przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
245193 odwiedzin
Pola bardziej dostępne

Na piątkowej sesji (24.06) radni miejscy zgodzili się na przystąpienie do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Olimpijskiej. Chodzi o to, aby umożliwić tam, oprócz zabudowy usługowej, lekką produkcję. Może to ożywić teren Łódzkiej Strefy Ekonomicznej, bez uciążliwości dla okolicznych mieszkańców.

Przy ul. Olimpijskiej miasto posiada 6 hektarów niewykorzystanych gruntów, firma Prologis – 14 ha. W połączeniu daje to potężny obszar, który czeka na zagospodarowanie. W tej chwili możliwe jest jedynie ulokowanie tam działalności usługowej. Firma Prologis, Łódzka Strefa Ekonomiczna oraz jeden z lokalnych producentów odzieży zabiegają o wprowadzenie tam lekkiej produkcji. Uniemożliwiały to zapisy uchwały Rady Miejskiej z 2002 r., które zezwalały na umieszczenie w tym miejscu jedynie zabudowy usługowej.

Wiceburmistrz Dariusz Dobrowolski przypomina, że zarówno ŁSE, która zarządza naszymi 6 hektarami, jak i firma Prologis, nie znalazły chętnych na zagospodarowanie terenów, a przeszkodą są właśnie zapisy „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Sochaczewa” z 2002 r.

- Brak inwestorów hamuje rozwój gospodarczy miasta i wpływy do budżetu, dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie zmian w „planie”, a radni poparli nasz wniosek – mówi Dariusz Dobrowolski. – Chcemy zwiększyć atrakcyjność tego terenu, jednocześnie pamiętając o mieszkańcach. Lekka produkcja, zgodnie z ustawą, to taka działalność, która nie wpływa na pogorszenie jakości ich życia. Dobrym przykładem jest tu szwalnia, o co zabiega lokalny producent odzieży.

Zabudowę pól czerwonkowskich przy zbiegu ulic Piłsudskiego i Olimpijskiej otwierałby budynek sądu, o czym już pisaliśmy. Trwają mocno zaawansowane działania związane z przekazaniem hektarowej działki pod budowę nowej siedziby sądu, za co miasto ma otrzymać nieruchomość przy ul. 1 Maja. Działka dla sądu i droga zostały już wyznaczone geodezyjnie na mapach.

Jak przekonuje wiceburmistrz Dobrowolski, jest to przemyślana strategia, aby od działalności administracyjnej (sąd), zlokalizowanej najbliżej centrum miasta, przejść do zabudowy usługowej i lekkiej produkcji. Jego zdaniem stworzyłoby to szansę na zagospodarowanie terenu, nowe miejsca pracy dla mieszkańców oraz wpływy z podatków do miejskiej kasy. (sos)

A A A
06.07.2016
godz.09:05
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt