przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
240441 odwiedzin
Drugi przetarg na parki

Miasto ponownie ogłosiło przetarg na wykonanie studium wykonalności opisującego gruntowną renowację trzech sochaczewskich parków i przygotowanie wniosku aplikacyjnego pozwalającego powalczyć z innymi samorządami o unijną dotację na ten cel. Studium ma objąć parki w Chodakowie, przy ul. Traugutta i przy szkole muzycznej, a także wykonanie zielonej kurtyny na polach czerwonkowskich.

Kilka tygodni temu ratusz wyłonił wykonawcę studium i dokumentacji aplikacyjnej, lecz firma w ostatniej chwili zdecydowała, że nie zawrze umowy.

- Rzadko dochodzi do takich sytuacji, ale nie jest to w samorządzie nic nowego. Niekiedy wykonawca orientuje się, że jednak nie udźwignie zadania, najbardziej doświadczeni pracownicy chorują, albo biuro w jednym czasie wygrywa kilka przetargów i stwierdza, że z któregoś kontraktu musi zrezygnować. Szkoda, że firma się wycofała, bo straciliśmy przez to dwa cenne tygodnie - wyjaśnia z-ca burmistrza Dariusz Dobrowolski.

Dlaczego cenne? Ponieważ wnioski o dotacje można składać tylko do końca września, zatem czasu na opracowanie dokumentacji zostało niewiele. 24 sierpnia poznaliśmy zwycięzcę drugiego postępowania. Materiały przygotuje Delta Partner z Cieszyna (19,6 tys. zł).

- Podstawowe materiały i dane do studium już mamy. Jeśli nowy wykonawca poważnie potraktuje zlecenie, do 28 września wniosek o dotację będzie gotowy i przed końcem miesiąca złożony w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska - dodaje D. Dobrowolski.

Miasto powalczy o pieniądze na realizację projektu pod nazwą „Poprawa jakości środowiska miejskiego w Sochaczewie poprzez renowację i rozwój terenów zieleni”. Kryje się pod nią aż pięć zadań ściśle związanych z odtworzeniem zieleni, nowymi nasadzeniami:
> restauracja zabytkowego, hektarowego parku po- dworskiego w Chodakowie obejmująca m.in. wymianę nawierzchni niektórych alei parkowych, odtworzenie fontanny, sadzenie zieleni, budowę oświetlenia i przebudowę ul. Hotelowej;
> rewitalizacja terenów nad Utratą w Chodakowie pod rekreację i aktywny wypoczynek;
> renowacja hektarowego parku przy ul. Traugutta zakładająca m.in. budowę nowych alejek parkowych, ścieżki rowerowej, wymianę istniejącego oświetlenia, budowę toalety publicznej, uzupełnienie zieleni o nowe nasadzenia, renowację pomnika;
> renowacja parku im. Ignacego Włodzimierza Garbolewskiego o powierzchni aż 3 hektarów, od ponad pół wieku objętego opieką konserwatora zabytków. Tu przewiduje się modernizację i budowę nowych alejek parkowych, rozbudowę oświetlenia, zorganizowanie „ogródka muzycznego”, przebudowę schodów i budowę pochylni dla niepełnosprawnych, renowację ogrodzenia i oczyszczenie stawu.
> utworzenie zielonej kurtyny na ulicy Olimpijskiej. Do obecnych 49 drzew ratusz chce dosadzić 62 kolejne, by oddzielić osiedle mieszkaniowe od hałasu dobiegającego z części pół czerwonkowskich zajętych przez firmy.

Daniel Wachowski

A A A
05.09.2016
godz.08:27
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt