przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
245114 odwiedzin
Wnioskujemy o miliony na powiatowe drogi

Niedawno informowaliśmy o oddaniu do użytku gruntownie zmodernizowanego 3,5-kilometrowego odcinka drogi powiatowej w gminie Nowa Sucha, tymczasem powiat aktywnie działa na rzecz pozyskania dofinansowania kolejnych inwestycji realizowanych wspólnie z innymi samorządami.

Do 15 września samorządy mogły składać wnioski o dofinansowanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”. Sochaczewski powiat przygotował i złożył dwie aplikacje.

Pierwszy wniosek dotyczy budowy kolejnego odcinka drogi powiatowej nr 3835 Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra. Ma to być drugi etap tej oczekiwanej w gminie Nowa Sucha inwestycji. Kiedy wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera uroczyście przecinał wstęgę, oddając przebudowany odcinek do użytku, wraz z wicestarostą Tadeuszem Głuchowskim i wójtem Maciejem Mońka rozmawiał o możliwościach kontynuacji tego zadania.

– Ta droga stanowi dla nas, jako mieszkańców gminy Nowa Sucha, główny szlak dojazdowy do autostrady A2, stąd wspólnie z powiatem będziemy dążyć do tego, by niebawem została zmodernizowana na całej długości – mówił wójt Mońka, podkreślając bardzo dobrą współpracę z samorządem powiatowym.

Jeśli wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony, to w przyszłym roku rozpoczną się prace na pozostałym blisko 4-kilometrowym odcinku i będzie to drugi etap zadania. Jego szacunkowa wartość wynosi ok. 3,6 mln zł. Powiat, jako zarządca drogi, zwrócił się do wojewody o 50 proc. wsparcie ze wspomnianego już programu. Pozostała część, czyli ok. 1,83 mln zł, to wkład własny, na który składają się 909,75 tys. zł jako środki finansowe powiatu oraz 920 tys. zł wyłożone przez gminę Nowa Sucha.

Kolejny wniosek o dofinansowanie, z jakim wystąpił samorząd powiatowy, dotyczy zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3804W - ulicy Trojanowskiej w Sochaczewie – ETAP I”. (szczegółowo piszemy o tym na stronie 3)

Do końca października br. ogłoszona zostanie wstępna lista rankingowa wnioskodawców, zaś do 30 listopada poznamy ostateczną wersję, którą następnie zatwierdzić musi Minister Infrastruktury i Budownictwa. O tym, czy powiat sochaczewski otrzyma środki na wymienione inwestycje przekonamy się najpóźniej do końca roku, kiedy to nastąpi ogłoszenie listy zadań zakwalifikowanych na rok 2017.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

A A A
30.09.2016
godz.13:14
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt