przejdź do Sochaczew.pl
207609 odwiedzin
Trwa nabór projektów do budżetu obywatelskiego

Od 29 czerwca do końca lipca Urząd Miejski w Sochaczewie przyjmuje propozycje do Sochaczewskiego Budżetu Obywatelskiego 2017. Wpłynęły już pierwsze projekty.

Wniosek do SBO 2017 może zgłosić każdy mieszkaniec Sochaczewa, który ukończy w 2016 roku 16 lat lub organizacje pozarządowe działające na terenie miasta. Regulamin oraz formularz zgłaszania projektów jest dostępny na stronie internetowej https://budzet.sochaczew.pl, w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, w budynku pływalni „Orka”, w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz jej filiach. Wypełnione formularze wnioskodawcy będą mogli składać zarówno w wersji papierowej w Biurze Obsługi Klienta, jak i w formie elektronicznej - za pośrednictwem platformy internetowej https://budzet.sochaczew.pl. Więcej informacji o SBO 2017 można uzyskać także pod adresem www.obywatelski.sochaczew.pl.

Pełną listę zgłoszonych (jeszcze nie zweryfikowanych) pomysłów przedstawimy na łamach „Ziemi” w połowie sierpnia. Tymczasem przypominamy o kilku istotnych zmianach, które zostały wprowadzone do tegorocznej edycji SBO.

W tym roku w miejskim budżecie partycypacyjnym o 50 000 zł zwiększyła się pula pieniędzy do podziału i wynosi ona w sumie 1 150 000 zł. Wybierać będziemy spośród tak zwanych małych projektów (do 100 tys. zł), gdzie do podziału będzie 320 000 zł i dużych (powyżej 100 tys. zł), z pulą 830 000 zł. Ponadto zlikwidowany został dolny próg na „małe projekty”, który wynosił dotychczas 50 tys. zł. Co ważne inwestycje w ramach SBO będą mogły powstawać nie tylko na terenach należących do miasta, ale również na dzierżawionych przez samorząd miejski działkach. Niezmienne pozostaje to, że dane przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane do końca przyszłego roku.

Dużo istotnych zmian dotyczy także kwestionariusza wypełnianego przez wnioskodawców. Autorzy projektów muszą zebrać pod nimi 25 podpisów poparcia. Dodana została również (nieobowiązkowa) rubryka, w której można oszacować roczne koszty utrzymania inwestycji, co będzie stanowiło ważną informację dla komisji opiniującej projekty.

Prace sześcioosobowego zespołu opiniującego będą się odbywać w sierpniu, gdy zostanie już zakończony nabór projektów. Komisja będzie działać w składzie: zastępca burmistrza Marek Fergiński, przedstawiciele klubów radnych Rady Miejskiej, Selena Majcher i Marek Kosieradzki, przedstawiciel Sochaczewskiej Rady Sportu Krzysztof Brymora, Rady Działalności Pożytku Publicznego Iwona Woźnicka-Pietrzak i Powiatowej Izby Gospodarczej Marek Stępowski. Zweryfikują oni zgłoszone propozycje, w oparciu o regulamin SBO 2017, i ustalą ostateczną listę projektów do głosowania.

Wskazywać swoich faworytów będzie można od 30 września do 14 października. Podobnie jak w poprzednich latach głosowanie przebiegać będzie dwutorowo. Wypełnione ankiety będzie można wrzucać do urn w wybranych punktach na terenie miasta lub wypełniać je w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy internetowej https://budzet.sochaczew.pl. Każdy będzie mógł wybrać maksymalnie dwa projekty z listy. Prawo głosu będą mieli mieszkańcy Sochaczewa, którzy ukończyli 16 lat. Aby zagłosować, nie trzeba będzie podawać swojego numeru PESEL, co było do tej pory warunkiem oddania ważnego głosu. Alternatywną będzie podanie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania na terenie Sochaczewa. Wyniki głosowania poznamy 31 października 2016 roku.

Maciej Frankowski

A A A
18.07.2016
godz.11:11
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość