przejdź do Sochaczew.pl
207448 odwiedzin
Budżet skrojony pod unijne dotacje

19 grudnia radni zatwierdzili budżet miasta na 2017 rok. O przygotowanym przez burmistrza projekcie przyszłorocznych dochodów i wydatków pozytywnie wypowiedziała się Regionalna Izba Obrachunkowa oraz wszystkie komisje Rady Miejskiej. W tej sytuacji można się było spodziewać, że budżet zostanie uchwalony jednogłośnie. I tak się stało.

Jak zawsze przed tak istotnym głosowaniem autor projektu podzielił się z radnymi swoimi spostrzeżeniami. Burmistrz przekonywał, że przedłożony radzie budżet jest formą dobrego kompromisu na kilku płaszczyznach. Po pierwsze zapewnia bezpieczeństwo finansowe wszystkim miejskim jednostkom - szkołom, przedszkolom, placówkom kultury, sportu, zakładom odpowiadającym za czystość na ulicach, transport i właściwy poziom usług opieki społecznej. Po drugie w dużym stopniu spełnia oczekiwania mieszkańców liczących na asfaltowanie nowych i remonty już istniejących dróg, czekających na miejsca do wypoczynku, rekreacji, dalszą poprawę infrastruktury sportowej szkół.

- Ten budżet zawiera zadania, które chcemy rozpocząć lub w całości zrealizować w 2017 roku. To projekty niezwykle ambitne, skupiające się na poprawie komfortu dnia codziennego, na wzbogaceniu szeroko rozumianej przestrzeni publicznej. Temu służyć mają inwestycje związane chociażby z zagospodarowaniem terenów nad Bzurą, z modernizacją naszych parków, terenów nad Utratą - wyliczał Piotr Osiecki.

Trzecia sprawa, to możliwości finansowe miasta. Burmistrz przypomniał, że w planie przychodów pojawia się zobowiązanie w wysokości 5,6 mln zł i uspokajał, że to przemyślany, świadomy krok.

- Z jednej strony zaciągamy zobowiązanie w wysokości 5,6 mln zł, ale jednocześnie spłacamy 2,1 mln zł kredytu z lat ubiegłych. Stąd można powiedzieć, że tylko o niespełna 3,5 mln wzrasta zobowiązanie naszego miasta, co jest wartością całkowicie bezpieczną - mówił.

Wyjaśnił przy okazji, że od dwóch lat ratusz szykuje się do sięgania po pieniądze z nowej perspektywy unijnej, z budżetu wspólnoty na lata 2014-2020.

- Do nowej perspektywy przygotowaliśmy się pod względem planistycznym. Mamy gotowe strategie, studia wykonalności, projekty techniczne, pozwolenia na budowę. Równocześnie przygotowywaliśmy miasto pod względem ekonomicznym. Rok 2015 i 2016 poświęciliśmy na spłatę zobowiązań. I teraz, gdy ruszają najważniejsze konkursy unijne, mamy do wyboru - albo sięgniemy po środki UE, albo będziemy musieli spisać tę perspektywę na straty. Jednak, by sięgnąć po pieniądze, musimy mieć wkłady własne do każdego z projektów. Proszę, spójrzmy na wkłady własne trochę inaczej, bo one dają nam realną szansę na otrzymanie kilkudziesięcioprocentowych darowizn. Mamy w perspektywie, że do tych 3,5 mln zł zdobędziemy w formie bezzwrotnych dotacji kilka milionów złotych. Rok 2016 obfitował w sukcesy w pozyskiwaniu dotacji z różnych źródeł i ten dobry wynik pozwala nam z optymizmem patrzeć na rok 2017. Bądźmy na to przygotowani - podsumował Piotr Osiecki.

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

W 2016 roku z różnych źródeł do kasy miasta trafiło niemal 10 mln zł bezzwrotnych dotacji.
4.566.000 zł - dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na wzmocnienie skarpy przy ul. Traugutta
1.676.700 - dotacja z rządowego programu przebudowy dróg na remont mostu na Bzurze, wykonanie prawoskrętu w Gawłowską, ścieżki rowerowej, wymianę asfaltu itd.
1.569.800 zł - zwrot wydatków za przebudowę centralnych dróg w Sochaczewie, przeprowadzoną w poprzednich latach
914.000 - dotacja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej
380.000 zł - z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont piwnic SCK Boryszew
261.400 zł - refundacja za realizację projektu „Sochaczew miasto e-Innowacji”
192.000 zł - z ogólnopolskiego programu MALUCH na funkcjonowanie integracyjnego żłobka miejskiego
60.750 zł - z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na refundację kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w MOPS
52.700 zł - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na opracowanie miejskiego planu gospodarki niskoemisyjnej
40.000 zł - z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla muzeum ziemi sochaczewskiej na drugi etap modernizacji wystawy stałej o polu bitwy.
40.000 zł - z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na organizację XVI Mazowieckiego Przeglądu Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy
40.000 zł – z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej
18.970 zł - z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na akcję usuwania azbestu z terenu miasta

Miejskie inwestycje 2017
• 1.900.000 zł - zagospodarowanie terenów nad Bzurą - etap II. To wkład własny miasta do projektu rozłożonego na lata 2017-2018, na który samorząd chce pozyskać dotację unijną
• 1.500.000 zł - II etap przebudowy ulicy Płockiej, od skrzyżowania z ulicą Gawłowską do granic miasta na wysokości ul. Chełmońskiego
• 1.480.000 zł - przebudowa powiatowej ulicy Trojanowskiej
• 1.400.000 zł - wkład własny miasta do projektu zakładającego renowację parków Garbolewskiego, Chopina przy ul. Traugutta oraz w Chodakowie, rewitalizację terenów rekreacyjnych nad Utratą w Chodakowie i utworzenie zielonej kurtyny przy ulicy Olimpijskiej
• 1.066.490 zł - kontynuacja prac związanych z zabezpieczeniem osuwiska zbocza rzeki Bzury w rejonie cmentarza przy ul. Traugutta
• 1.000.000 zł - wkład własny miasta do projektu „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”. Zakłada on termomodernizację Sochaczewskiego Centrum Kultury przy ul. 15 Sierpnia (prace na ukończeniu) i ul. Chopina oraz hali sportowej w Chodakowie
• 1.000.000 zł - przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Warszawskiej. Wkład własny do projektu obejmującego lata 2017-2018. Realizacja uzależniona od pozyskania dofinasowania unijnego
• 500.000 zł - modernizacja II piętra oraz klatki schodowej budynku Urzędu Miejskiego
• 430.000 zł - budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 7 (jeden ze zwycięskich projektów IV edycji Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego)
• 400.000 zł - budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 3. Zadanie rozłożone na lata 2017-2018 (jeden ze zwycięskich projektów IV edycji Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego)
• 300.000 zł - zakup niskoemisyjnych autobusów komunikacji miejskiej (wkład własny miasta)
• 150.000 zł - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Maczka i Kawalerzystów
• 150.000 zł - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Tęczowej
• 140.000 zł - budowa oświetlenia w ul. Chodakowskiej
• 110.000 zł - projekt przebudowy wojewódzkiej ul. Chopina
• 100.000 zł - elektroniczne tablice wyników na stadionach MOSIR przy ul. Warszawskiej i Chopina (jeden ze zwycięskich projektów IV edycji Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego)
• 100.000 zł - wykup gruntów pod drogi
• 90.000 zł - projekt przebudowy wojewódzkiej ul. 15 Sierpnia (od obwodnicy do granic miasta)
• 80.000 zł - przebudowa ul. Licealnej i miejskiego odcinka ul. 15 Sierpnia. W 2017 r. powstanie dokumentacja, a jeśli ratusz zdobędzie dotację z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, prace w terenie przeprowadzone zostaną w 2018
• 70.000 zł - projekt oświetlenia wojewódzkiej ul. Chopina
• 40.000 zł - zakup urządzeń na place zabaw
• 30.000 zł - budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 4
• 16.000 zł - budowa boiska do siatkówki plażowej przy ul. Chopina (jeden ze zwycięskich projektów IV edycji Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego)
• 6.000 zł - zakup serwera dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

A A A
27.12.2016
godz.10:04
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość