przejdź do Sochaczew.pl
214526 odwiedzin
Miasto kilka milionów na plusie

Jak czytamy w sprawozdaniu z wykonaniu budżetu miasta za 2015 rok, na inwestycje ratusz wydał 6,5 mln zł, dochody samorządu wzrosły o niemal 4 mln ponad plan, a rok zakończono na plusie, i to dobrym, bo sięgającym kilku milionów zł. W minionym roku miasto nie zaciągnęło żadnych kredytów i tak samo będzie w 2016.

24 czerwca radni miasta zajmą się analizą sprawozdania budżetowego i podejmą decyzję o udzieleniu burmistrzowi absolutorium za 2015 rok. Trudno się jednak spodziewać negatywnej opinii zważywszy, że dochody miasta wzrosły z planowanych 109,4 do 113,3 mln, wydatki miały wynieść 116,8, a faktycznie było to 111,8  mln zł.

- Urząd i podległe mu jednostki oszczędnie gospodarowały pieniędzmi. Wydaliśmy o 5 mln mniej, a wszystkie inwestycje szły zgodnie z planem. Co więcej, w trakcie roku proponowaliśmy radnym nowe projekty. Kasę miasta zasilił milion złotych zwrotu wydatków, jakie ponieśliśmy na wzmocnienie wzgórza zamkowego i remont kramnic. Drugi milion zdobyliśmy z programu MALUCH na funkcjonowanie żłobka, zakup komputerów dla rodzin zagrożonych wykluczeniem cyfrowym i usuwanie eternitu z prywatnych domów – wylicza burmistrz Piotr Osiecki.

Od dobrych wiadomości zaczął się 2016 rok, gdy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przyznał 10 mln dotacji na wzmocnienie skarpy na tyłach cmentarza, a wojewoda 3 mln zł na remont mostu, wymianę asfaltu na przeprawie (odcinek między kościołem a ul. Gawłowską), budowę ścieżki rowerowej i oświetlenia.

- W poprzednim roku, obecnym i 2017 nie weźmiemy żadnego kredytu, skupiamy się na spłacie wcześniej zaciąganych zobowiązań. Systematycznie przygotowujemy się do sięgania po środki unijne z budżetu wspólnoty na lata 2014-2020. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych zaczęła ogłaszać konkursy i tam, gdzie mamy dokumentację, a zdecydowana większość projektów została na tym etapie przygotowana, składamy aplikacje – dodaje Piotr Osiecki.

Kilka tygodni temu ratusz złożył m.in. wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”, obejmującego remonty i termomodernizację SCK w Chodakowie i Boryszewie oraz hali sportowej przy Chopina 101. Wartość robót to 5,2 mln zł, a planowane dofinansowanie ma sięgnąć 80 proc. (4,2 mln). Do końca czerwca UM złoży też wniosek o dotację na budowę nowej muszli koncertowej na podzamczu wraz z widownią. Tam spodziewane dofinansowanie ma sięgnąć 3,5 mln zł.

- Na inwestycje w minionym roku wydaliśmy 6,5 mln zł, ale ta kwota nie oddaje skali prac szczególnie na drogach, które w większości utwardzane są z wydatków bieżących. W ramach „Dróg zamiast błota” tłuczeń położyliśmy na pięciu osiedlowych ulicach, a asfalt aż na dwudziestu jeden, w tym na Zagłoby, Podgórnej, Wyzwolenia, Wiśniowej, Hubala, Chełmońskiego, Chłopickiego, Kampinoskiej, Głogowej i Lazurowej. Prace pochłonęły 2 mln zł – zaznacza burmistrz.

Przed nami kolejny rok „Dróg zamiast błota”. W maju radni dzielili ubiegłoroczną nadwyżkę budżetową i na program dorzucili jeszcze 1,2 mln zł.

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

MIEJSKIE INWESTYCJE 2015
1.832.193 zł - dotacja dla powiatu na przebudowę ul. Staszica
1.170.365 zł - modernizacja Szkoły Podstawowej nr 7 - remont łazienek, wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej, drzwi, instalacji c.o., instalacji elektrycznej, wymiana chodnika i utwardzenie placu na tyłach szkoły.
588.535 zł – zakup zestawów komputerowych i urządzeń dostępowych do sieci internet dla 50 sochaczewskich rodzin zakwalifikowanych do unijnego projektu „Sochaczew miasto e-Innowacji” i 150 komputerów dla szkół
483.361 zł - przebudowa oświetlenia w ul. Staszica - 1819 m linii kablowej z 48 słupami
432.272 zł - przebudowa ulicy Nadrzecznej - 330 metrów kanalizacji deszczowej na odcinku od Zamkowej do Zieleńczej i 530 metrów asfaltu o szerokości 4 metrów
399.792 zł - remont Urzędu Miejskiego – nowa sala ślubów i biura USC.
260.000 zł - modernizacja urządzeń pływalni „Orka”
180.810 zł – projekt zagospodarowania nadbrzeża Bzury wraz z zabytkowymi ruinami Zamku Książąt Mazowieckich oraz parkiem Podzamcze w Sochaczewie (etap II) – przygotowano dokumentację przebudowy ulicy Podzamcze, amfiteatru, terenów parkowych oraz przystani kajakowej.
132.500 zł – wymiana kotłowni olejowej na gazową w Gimnazjum nr 2
104.255 zł – kompleksowy projekt remontu mostu na Bzurze i dróg dojazdowych do niego oraz opinia geotechniczna dwóch potencjalnych lokalizacji pod budowę nowego mostu: pomiędzy ul. Toruńską a Zamkową oraz pomiędzy ul. Staszica a Gawłowską (kładka przez Bzurę)
92.063.56 zł - zakup urządzeń i wyposażenia szkół, przedszkoli oraz serwera dla Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego
74.433 zł - projekt przebudowy stadionu miejskiego przy ul. Warszawskiej 80
65.000 zł - termomodernizacja i modernizacja budynku hali sportowej przy ul. Chopina – wykonano audyt energetyczny, projekt architektoniczno-konstrukcyjny, ekspertyzę techniczną dachu hali, projekt kolektorów słonecznych, instalacji centralnego ogrzewania z węzłem cieplnym oraz wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
62.000 zł - termomodernizacja budynków Sochaczewskiego Centrum Kultury przy ul. 15 Sierpnia i Chopina 101 – wykonano audyty energetyczne, projekty architektoniczne, projekty wykorzystania „zielonej energii”, wymiany sieci centralnego ogrzewania
59.844 zł - budowa placu zabaw przy ul. Grunwaldzkiej
55.220 zł - dotacja dla Zakładu Komunikacji Miejskiej na zakup i montaż dwóch wiat przystankowych oraz zakup parkomatu wraz z pełnym oprzyrządowaniem.
50.237 zł - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb Urzędu Miejskiego oraz defibrylatora do udzielania pomocy
49.077 zł – zakup i montaż sekundników na sygnalizacji świetlnej przy ulicach 1 Maja - Żeromskiego - Warszawska
49.000 zł - zakup dwóch samochodów ciężarowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
47.930 zł – projekt odwodnienie ulicy Kilińskiego, budowa odcinka kanalizacji deszczowej pod torami kolejki wąskotorowej
47.795 zł - budowa oświetlenia w ul. Otwartej
42.570 zł - wykup gruntów pod drogi publiczne
41.752 zł - zakup samochodu dla sochaczewskiej policji
25.830 zł - rewitalizacja terenów nad Utratą w Chodakowie – wykonano analizę urbanistyczną oraz koncepcję zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami Młynarską, Chopina, Parkową, a rzeką
25.690 zł - budowa placu zabaw przy ul. Żwirki i Wigury w ramach konkursu „Podwórko NIVEA” - przygotowanie terenu, budowa ogrodzenia
20.000 zł - projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kolejowej i w ul. Wyszogrodzkiej
16.853 zł – wkład własny miasta do projektu marszałka „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”
15.744 zł – dodatkowe oświetlenie na terenie Gimnazjum nr 2 (4 słupy)
12.670 zł - projekty odwodnienia ulic Tęczowej, Maczka i Kawalerzystów oraz dokumentacja geologiczno - inżynierska dla zabezpieczenia osuwiska zbocza rzeki Bzury.
10.800 zł - zakup dwóch wózków do przewożenia dzieci dla potrzeb Miejskiego Żłobka Integracyjnego.

A A A
21.06.2016
godz.09:51
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość