie miał trzy kondygnacje. Na parterze znajdzie się powierzchnia handlowa, pierwsze i drugie piętro zajmą mieszkania budowane pod wynajem. Jest to obecnie najważniejsze przedsięwzięcie PSS, choć spółdzielnia w ubiegłym roku ponad 1,2 mln złotych zainwestowała także w modernizację i wyposażenie swoich sklepów oraz piekarni, Cafe&Bar i zieleniaka przy ul. Pokoju.

„Społem” jest także jednym z większych pracodawców na terenie miasta. W 16 swoich placówkach zatrudnia 180 osób. To więcej niż spółdzielnia liczy członków. Na koniec 2016 r. było ich 140. Prezes Chocian ubolewał nad tym faktem, bo jego zdaniem świadczy to o obniżeniu rangi i roli spółdzielczości w ogóle.

Dziękował przy tym radzie nadzorczej, która przez ostatnie trzy lata współpracowała z zarządem PSS, twierdząc, że było to bardzo konstruktywne współdziałanie. Z kolei rada w swoim sprawozdaniu rekomendowała udzielenie absolutorium Józefowi Chocianowi. Nic więc dziwnego, że członkowie „Społem” obecni na walnym powierzyli kierowanie spółdzielnią tym samym ludziom. Niewielkie zmiany personalne nastąpiły jedynie w składzie rady.

O tym, że działania sochaczewskiej PSS są doceniane w kraju, a przede wszystkim na terenie miasta, świadczy obecność gości. W walnym uczestniczyli: prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Spożywców „Społem” Ryszard Jaśkowski oraz wiceburmistrz Sochaczewa Marek Fergiński.

Jolanta Sosnowska
jolanta.sosnowska@sochaczew.pl

 

 

A A A
10.04.2017
godz.08:20
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt