przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
240900 odwiedzin
Szkoły i przedszkola na sesji

W czasie ostatnie sesji Rady Miasta (24.03) wiele uwagi poświęcono sprawom oświaty. Ustalone zostały nowe kryteria naboru dzieci do przedszkoli, zerówek i klas I oraz wysokość opłat pobieranych przez przedszkola. Ostatecznie zatwierdzono sieć szkół i przedszkoli obowiązującą od września 2017 roku, wraz z granicami obwodów.

Bez uwag zatwierdzono nową sieć miejskich szkół i przedszkoli, jaka ma obowiązywać od września 2017 roku. Przede wszystkim znikną gimnazja, a ich miejsce zajmą szkoły podstawowe, w tym dwie nowe - „jedynka” i „szóstka”. SP nr 1 powstanie w budynku Gimnazjum nr 1 przy ul. Hanki Sawickiej, a SP nr 6 w gmachu Gimnazjum nr 2 przy ul. Staszica. Sześcioklasowe szkoły podstawowe zmienią się w ośmioklasowe. Od września Gimnazjum nr 3 w Chodakowie, stanowiące część Zespołu Szkół, z mocy ustawy przekształci się w Szkołę Podstawową nr 7. Uczniowie dwóch szkół, kończący w tym roku klasę szóstą, od września przejdą do innych placówek - wychowankowie SP 3 do nowo utworzonej „jedynki”, a uczniowie SP 4 do „szóstki”. Sporządzając listę pierwszoklasistów dyrektorzy podstawówek sięgną do nowej sieci szkół, identycznej jak mapa obwodów obowiązująca kilkanaście lat temu. Radni potwierdzili, że w Sochaczewie nadal będzie pięć publicznych przedszkoli nr 1, 3, 4, 6 i 7, a w każdej szkole podstawowej nr 1, 2, 3, 4, 6 i 7 powstaną zerówki. Z danych na temat urodzeń wynika, że w roku szkolnym 2017/2018 w publicznych i prywatnych zerówkach oraz przedszkolach należy przygotować łącznie 1439 miejsc: 372 dla dzieci 6-letnich, 381 dla dzieci 5-letnich, 342 dla czterolatków i 344 dla trzylatków. W kolejnych dwóch latach niewiele się zmieni, do przedszkoli i zerówek będzie trafiało około 1450 dzieci.

• Ustalono dodatkowe kryteria naboru dzieci do miejskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nadzorowanych przez ratusz. Od pewnego czasu obowiązują ogólnokrajowe kryteria, do których muszą się stosować wszystkie samorządy. Zgodnie z przepisami, najpierw do przedszkoli zapisuje się dzieci niepełnosprawne, mające niepełnosprawnego rodzica lub rodzeństwo, pochodzące z rodzin wielodzietnych z minimum trójką dzieci, objęte pieczą zastępczą oraz wychowywane przez samotnych rodziców. Burmistrz zaproponował jeszcze kilka innych kryteriów, a za ich spełnienie maksymalnie można będzie uzyskać 63 pkt, w tym: 32 pkt. za rodziców odprowadzających podatki na rzecz miasta; 16 pkt. gdy w przedszkolu jest już rodzeństwo kandydata; 8 pkt. za pobyt w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie; 4 pkt gdy mama i tata pracują lub dziennie studiują; 2 pkt za wcześniejszy pobyt dziecka w miejskim żłobku  integracyjnym;  1 pkt  za wybór przedszkola położonego najbliżej miejsca zamieszkania dziecka (pracy rodziców). Ostatni raz kryteria ustalano w marcu 2015 roku. Najbardziej widoczna zmiana w uchwale sprzed dwóch lat i obecnej, to zwiększenie o dwanaście liczby punktów przyznawanych za odprowadzanie podatków na rzecz miasta.

• Na sesję wróciły przepisy ustalające dodatkowe kryteria naboru dzieci do klas I szkół podstawowych. Nie zmienia się jedno - jeśli dziecko mieszka w obwodzie szkoły, dyrektor musi je przyjąć do I klasy. Jeśli mieszka poza nim, ustalając listę przyjętych dyrektor sięgnie do zatwierdzonej 24 marca uchwały z dodatkowymi kryteriami.

Za co przyznawane będą punkty? 32 pkt - gdy dziecko mieszka poza obwodem szkoły, ale na terenie miasta; 16 pkt - gdy dziecko uczęszczało do „zerówki” lub przedszkola znajdującego się w obwodzie szkoły; 8 pkt - dziecko nie mieszka w Sochaczewie, ale jego rodzeństwo uczęszcza już do danej szkoły podstawowej; 4 pkt - dziecko nie mieszka w Sochaczewie, ale dla rodziców lokalizacja szkoły jest korzystna ze względu na miejsce pracy; 2 pkt - dziecko nie mieszka w Sochaczewie, wychowywane jest przez jednego rodzica; 1 pkt - dziecko nie mieszka w Sochaczewie, wychowuje się w rodzinie wielodzietnej.

• Z opłat za zajęcia wychodzące poza podstawę programową realizowaną w przedszkolach zwolniono dzieci 6-letnie, na które od stycznia 2017 roku miasto otrzymuje subwencję oświatową. W uchwale określającej wysokość opłat pozostał zapis, że przedszkolna podstawa programowa jest realizowana między godziną 7.30 a 12.30, natomiast za zajęcia prowadzone po tym czasie pobiera się opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

 

A A A
27.03.2017
godz.14:15
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt