przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
307499 odwiedzin
Kanalizacja deszczowa na ulicy Kolejowej

Jeszcze w tym roku w ulicy Kolejowej ruszy budowa kanalizacji deszczowej. W połowie kwietnia sochaczewski ratusz pozyskał na te prace 1.490.000 zł dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dzielącego pieniądze na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dotacja ma pokryć do 80 procent kosztów prac. Wkład własny miasta wyniesie 373.000 zł.

Gdy czerwcowa ulewa z 2013 roku naruszyła skarpę Bzury w dwóch punktach miasta, ratusz natychmiast zaczął szukać zewnętrznego wsparcia finansowego na zabezpieczenie osuwiska przy Traugutta i budowę kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej.

- Wiosną Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przyznał nam 10 mln zł na wzmocnienie skarpy w rejonie cmentarza parafialnego, a teraz kolejna świetna wiadomość o dotacji z MSWiA. Prace w centrum miasta potrwają do wiosny 2017 roku, natomiast kanalizacja deszczowa w Kolejowej ułożona zostanie jeszcze w tym roku – zapewnia burmistrz Piotr Osiecki.

Miasto ma gotowy projekt budowy kanalizacji deszczowej, uzyskało od starosty pozwolenie na budowę. Teraz należy wprowadzić dotację do budżetu miasta, co pozwoli ogłosić przetarg na wykonawstwo. Kolejny krok to pozwolenie od wojewody na poprowadzenie rur pod torami kolejki wąskotorowej.

- Wystąpiliśmy o to pozwolenie, złożyliśmy w Urzędzie Wojewódzkim pełną dokumentację. Zgodnie z wytycznymi ministra, to wojewoda, jako reprezentant rządu w terenie, ma z naszym samorządem rozliczyć dotację, dlatego nie sądzę, by mając kompletne materiały zwlekał z wydaniem pozwolenia na wykonanie przecisków pod torami. Wojewodzie też zależy, by zadanie zrealizować jak najszybciej. Jesteśmy gotowi i ruszamy z przetargiem – dodaje P. Osiecki.

Ratusz ułoży w drodze 1291 metrów sieci. Zgromadzone w niej wody, ale też woda z części skarpy zostanie skierowana do kanału burzowego ułożonego w ulicy Wyszogrodzkiej.

Ułożenie deszczówki w Kolejowej to wszystko, co może zrobić samorząd, ponieważ skarpa nie znajduje się na miejskim terenie. Jej zarządcą jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, a na ten Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego nałożył obowiązek wykonania umocnienia brzegów Bzury. Zalecenie to wydano po zbadaniu gruntu. Eksperci stwierdzili, że za powstawanie osuwisk w znacznej mierze odpowiada erozja brzegów.

- Miasto zdobyło 1,5 mln na budowę sieci, zleciło opracowanie projektów, zapłaciło za nie, zrobiło wszystko, co w tej sytuacji można było zrobić. Nie tylko ułożymy sieć zbierającą wody odpadowe z jezdni. Dodatkowym zabezpieczeniem stanie się odwodnienie dziesięciu nieruchomości. Newralgiczny odcinek o długości ok. 150 metrów, gdzie ulewa wyrządziła najwięcej szkód, to posesje od numeru 3 do 19. W ich przypadku woda z dachów oraz podjazdów będzie trafiać nie na skarpę, ale do sieci – podsumowuje burmistrz.

Łącznie na usuwanie skutków żywiołów i wzmocnienie osuwisk wojewoda przeznaczył 16,5 mln zł. Oprócz Sochaczewa z naszego terenu dotację otrzymała także gmina Brochów, 230 tys. zł na przebudowę drogi Nowa Wieś Śladów - Śladów o długości 1 km. (daw)

A A A
23.06.2016
godz.15:48
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt