przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
239474 odwiedzin
Krótka sesja rady

Miasto i pięć gmin z powiatu sochaczewskiego przystąpi do partnerstwa w projekcie „Wdrożenie e-usług dla przedsiębiorców w oparciu o Zintegrowaną Platformę Systemów Dziedzinowych”. Wstępna decyzja o udziale miasta w tym przedsięwzięciu zapadła 14 września, gdy radni podjęli stosowną uchwałę intencyjną.

Sprawę referował radnym z-ca burmistrza Marek Fergiński. Jak powiedział, warszawska Fundacja na rzecz Społeczeństwa, Tolerancji, Integracji, Wolności, Edukacji, Kultury opracowała ciekawy projekt informatyczny, jako jego lider znalazła się na liście rankingowej jednego z unijnych konkursów (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) i zaprosiła do współpracy samorządy z powiatu sochaczewskiego. Na wdrożenie opisanych we wniosku rozwiązań otrzymała niemal 840 tys. zł dofinansowania. Wstępnie chęć udziału w partnerstwie potwierdziło miasto oraz gminy Brochów, Młodzieszyn, Rybno, Sochaczew i Nowa Sucha.

- Projekt zakłada, że każdy z partnerów otrzyma m.in. serwer z oprogramowaniem pozwalającym na elektroniczną obsługę podatników, zarządzanie nieruchomościami, obsługę inwestora. Planuje się też uruchomienie portalu służącego obsłudze inwestycji oraz systemu powiadamiania mieszkańców za pomocą sms-ów. Nowy system sprawi, że łatwiej będzie planować budżet miasta i podległych mu jednostek, łatwiej kontrolować dochody i wydatki, uprości się system księgowy w ratuszu – mówił Marek Fergiński.
Podkreślił, że wkład własny miasta wyniesie 27 tys. zł, lecz nie będzie to wkład finansowy. Fundacja zaliczy na jego poczet czas poświęcony przez pracowników UM na szkolenia.

Na koniec, w imieniu mieszkańców osiedla przy al. 600-lecia, radny Edward Stasiak podziękował za budowę placu zabaw. Jak przypomniał, 24 maja, na wniosek burmistrza, radni wydzielili w budżecie pieniądze na doposażenie już istniejących i budowę nowych placów, a jeden z nich powstał na osiedlu komunalnym w Trojanowie. Ogrodzony plac otwarto 3 sierpnia i od pierwszego dnia jest pełen dzieci. Szybko stał się centrum życia rodzinnego, mieszkańcy posadzili kwiaty, dbają o jego otoczenie.

Daniel Wachowski

W sprawach różnych radni pytali m.in.
- Jaka jest obecnie kondycja finansowa szpitala powiatowego?
Sylwester Kaczmarek wyjaśnił, że ostatnie posiedzenie Rady Społecznej ZOZ, której jest członkiem, odbyło się przed wakacjami i finanse placówki stanowiły główny temat rozmów. Z danych przedstawionych przez dyrektora wynika, że dług nie wzrasta, utrzymuje się na podobnym poziomie co przed rokiem, jego wysokość nie zagraża stabilności placówki. Kondycja ZOZ jest daleka od ideału, ale pod kontrolą.

- Czy docierają do UM sygnały, że klawiatury zamontowane w wakacje na parkomatach ulegają awariom?
- Tak, są takie sygnały i ratusz na bieżąco przekazuje te uwagi producentowi klawiatury. Urządzenia są czułe, ponadto ich jakość chyba niedostosowana do warunków, w jakich przychodzi jej pracować. Gdy ZKM, operator SPP, dowiaduje się o problemach, zleca naprawę lub wymianę nakładki. Jeśli skargi będą się powtarzać, miasto zażąda wymiany nakładek na bardziej trwałe – wyjaśnił wiceburmistrz Dariusz Dobrowolski.

A A A
19.09.2016
godz.08:06
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt