przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
239849 odwiedzin
Budowniczy kościoła i wspólnoty

Dla naszej lokalnej społeczności to kolejna smutna wiadomość. 29 grudnia zmarł powszechnie szanowany i lubiany ks. prałat Józef Kwiatkowski, Kanonik Katedralnej Kapituły Łowickiej, Honorowy Obywatel Miasta. Niemal 30 lat był proboszczem parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Boryszewie. Dziełem jego życia pozostanie boryszewski kościół, który wraz z parafianami zbudował od podstaw, i w którym 2 stycznia odbyło się ostatnie pożegnanie prałata.

Ks. Józef Kwiatkowski urodził się 18 września 1933 roku w Topólnie. Szkołę Podstawową i liceum ukończył w Gąbinie, tam też w roku 1952 zdał maturę. Wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Święcenia kapłańskie otrzymał z rąk Kardynała Wyszyńskiego 1 sierpnia 1957 roku. Pracował jako wikariusz w parafiach w Stanisławowie, Łowiczu, Markach oraz warszawskich parafiach św. Józefa, św. Stanisława Bp. Męczennika, św. Floriana, Najczystszego Serca NMP i św. Wojciecha.

W lutym 1980 roku rozpoczął posługę duszpasterską w Sochaczewie-Boryszewie, gdzie został mianowany proboszczem parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Podjął bardzo trudną w tamtych czasach budowę kościoła. Mimo niesprzyjających warunków, kłód rzucanych przez władze PRL, budowa posuwała się sprawnie naprzód. 29 września 1987 roku Kardynał Józef Glemp, Prymas Polski, wmurował kamień węgielny. Po piętnastu latach świątynia została wykończona i 28 czerwca 2003 r. biskup łowicki Alojzy Orszulik dokonał jej konsekracji.

O tym, jak ks. Józef był lubiany, świadczą wpisy internautów pod informacją o jego śmierci: wspaniały kapłan, najwspanialszy ksiądz pod słońcem, naprawdę będzie brakować jego optymizmu, wielka szkoda, ogromny żal, bo to ksiądz z prawdziwym powołaniem.

Parafianie cenili go za skromność, wyczucie, umiejętność słuchania, zrozumienie. Miał dar zjednywania sobie ludzi, dlatego, choć od 2009 roku nie pełnił żadnej funkcji, cieszył się ogromnym szacunkiem sochaczewian. Po przejściu na emeryturę, jako rezydent w parafii św. Wawrzyńca nadal pracował - spowiadał, pocieszał, wskazywał zagubionym jak radzić sobie z codziennymi problemami.

Tytuł Honorowego Obywatela Miasta przyznano mu uchwałą Rady Miejskiej 16 maja 2012 roku. Odebrał go 8 czerwca 2012 roku w czasie uroczystej sesji Rady Miasta inaugurującej Dni Sochaczewa. W laudacji wygłoszonej przed wręczeniem tytułu, radny Sylwester Kaczmarek podkreślał nie tylko budowę przestronnego kościoła, ale mówił też o przymiotach duchowych prałata. Ksiądz proboszcz przez lata budował świątynię, ale przede wszystkim prawdziwą wspólnotę parafialną, zjednywał sobie ludzi, pomagał wielu z nich, nie oczekując niczego w zamian. Dla wielu jest przykładem prawdziwego kapłana i proboszcza. Słowa te niezwykle wzruszyły ks. prałata...

Nigdy nie dbał o honory i zaszczyty, stąd ostatnia uroczystość na Jego cześć to skromna msza święta odprawiona 18 września 2013 roku z okazji 80. urodzin kapłana. Podziękowania za wszystko, czego dokonał, złożyli mu wtedy m.in. poseł Maciej Małecki, burmistrz Piotr Osiecki i ówczesna szefowa Rady Miasta Jolanta Gonta.

W poniedziałek 2 stycznia żegnało go kilkudziesięciu duchownych z biskupem ordynariuszem Andrzejem F. Dziubą na czele, który przypomniał osobisty wątek związany ze zmarłym. Księża poznali się kilkadziesiąt lat temu, w 1981 r., i, jak twierdził ks. ordynariusz, nigdy nie sądził, że będzie biskupem ks. Józefa, a już na pewno, że jako zwierzchnik diecezji stanie nad jego trumną.

W imieniu samorządowców prałata Kwiatkowskiego żegnał jego parafianin i jednocześnie przewodniczący rady miejskiej Sylwester Kaczmarek. Osobisty ton miała wypowiedź ministra Macieja Małeckiego. Zarówno on, jak i pozostali mówcy podkreślali przymioty prałata Józefa - i jako proboszcza, i człowieka.

Ks. Józef Kwiatkowski zmarł w wieku 83 lat. Jego ciało zostało złożone w grobie rodzinnym na cmentarzu w Gąbinie, w diecezji płockiej.

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

 

A A A
31.12.2016
godz.20:44
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt