przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
240445 odwiedzin
Będą szkolenia dla bezrobotnych

Członkowie Powiatowej Rady Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowali plan szkoleń na bieżący rok, który zakłada przeprowadzenie kursów zarówno dla grup, jak i osób indywidualnych zarejestrowanych w PUP. Zapoznali się także z aktualną sytuacją na rynku pracy.

Szkolenia finansowane będą z dwóch źródeł, tj. ze środków Funduszu Pracy oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jeśli chodzi o szkolenia grupowe, przewidziano kursy: prawa jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną do kat. C, spawania blach i rur spoinami pachwinowymi oraz umiejętności komputerowych z modułem profesjonalnego sprzedawcy. Jeśli chodzi o dokształcanie dla osób indywidualnych, kursy będą dobierane według potrzeb osób bezrobotnych a także możliwości finansowych PUP. W pierwszej kolejności na szkolenia będą kierowane osoby, które nie korzystały wcześniej z takiej formy aktywizacji.

Podczas posiedzenia PRRP zaopiniowano także program specjalny, skierowany do osób długotrwale bezrobotnych. Miałyby one zostać zatrudnione przez lokalne samorządy do robót publicznych, łącznie na 7 miesięcy. Przed podjęciem pracy bezrobotni przejdą dwudniowe szkolenie i otrzymają odpowiednią kwotę na zakup odzieży i butów.

W kolejnej części spotkania dyrektor PUP Krzysztof Wasilewski omówił aktualną sytuację na rynku pracy oraz za ubiegły rok. Bezrobocie na koniec lutego wyniosło 8,1%, zarejestrowanych było ok. 2800 osób. Dyrektor PUP zwrócił uwagę na kwestię zatrudniania cudzoziemców. W 2016 r. w PUP zarejestrowano ponad dziewięć tysięcy oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, to o 1400 oświadczeń więcej niż w 2015 roku. Spośród ogólnej liczby aż 2700 oświadczeń anulowano. Pracodawcy na ich podstawie zamierzali zatrudnić: 8870 Ukraińców, 120 obywateli Mołdawii, ponad 100 Białorusinów, 20 obywateli Armenii, 13 Rosjan oraz 3 Gruzinów.

 

A A A
11.04.2017
godz.09:05
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt