przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
240226 odwiedzin
Mniej azbestu w mieście

Prawie 64 tony azbestowych płyt zdjętych z prywatnych dachów domów, garaży, przybudówek i komórek trafi wkrótce do, zgodnej z przepisami i bezpieczniej dla środowiska, utylizacji. Przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który pokryje 85 procent kosztów akcji, mieszkańcy pozbędą się niebezpiecznych odpadów stanowiących niegdyś jeden z popularniejszych materiałów służących do budowy domów.  

W latach 70. i 80. eternit był tani, ale przede wszystkim dostępny, dlatego niemal cała Europa Wschodnia przykrywała nim dachy. Dopiero w latach 90. zaczęto głośno mówić o jego szkodliwości, że może wywoływać raka, a szczególnie niebezpieczne jest wdychanie drobinek azbestu unoszących się w powietrzu. Krok po kroku z polskich dachów znikają szare, falowane płyty, a w ich utylizacji pomagają samorządy ściśle współpracujące z Narodowym i wojewódzkimi oddziałami Funduszu Ochrony Środowiska. Sochaczewski ratusz od lat namawia mieszkańców, by zadbali o swoje najbliższe otoczenie, zdrowie dzieci i eternitu pozbywali się legalnie. Znaczą część związanych z tym kosztów zrefunduje mieszkańcom UM.

Zabiorą płyty z 40 podwórek
Tegoroczna akcja usuwania azbestu na terenie naszego miasta ruszyła w styczniu. Powstała lista rodzin zainteresowanych pozbyciem się pokrycia dachowego i przekazano ją do WFOŚiGW.

- Fundusz nie przyjmuje indywidualnych podań, rozpatruje tylko zbiorcze wnioski przygotowane przez urzędy miast i gmin. W Sochaczewie kompletowaniem takiej listy zajmuje się Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego – wyjaśnia jego szefowa Agnieszka Tomaszewska.

Fundusz przyznał ratuszowi 37.090 zł dotacji, wkład własny w wysokości 6.546,50 zł zadeklarował też UM. Po zabezpieczeniu pieniędzy burmistrz mógł w przetargu wyłonić firmę, która w imieniu miasta przeprowadzi akcję utylizacji niemal 64 ton szkodliwego odpadu. O zlecenie ubiegało się osiem firm, lecz najkorzystniejszą ofertę przedstawiło P.H.U. „PIOTR” z Leszna (22.318 zł).

- Zamówienie obejmowało dwa zakresy. Pierwszy to zdjęcie płyt z dachu, ich transport oraz unieszkodliwienie. Firma zdemontuje eternit, szczelnie opakuje w folię, zabierze z podwórka i przekaże zakładowi wyspecjalizowanemu w unieszkodliwianiu tego rodzaju odpadów. Chodzi o 14 dachów na 12 posesjach i 17,835 tony płyt. Są posesje, gdzie zdjąć trzeba 750 kg płyt, ale i takie, gdzie na fachowców w maskach i kombinezonach czekają prawie 3 tony. Drugi zakres to tylko zabranie, transport i unieszkodliwienie eternitu zgromadzonego na podwórkach, już wcześniej zdjętego z dachów przez właścicieli. W tym przypadku chodzi o 28 posesji i 45,975 tony płyt – wyjaśnia naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi UM Agnieszka Tomaszewska.

W ostatnich dwóch latach każda rodzina uczestnicząca w programie zaoszczędziła średnio około 800 zł. Tyle do utylizacji płyt dopłacił ratusz i Fundusz Ochrony Środowiska.

250 ton w trzy lata
Azbest znika systematycznie z sochaczewskich domów i garaży od kilku lat. Tylko w 2014 roku, także dzięki wsparciu Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, do utylizacji zabrano aż 118 ton płyt eternitowych. Z budynków zdjęto 10 ton eternitu, kolejne 108 ton już wcześniej usunięte z dachów odebrano od mieszkańców. Akcja objęła 57 posesji i kosztowała ponad 38 tys. zł. W 2015 roku z terenu miasta usunięto blisko 64 tony odpadów azbestowych. Z dachów niemal 30 posesji zdjęto prawie 18 ton płyt, a zmagazynowanego na terenie działek eternitu unieszkodliwiono 46 ton. Łączny koszt akcji to 25 tys. zł, przy czym 21,3 tys. wyłożyły Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Akcja usuwania płyt będzie prowadzona także w 2017 roku. Osoby zainteresowane udziałem w niej powinny się kontaktować z Wydziałem Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi UM (pok. 42, tel. 46 862-22-35 wew. 397).

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

A A A
13.05.2016
godz.10:23
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt