przejdź do Sochaczew.pl
214252 odwiedzin
Dyscypliny wiodące dostaną więcej

W poniedziałek 9 stycznia odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Sochaczewskiej Rady Sportu. Podczas obrad zapadły ważne decyzje dotyczące zasad podziału środków w 2017 roku w ramach otwartego konkursu ofert dla stowarzyszeń sportowych. Kwota do podziału wyniesie 555 tys. zł, czyli o 55 tys. zł więcej niż w ubiegłym roku.

Regulamin otwartego konkursu ofert był gotowy już w październiku 2016 roku. Nie satysfakcjonował on jednak wszystkich potencjalnych beneficjentów. W związku z tym, na posiedzeniu SRS 8 listopada podjęto decyzję o utworzeniu sześcioosobowego zespołu eksperckiego, który miał dokonać nowelizacji regulaminu. W skład zespołu weszło dwóch członków rady sportu (Piotr Cypel, Patryk Sobieraj), dwoje przedstawicieli komisji rady miejskiej do spraw sportu (Sławomir Dorywalski, Selena Majcher) oraz dwie osoby powołane przez burmistrza (Agata Kalińska, Tomasz Marciniak).

Podczas kilku spotkań zespół sprawdził, jak wygląda finansowanie sportu w innych samorządach. Dokonał analizy wydatków sochaczewskich klubów związanych m.in. z kosztami transportu, licencjami zawodników, opieką medyczną, zakupami sprzętu sportowego, wynagrodzeniami trenerów, czy obsługą administracyjno-księgową. Ponadto wzięto pod uwagę takie czynniki jak popularność danej dyscypliny sportu w Sochaczewie, liczbę zawodników, sukcesy klubów i ich wkład w promocję miasta.

Przypomnijmy, że w minionym roku pulę środków rozdzielono na siedem dyscyplin: piłka nożna (160 000 zł), rugby (160 000 zł), judo (60 000 zł), tenis stołowy (40 000 zł), sporty walki i inne dyscypliny (35 000 zł), pływanie i sporty wodne (30 000 zł), koszykówka (15 000 zł). Zespół ekspercki postanowił ten system uprościć. Wypracowano koncepcję tak zwanych dyscyplin wiodących, które w 2017 roku otrzymają wyższe dofinansowanie. Będą nimi piłka nożna (200 000 zł), rugby (200 000 zł) i tenis stołowy (45 000 zł). Na ostatni, czwarty „koszyk”, w którym znajdą się pozostałe dyscypliny, pula do podziału wyniesie 110 000 zł. Sochaczewska Rada Sportu zgodziła się na takie rozwiązanie. Ostateczny podział dotacji pomiędzy poszczególne stowarzyszenia (w 2017 roku o dofinansowanie może się ubiegać 17 klubów) będzie znany w lutym.

Warto zaznaczyć też, że środki pochodzące z otwartego konkursu ofert na tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju sportu to nie jedyne pieniądze z budżetu miasta, o które mogą się ubiegać kluby sportowe. Ratusz co roku, w pierwszym kwartale, ogłasza jeszcze dwa inne konkursy, w których mogą one brać udział - dla organizacji pozarządowych działających na terenie miasta oraz na walkę ze zjawiskiem alkoholizmu i narkomanii. Jest w nich do podziału na szeroko rozumiany sport i rekreację 186 000 zł. Dodając do tego wydatki na stypendia dla zawodników oraz koszty związane z utrzymaniem obiektów sportowych (z których kluby korzystają bezpłatnie), samorząd miejski w 2017 roku wspomoże stowarzyszenia sportowe kwotą ok 1,3 mln zł.

Maciej Frankowski
maciej.frankowski@sochaczew.pl

 

A A A
18.01.2017
godz.09:05
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość