przejdź do Sochaczew.pl
206312 odwiedzin
Droga do pieniędzy unijnych otwarta

Z 12 do niemal 14,2 mln złotych wzrosły od stycznia tegoroczne wydatki inwestycyjne miasta. Dzięki temu do realizacji weszły m.in. budowa kanalizacji i asfaltowanie ośmiu dróg osiedlowych, nowe odcinki oświetlenia, a ostatnio także wykonanie projektów przebudowy trzech ulic w rejonie stacji PKP.

Do listy projektów inwestycyjnych odniósł się w czasie ostatniej sesji radny Edward Stasiak, szef komisji Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji. Jak mówił, pierwotnie w budżecie miasta i powiązanych z nim prognozą finansową oraz budżetem obywatelskim zapisano 24 zadania inwestycyjne. Obecnie jest ich niemal 40, dlatego, biorąc pod uwagę ich liczbę i skalę, komisja zbadała stan przygotowania każdego zadania. Stwierdziła, że prace idą bardzo sprawnie, wiele zadań w połowie marca było na etapie projektowania, inne już na etapie przetargu, czyli poszukiwania wykonawcy robót. Podobnie wysoko komisja oceniła przygotowanie ratusza do sięgania po unijne dotacje. Kilka dużych projektów złożono i czekają na decyzję o przyznaniu dotacji, inne kluczowe wchodzą w ostatnią fazę prac studyjnych i projektowych.

- W inwestycjach czas ma znaczenie. Jeśli do budowy kanalizacji czy oświetlenia jesteśmy gotowi już wiosną, a firmy budowlane dopiero szukają kontrahentów, można liczyć na niższe ceny. Ostatnio, na dwóch przetargach drogowych miasto wypracowało w ten sposób 95 tys. zł oszczędności - mówi wiceburmistrz Dariusz Dobrowolski.  

Za te pieniądze ratusz m.in. wykona dla powiatu projekty remontu trzech ulic przy stacji PKP, zaprojektuje kanalizację w ul. Granicznej, zaktualizuje plany przebudowy ul. 15 Sierpnia.

Marszałek mówi „tak”
Z tegorocznym wykazem inwestycji ściśle związany jest Lokalny Program Rewitalizacji Miasta na lata 2017-2023, uchwalony na sesji 31 stycznia. Jego pierwsza wersja, po wprowadzeniu uwag i sugestii urzędu marszałkowskiego - czuwającego nad wydawaniem unijnych dotacji - ponownie trafiła na sesję  i 10 marca program zyskał ostateczną wersję. Przed kilkoma dniami ratusz otrzymał pismo z urzędu marszałkowskiego z informacją, że LPR zakwalifikowano do umieszczenia w wykazie programów rewitalizacyjnych województwa mazowieckiego.  

- Wpis do wykazu ma ogromne znaczenie. To podstawowy warunek, by móc składać w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Projektów Unijnych wnioski o dotacje, choćby na rewitalizację parku Chopina przy ul. Traugutta czy dalsze zagospodarowanie terenów nad Bzurą - mówi Agnieszka Kosiorek naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM.

Przypomnijmy, że w LPR wskazano sześć najważniejszych projektów, które mają wspomóc rewitalizację wydzielonych obszarów w centrum miasta i Chodakowie. To renowacja parku przy ul. Traugutta, parku przy ul. Chopina, rewaloryzacja terenów nad Utratą przy ul. Młynarskiej, zagospodarowanie terenów nad Bzurą, budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz kreowanie potencjału gospodarczego na terenie poprzemysłowym „Chemitexu” (budowa dróg).

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Największe tegoroczne projekty inwestycyjne miasta:
• 1.900.000 zł - zagospodarowanie terenów nad Bzurą - etap II. To wkład własny miasta do projektu rozłożonego na lata 2017-2018, na który samorząd chce pozyskać dotację unijną
• 1.480.000 zł - przebudowa powiatowej ulicy Trojanowskiej
• 1.415.000 zł - asfalt i kanalizacja deszczowa w ulicach Maczka, Kawalerzystów, Roweckiego, Andersa, Tęczowej, Malinowej, Małej i Gagarina oraz projekt budowy kanalizacji deszczowej w ul. Granicznej
• 1.400.000 zł - wkład własny miasta do projektu zakładającego renowację trzech parków: Garbolewskiego, Chopina przy ul. Traugutta oraz parku w Chodakowie, rewitalizację terenów rekreacyjnych nad Utratą w Chodakowie i utworzenie zielonej kurtyny przy ulicy Olimpijskiej
• 1.066.490 zł - kontynuacja prac związanych z zabezpieczeniem osuwiska zbocza rzeki Bzury, w rejonie cmentarza przy ul. Traugutta
• 1.000.000 zł - wkład własny miasta do projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”. Zakłada on termomodernizację Sochaczewskiego Centrum Kultury przy ul. 15 Sierpnia (prace na ukończeniu) i ul. Chopina, muzeum oraz hali sportowej w Chodakowie
• 1.000.000 zł - przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Warszawskiej. Wkład własny do projektu obejmującego lata 2017-2018. Realizacja uzależniona od pozyskania dofinasowania unijnego
• 500.000 zł - modernizacja II piętra oraz klatki schodowej budynku Urzędu Miejskiego
• 475.000 zł - projekty przebudowy ulic Chopina, 15 Sierpnia, Licealnej (wojewódzkie), Sienkiewicza, Towarowej i księcia Janusza (powiatowe) oraz plan nowego układu komunikacyjnego na terenie pól czerwonkowskich i dawnego „Chemitexu”
• 446.000 zł - budowa boisk przy Gimnazjum nr 1 i Szkole Podstawowej nr 3 oraz do siatkówki plażowej przy ul. Chopina a także dokumentacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 4
• 430.000 zł - budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 7 (jeden ze zwycięskich projektów IV edycji Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego)
• 410.000 zł - budowa, dobudowa lub projekty oświetlenia w ulicach Chodakowskiej, Chopina, Wspólnej, Żniwnej, Szyszkowej, Siewnej, Krzywoustego, Jedwabniczej, Wyspiańskiego, Topolowej, Leśmiana, Langiewicza, Kochanowskiego i KarwowskiejA A A
18.04.2017
godz.09:43
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość