przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
307500 odwiedzin
Co po gimnazjum?

Takie pytanie zadaje sobie wielu gimnazjalistów i ich rodziców. Ułatwiamy im zadanie prezentując pięć szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat sochaczewski. Cztery z nich zlokalizowane są w Sochaczewie, a jedna w Teresinie. 

Co wyróżnia powiatowe placówki ponadgimnazjalne? - Na pewno to, że są to szkoły z wieloletnią tradycją, w których kształcą się całe pokolenia rodzin. To szkoły z wysoko ugruntowaną pozycją na rynku edukacyjnym, nauka przez wszystkie lata jest bezpłatna, szkoły posiadają swoją bazę lokalową, dobre warunki dydaktyczne, dysponują warsztatami zajęć praktycznych, w części z nich uczniowie w ramach zajęć odbywają bezpłatny kurs na prawo jazdy, posiadają wyposażone hale sportowe i klasopracownie, pracuje w nich wykwalifikowana kadra, uczą się tu olimpijczycy i laureaci ogólnopolskich konkursów, którzy wygrywają indeksy na wyższe państwowe uczelnie - przekonuje Marcin Odolczyk, rzecznik Starostwa Powiatowego w Sochaczewie. - Młodzież uczestniczy w unijnych projektach edukacyjnych. Placówki prowadzą zagraniczną wymianę uczniów, a przy tym cieszą się uznaniem przedsiębiorców i firm nie tylko na rynku lokalnym. Nasi absolwenci nie mają problemów z dostaniem się na studia państwowe w wielu różnych kierunkach. Prawie w każdej szkole funkcjonują Uczniowskie Kluby Sportowe i szkolne koła zainteresowań, młodzież systematycznie uczestniczy w międzyszkolnych turniejach w ramach rozgrywek Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego - dodaje rzecznik.

Z kolei Adam Radożycki, dyrektor Powiatowego Zespołu Edukacji, Kultury i Sportu w Sochaczewie przypomina o kalendarzu obowiązującym gimnazjalistów.

 - Zgodnie z zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty  z 27.01.2016 r., w dniach od 24 do 28 czerwca winni dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru  poświadczoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego. 15 lipca do godziny 16.00 szkoły podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych. Od 18 do 25 lipca kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia potwierdzają wolę przyjścia w postaci przedstawienia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 26 lipca do godz. 16.00 szkolne komisje rekrutacyjne podają listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - informuje dyrektor Radożycki.

Warto dodać, że ZSO i ZS im. J. Iwaszkiewicza podpisały list intencyjny o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, w ramach którego uczelnia zobowiązuje się do objęcia patronatem naukowym oraz do współpracy z w/w szkołami ponadgimnazjalnymi, prowadzenia zajęć pokazowych dla nauczycieli i uczniów, a także współorganizowania konkursów i imprez o charakterze przyrodniczo-naukowych dla uczniów i studentów.

- Czynimy starania o podobną współpracę z Politechniką Warszawską - dodaje A. Radożycki.

Jolanta Sosnowska
jolanta.sosnowska@sochaczew.pl

Od najbliższego roku szkolnego młodzież ponadgimnazjalna będzie mogła kształcić się w następujących kierunkach:
Liceum Ogólnokształcące im. Fryderyka Chopina:
- szkoła planuje otwarcie sześciu klas licealnych: z rozszerzeniem z j. polskiego, j. angielskiego i j. niemieckiego / z rozszerz. z j. polskiego, historii i wos/ z rozszerzeniem  z biologii i chemii / z rozszerz. z matematyki, geografii i j. angielskiego / z rozszerz. z matematyki, fizyki, j. angielskiego / z rozszerzeniem z matematyki, fizyki i informatyki.

Zespół Szkół im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie:
- technik elektroenergetyk transportu szynowego (technikum kolejowe), technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (OZE), technik mechanik, technik logistyk, technik mechanizacji rolnictwa, elektryk (szkoła zasadnicza), mechanik pojazdów samochodowych (szkoła zasadnicza).

Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza:
- klasa społeczno-geograficzna z elementami psychologii (liceum ogólnokształcące), klasa służb mundurowych i ratownictwa (liceum ogólnokształcące), technik ekonomista, technik organizacji reklamy, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik handlowiec, kucharz (szkoła zasadnicza), sprzedawca/młodociany pracownik (szkoła zasadnicza).

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie:
- klasa medialno-artystyczna (liceum ogólnokształcące), klasa sportowo-rehabilitacyjna (liceum ogólnokształcące), technik mechanik, technik urządzeń dźwigowych, technik budownictwa, technik drogownictwa, technik logistyk, technik obsługi turystycznej, technik informatyk, mechanik pojazdów samochodowych (szkoła zasadnicza), klasa wielozawodowa - zawody: blacharz samochodowy, cukiernik, elektromechanik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, fryzjer, krawiec, lakiernik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter-elektronik, murarz-tynkarz, piekarz, zegarmistrz, złotnik-jubiler, stolarz, ślusarz, mechanik motocyklowy (szkoła zasadnicza).

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r.:
- klasa humanistyczna i klasa kosmetyczno-rehabilitacyjna (liceum ogólnokształcące), technik ogrodnik, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta, technik ekonomista, technik cyfrowych procesów graficznych.

A A A
24.06.2016
godz.14:13
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt