przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
245189 odwiedzin
PROGRAM OBCHODU 1-szo MAJOWEGO

 

Prezentujemy oryginalny program obchodów święta 1 Maja, ustalony na posiedzeniu Komitetu Organizacyjnego w Sochaczewie w dniu 20 kwietnia 1945 r.

 

 

I dzień = 30 kwietnia 1945 r.

Godzina 18- zbiórka oddziałów i hufców P.W i W.F. na rynku Kościuszki wraz z orkiestrą, Rady Związków Zawodowych pod dowództwem Komendanta całości p.por. Kowalskiego,

na zbiórkę przemarsz gwiaździsty pięciokierunkowy: od stacji – P.W. kolejarzy, od Boryszewa – oddział fabryczny P.W. z wartą zbrojną na czele, od Rozlazłowa, od Chodakowa i od Stadionu – pozostałych oddziałów i hufców P.W.

capstrzyk z orkiestrą po mieście z postojem przed urzędami dla odegrania utworów muzycznych /1-2/, ew. okrzyki.

Godz. 19 -  Akademia uroczysta w sali Kina „Mewa”.

1/ zagajenie Przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej – dr. Karwowskiego, jako przewodniczącego Prezydium Akademii,

2/ wybór do Prezydium:

a/ honorowego: Marszałka Zw.Radz.Stalina,

Prezesa Kraj. Rady Narod. Ob. Bieruta,

Premiera ob. Osóbki-Morawskiego,

Gen. ob. Roli-Żymierskiego.

b/ właściwego: Starosty Powiatowego ob. Onichimowskiego,

Komendanta Powiatu – Majora Gordijenko,

-”- Miasta – Kapitana Abramowa,

Z-cy Komend. Powiatu – Starsz.Lejt. Nowikowa,

Przedstawiciela P.P.R. – 1 sekretarza, tow. Kan

-”- P.P.S. – Prezesa Czerwińskiego,

-”- Str.Lud. -”- Pietrzaka,

-”- Związku Walki Młodych,

-”- Towarz.Uniwersytetu Robotn.,

-”- Związku Zawodowego Kolejarzy,

-”- Rady Związków Zawodowych,

-”- Miejsk.Rady Narod.-Prezesa.

3/ przywitanie delegacji młodzieży szkolnej,

4/ odśpiewanie Czerwonego Sztandaru i innych pieśni,

5/ przemówienia:

a/ przedstawiciela P.P.R. – tow.Pająk,

b/ -”- P.P.S. – tow.Kacprzak,

c/ -”- Str.Lud. – ob. Kulisiewicz.

d/ zarezerwowane dla ewent.przem.przedst. Armii Czerw.

W drugiej części akademii = koncert, chór, skecze, deklamacje, itd.

Wstęp na akademię za zaproszeniami, w pewnej ilości rozesłanemi do wszystkich instytucji, organizacji partyjnych i społecznych.

II dzień = 1 maja 1945 r.

Godzina 8.30 -  początek zbiorki wszystkich oddziałów i hufców P.W. i W.F. tudziesz organizacji partyjnych, społecznych i młodzieżowych na stadionie w Sochaczewie /z pocztami sztandarowymi na czele/,

Ustawienie:

1/ młodzież ze szkół powszechnych /6 i 7 oddziały/,

-”- ze szkół średnich /gimnazjum i handlowa/

-”- w hufcach P.W. i W.F.

2/ młodzież ze Związku Walki Młodych,

-”- z T.U.R – u,

3/ oddziały P.W. z bronią,

-”- P.W. bez broni,

4/ organizacje partyjne ze sztandarami,

organizacje społeczne ze sztandarami.

Godz. 10 – Przyjęcie raportu przez przedstawiciel władz cywilnych, wojskowych i partyjnych, poczym

wymarsz do defilady.

Defilada odbędzie się przed trybuną na vis a vis Hali Miejskiej.

Defiladę przyjmą następujący przedstawiciele władz cywilnych i wojskowych oraz partyjnych:

1/ przewodniczący Powiatowej Rady Narodowej,

2/ Starosta Powiatowy Sochaczewski,

3/ przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej,

4/ Burmistrz miasta Sochaczewa,

5/ Inspektor Szkolny powiatu Sochaczewskiego,

6/ Komendant Powiatowy Mjr. Gordijenko ze sztabem,

7/ Komendant Powiatowy P.W. i W.F. mjr. Leśniewski,

8/ Przedstawiciel P.P.R. – Sekretarz Partii,

9/ ” P.P.S. – Prezes Partii,

10/ ” Stronnictwa Ludowego,

11/ ” Związku Zawodowego Kolejarzy i

12/ ” Rady Związków Zawodowych.

Defilujące oddziały grupują się na Rynku Kościuszki wokół trybuny /jednoosobowej mównicy/ urządzonej na fontannie, gdzie odbędzie się wiec z przemówieniami przedstawicieli:

1/ Polskiej Partii Robotniczej /tow. Funtowicz/

2/ Polskiej Partii Socjalistycznej /tow. Nowiński/

3/ Stronnictwa Ludowego /ob. Kulisiewicz/

4/ Rady Związków Zawodowych,

5/ Komendantury Wojennej,

6/ Organizacji młodzieżowych.

Po skończonym wiecu przemarsz pod Cmentarz parafialny. W celu uczczenia pamięci poległych żołnierzy polskich i radzieckich. Pod bramą cmentarną zgrupowanie pocztów sztandarowych.

Jedno przemówienie, które ma wygłosić ob. Kulisiewicz.

Odegranie przez orkiestrę R.Z.Z. marsza żałobnego.

3-y minutowa cisza z pochyleniem sztandarów.

Rozwiązanie pochodu.

III dzień – 3 Maja 1945 r.

Zawody sportowe według programu który będzie ustalony.

Zreferował:

Przedstawiciel Zakładów Przem. Boryszew

w Komitecie Organizacyjnym Obchodu

1-szo Majowego

/Włodzimierz Tymiński/

 

A A A
30.04.2012
godz.08:43

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt