przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
239449 odwiedzin
Kolejne ulice do remontu

W przyszłym roku miasto chce się zabrać za remont ulicy Licealnej oraz swojego odcinka ulicy 15 Sierpnia. Wiemy już, że projekty wykona firma A4 Projekt z Trzebini, która przystąpiła do przetargu i złożyła najkorzystniejszą ofertę. Komplet materiałów, wraz z pozwoleniami na budowę, ratusz otrzyma najpóźniej w sierpniu 2017 roku.

Projekt ma objąć ulicę Licealną, od ronda przy ul. Żyrardowskiej do skrzyżowania z ulicami Traugutta i 15 Sierpnia, a także zarządzany przez miasto odcinek ul. 15 Sierpnia, od skrzyżowania z ul. Licealną do obwodnicy.

Najpierw projekty
- Otrzymamy kompleksową dokumentację projektową wraz z wszystkimi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami niezbędnymi do rozpoczęcia prac. Złożą się na nią m.in. projekty zagospodarowania terenu, zieleni, kosztorysy, docelowy plan oznakowania drogi do wprowadzenia po zakończeniu robót - mówi burmistrz Piotr Osiecki.

Na początku biuro A4 Projekt przygotuje koncepcję zagospodarowania pasa drogowego.

- Projektanci wyliczą, czy przy obydwu ulicach można ułożyć samodzielną, dwukierunkową, szeroką na 2,5 metra ścieżkę rowerową, czy z braku miejsca trzeba myśleć o ciągu pieszo-rowerowym. Podobnie będzie z miejscami postojowymi. Ich rozmieszczenie i ostateczna liczba zależy od wolnych przestrzeni w dostępnym pasie drogowym - dodaje burmistrz.

Jest niemal pewne, że nie będzie trzeba wymieniać podbudowy dróg, ale dla pewności ratusz zażyczył sobie wykonania badań, które ostatecznie potwierdzą, czy podbudowę należy wzmocnić, czy wystarczy frezowanie i nowa warstwa asfaltu.

Miasto chce, by wykonawca przygotował komplet materiałów do 16 sierpnia 2017 roku, co pozwoli we wrześniu złożyć wniosek o dotację z rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Najlepsze projekty mogą w nim liczyć na 50 procent dotacji od wojewody mazowieckiego.

ZAKRES ZADANIA
- wymiana asfaltu na obydwu drogach
- budowa ścieżki rowerowej (asfaltowej) lub ciągu pieszo-rowerowego
- budowa zatok autobusowych
- wymiana chodników (docelowo ma być kostka)
- budowa miejsc postojowych
- przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. 15 Sierpnia i ul. Licealnej
- zagospodarowanie zieleni w granicach pasa drogowego

MZDW zleca pierwsze prace
Kilka dni temu Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił dwa przetargi na remont fragmentów drogi nr 705, którą na terenie Sochaczewa znamy jako ulicę 15 Sierpnia. W połowie opiekuje się nią miasto (odcinkiem od liceum F. Chopina do obwodnicy), drugą połową MZDW (od obwodnicy do granic Sochaczewa). Pierwszy przetarg dotyczy remontu półtorakilometrowego odcinka 705 biegnącego w kierunku miasta, od centrum Nowej Suchej do torów kolejowych. Sochaczewskich kierowców bardziej zainteresuje jednak drugi przetarg, bo remontowane ma być 800 metrów miejskiego fragmentu ulicy 15 Sierpnia - odcinek od skrzyżowania Inżynierskiej, Kościńskiego i Boryszewskiej do granic Sochaczewa tuż za ulicą Kutrzeby. Ekipy budowane pójdą dalej, zajmą się też przebudową drogi i chodników aż za szkołą w Kozłowie. Projekt zakłada wymianę starych krawężników drogowych i obrzeży chodnikowych, regulację kilkunastu studzienek kanalizacyjnych, ułożenie 1100 m2 kostki chodnikowej. Jeśli chodzi o asfalt, to MZDW nie planuje usuwania go aż do podbudowy. Firma usunie jedynie 10 cm wierzchniej warstwy asfaltu, a następnie wyleje dwie nowe – wyrównawczą i ścieralną. Oparciem dla nich będzie 1,5 km nowych krawężników. W miejscach, gdzie nie ma chodnika powstanie utwardzone pobocze. Prace mają się zakończyć do 30 czerwca.

Rusza budowa mostu
Przypomnijmy też, że w listopadzie MZDW ogłosił przetarg na budowę mostu na Pisi. Tuż przed Sylwestrem poinformował, że o kontrakt walczyły trzy firmy, lecz najkorzystniejszą ofertę złożyło Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Sp. z o. o. BUDOWNICTWO. Za budowę mostu, który ma powstać do końca października, spółka otrzyma 4.538.000 zł. Na czas budowy przeprawy stałej firma udostępni kierowcom tymczasową o nośności do 40 ton.

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

A A A
04.01.2017
godz.13:46
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt