przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
245077 odwiedzin
Kochanowskiego i Kraszewskiego z wodociągiem i kanalizacją

Najpóźniej w maju przyszłego roku mieszkańcy rejonu ulic Kochanowskiego i Kraszewskiego zaczną korzystać z 900 metrów nowej kanalizacji sanitarnej i 600 m wodociągu. Gotowe są projekty techniczne, ZWiK ma ważne pozwolenie na budowę i właśnie rozstrzygnął przetarg na wykonawstwo. Wykonawcą projektu będzie  firma  ZWK Józefa Siekierskiego  z Sochaczewa.

W ramach projektu pod ziemią ułożone zostanie 927 m sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kraszewskiego, Kochanowskiego, Lechickiej i Langiewicza oraz 588 metrów wodociągu w ulicach Kochanowskiego, Kraszewskiego i Lechickiej. Sieć uzupełnią trzy hydranty przeciwpożarowe. O kontrakt starało się siedem firm: z Garwolina, Ciechanowa, Kielc, Rawy Mazowieckiej i Sochaczewa, a najkorzystniejszą ofertę złożył ZWK J. Siekierskiego. Zgodnie z umową, prace mają potrwać do końca maja.

Zadanie to najpierw wpisano do wieloletniego planu inwestycyjnego spółki, zatwierdzonego przez radnych w grudniu 2015 roku, a kilka miesięcy później, oddzielną uchwałą, rada jednogłośnie wyraziła zgodę, by ZWiK starał się o dotację na ten cel. Szansę pozyskania poważnego wsparcia spółka upatruje w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

W maju br., radni upoważnili burmistrza i ZWiK do opracowania oraz złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Miasta Sochaczew – etap II (część II)”. Pod tym hasłem kryje się m.in. wykonanie spinki wodociągu w ul. Młynarskiej, remonty Stacji Uzdatniania Wody, budowa kanalizacji w ul. Księcia Janusza, Towarowej i Załamanej oraz wspomniane już ułożenie sieci sanitarnej i wodociągowej w rejonie ul. Kraszewskiego i Kochanowskiego. Od razu zastrzeżono, że prace będą prowadzone etapami, w miarę możliwości finansowych spółki.

- Wniosek o dotację, obejmujący budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kraszewskiego, został już złożony w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jeśli chodzi o kolejne inwestycje z dofinasowaniem, zgodnie z wieloletnim planem rozwoju, to ZWiK jest zależny od harmonogramu naboru wniosków w ramach POIiŚ na lata 2014-2020. Jeśli tylko instytucja wdrażająca ogłosi nabór, spółka będzie gotowa – mówi z-ca burmistrza Dariusz Dobrowolski.

O tym, że warto się starać i wszelkimi sposobami szukać pieniędzy zewnętrznych, sochaczewskiego ZWiK-u nie trzeba przekonywać. Kilka lat temu, w połowie z pieniędzy unijnych, spółka sfinansowała ogromny projekt kanalizacyjny obejmujący niemal całe miasto (96 km sieci). W minionym roku, także z pomocą UE, w ulicach Spartańskiej, Gwardyjskiej, Żyrardowskiej oraz Osiedlu Kolejowym wybudowano 2,5 km sanitarki. Spółka kupiła też zdalnie sterowaną kamerę wpuszczaną do kanałów, używaną do namierzania awarii, ale też wykrywania nielegalnych przyłączy. Dodatkowo wyremontowano reaktor biologiczny w oczyszczalni ścieków, przebudowano wodociąg i sieć sanitarną w ul. Staszica, ułożono kanalizację przy ul. Jana Brzechwy i Długiej. Prace pochłonęły 3,8 mln zł, przy czym WFOŚiGW dołożył do projektu aż 1,8 mln. (daw)

A A A
01.10.2016
godz.08:20
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt