przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
240021 odwiedzin
Już jutro! Dywizjon z patronem i sztandarem

Jutro, stacjonujący w Bielicach 38. dywizjon zabezpieczenia Obrony Przeciwlotniczej, otrzyma sztandar ufundowany przez mieszkańców ziemi sochaczewskiej. Uroczystości z tym związane, połączone z obchodami 77. rocznicy Bitwy nad Bzurą, potrwają cały dzień. 

W styczniu br. w siedzibie Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą zawiązał się Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru dla 38. dywizjonu. To właśnie żołnierze tej formacji, wchodzącej w skład 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, od 2013 roku stacjonują na terenie jednostki w  Bielicach.

- Dla każdego żołnierza sztandar jest to symbol sławy i tradycji, wierności, honoru i męstwa. Buduje naszą tożsamość. W rocie przysięgi wojskowej jest zawarty zwrot, że żołnierz będzie do końca bronił sztandaru. Co więcej, istnieje zapis w ustawie, że jego utrata, w skutek utraty ducha bojowego, skutkuje rozwiązaniem tej jednostki – mówi dowódca 38. dywizjonu ppłk Maciej Majkowski.

Zanim jednak zapadła decyzja o sztandarze, w pierwszej kolejności rozpoczęto proces wyboru patrona dla 38 dywizjonu, którego postać byłaby związana z bogatą historią Sochaczewa. Proces ten jest regulowany procedurą MON w sprawie dziedziczenia i kultywowania tradycji oręża polskiego.

- Wśród kilku kryteriów znajduje się m.in. zapis o wspólnocie regionu stacjonowania jednostki i to właśnie w najwyższym stopniu zdecydowało o wyborze. Mamy wielu lokalnych bohaterów, lecz z armią, męstwem, wydarzeniami z września 1939 roku najbardziej kojarzony jest obrońca naszego miasta, dowódca II batalionu 18 pułku piechoty major Feliks Kozubowski – mówi burmistrz Piotr Osiecki.

- Major oddał to, co jest najcenniejsze dla każdego żołnierza – życie. Zginął broniąc miasta. W mojej ocenie, ta postać najmocniej wiąże wojsko z całą społecznością Sochaczewa – podkreśla z kolei ppłk Majkowski.

Major Kozubowski poległ 15 września 1939 roku, dowodząc obroną Sochaczewa. Jest pochowany na cmentarzu parafialnym przy ul. Traugutta. W 2009 r. Rada Miasta nadała mu tytuł Honorowego Obywatela, poświęcono mu jedną z ulic, zaś na muzeum ziemi sochaczewskiej umieszczono dedykowaną mu tablicę pamiątkową. Na wystawie w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą znajdują się unikatowe fotografie i osobiste pamiątki po bohaterskim majorze.

Prace przygotowawcze ruszyły szybkim tempem. W pierwszej kolejności rozpoczął się żmudny proces poszukiwania rodziny Kozubowskich. I tu przyszły z pomocą archiwa zgromadzone w muzeum. W książeczce wojskowej przyszłego patrona znajdowały się informacje o jego dzieciach, wraz z datami urodzenia. Po kilku miesiącach, prowadząca trudną procedurę przygotowania dokumentacji wniosków do MON porucznik Anita Zając z działu wychowawczego 38 dzOP  poinformowała, że uzyskano kontakt do 3 wnuków majora. Wszyscy, choć bardzo zaskoczeni, z satysfakcją wyrazili zgodę na przyjęcie ich dziadka za patrona jednostki. W ten sposób uzyskano zgodę najważniejszą ze wszystkich. Potem, z inicjatywy ppłk Majkowskiego, nawiązano rozmowy z władzami samorządowymi, by związki z miastem i powiatem sochaczewskim potwierdzić sztandarem.

W styczniu 2016 r. zawiązał się Społeczny Komitet Fundatorów Sztandaru. W jego skład weszli: poseł Maciej Małecki – przewodniczący honorowy, burmistrz miasta Piotr Osiecki – przewodniczący, starosta sochaczewski Jolanta Gonta – zastępca przewodniczącego, wójt gminy Sochaczew Mirosław Orliński – zastępca przewodniczącego, dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą Paweł Rozdżestwieński – skarbnik komitetu, kierownik działu historii w MZSiPBnB Jakub Wojewoda – sekretarz oraz dyrektor ZS im. J. Iwaszkiewicza Hanna Bonecka  i Komendant Hufca ZHP Krzysztof Wasilewski.

Na pierwszym posiedzeniu podpisano akt organizacyjny Komitetu oraz zgodnie ustalono, że sztandar powinna ufundować lokalna społeczność. Niedługo potem wystąpiono do Ministra Obrony Narodowej z prośbą o zgodę na ufundowanie sztandaru i dopiero po otrzymaniu formalnego pozwolenia, które uzyskano 4 kwietnia, przystąpiono do projektowania sztandaru i pozyskiwania środków na ten cel. Konkretne deklaracje finansowe złożyli samorządowcy – starosta, burmistrz i wójt gminy Sochaczew.

Kolejne etapy prac realizowano w ramach kilkunastu spotkań Komitetu, a ich finał - nadanie sztandaru 38 dzOP - ma mieć miejsce podczas uroczystości 77 rocznicy Bitwy nad Bzurą, które Honorowym Patronatem objął Prezydent RP Andrzej Duda. Obchody odbędą się 17 września. Rozpoczną mszą świętą i apelem pamięci na największym na świecie cmentarzu żołnierzy WP poległych w jednej bitwie - przy al. 600-lecia w Sochaczewie. Następnie, po defiladzie oddziałów uroczystość przeniesie się na plac Kościuszki, gdzie nastąpi nadanie sztandaru, zaś na koniec, u podnóża zamku, odbędzie się rekonstrukcja obrony Sochaczewa w 1939 r. pt. „Obronić Miasto”.

Nad całością obchodów honorowy patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

J. Wojewoda, P. Kierzkowski, daw

 

17 września w Sochaczewie uroczystości rozpoczną się mszą polową o godzinie 13.30 na cmentarzu wojennym w Trojanowie, skąd ulicami 600-lecia, Pokoju, Żeromskiego i Warszawską odbędzie się przemarsz pododdziałów oraz wszystkich uczestników uroczystości na plac Kościuszki. Tam o godz. 16.00 sztandar wojskowy otrzyma 38. Dywizjon Zabezpieczenia Obrony Powietrznej noszący imię obrońcy Sochaczewa w 1939 roku, majora Feliksa Kozubowskiego, dowódcy II batalionu 18 pułku piechoty. Zostanie odczytany akt nadania sztandaru, jego poświęcenie i przekazanie dywizjonowi, a później defilada pododdziałów. Tę część święta zakończy wystawa zabytkowego i nowoczesnego sprzętu wojskowego zorganizowana w parku przy ul. Traugutta, no i oczywiście grochówka dla wszystkich zwiedzających.

Wielkim finałem uroczystości będzie rekonstrukcja historyczna „Obronić Miasto – Sochaczew 1939” w rejonie wzgórza zamkowego o godz. 19.00, w miejscu autentycznego kontrnatarcia na miasto żołnierzy II batalionu 18 pułku piechoty pod dowództwem majora Feliksa Kozubowskiego. W pokazie weźmie udział ponad 100 rekonstruktorów, czołgi, artyleria, karabiny maszynowe. Mają być wybuchy, specjalne efekty pirotechniczne płonącego miasta. Uruchomione zostanie także muzeum polowe, nie zabraknie widowiskowych pokazów uzbrojenia itp.

 

KOMUNIKAT DLA KIEROWCÓW

W związku z uroczystościami, w najbliższy piątek zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu w rejonie placu Kościuszki i podzamcza. Będzie ona obowiązywać od godziny 19:00 w piątek 16 września, do godz. 19.00 w sobotę 17 września. Kierowcy nie przejadą całą ulicą Farną, gdyż będzie wyłączona z ruchu na odcinku od Warszawskiej do styku Farnej z Wyszyńskiego. Ulica Wyszyńskiego będzie jak dotychczas ulicą jednokierunkową na całej długości.

Jednak z Wyszyńskiego skręcimy tylko w lewo. Nie skręcimy w prawo, na most, gdyż w tym czasie firma STRABAG zaplanowała zamknięcie przeprawy m.in. ze względu na montaż lamp oświetleniowych. Most zostanie zamknięty o 19.00 w piątek 16 września, a na nowo otwarty dla ruchu w poniedziałek 19 września o 6.00 rano.  W sobotę i niedzielę żaden pojazd nie wjedzie na plac świętego Dominika, o czym z wyprzedzeniem zostali poinformowani wszyscy przewoźnicy korzystający ze znajdujących się tam przystanków.

Kolejna czasowa organizacja ruchu dotyczyć będzie ulicy Podzamcze, ponieważ w sobotę 17 września o 19:00 odbędzie się w tym rejonie rekonstrukcja historyczna Obronić Miasto – Sochaczew 1939. Z tego względu od godz. 22:00 w piątek, do 22:00 w sobotę, nie skręcimy z Traugutta w ulicę Podzamcze.

Przepraszamy za utrudnienia i jednocześnie prosimy kierowców o przestrzeganie oznakowania oraz usunięcie pojazdów z wyłączonych odcinków ulic najpóźniej do godziny 19:00, 16 września.

Urząd Miejski w Sochaczewie

A A A
16.09.2016
godz.22:20
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt