przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
239443 odwiedzin
Park w nowej odsłonie

Tuż przed długim weekendem ratusz wyłonił firmę, która opracuje projekt budowlano-wykonawczy restauracji parku przy ul. Chopina. Dokumentację wykona warszawska firma Architekci Artur Cebula. Miasto przymierza się do rewitalizacji terenów nad Utratą w Chodakowie, a przebudowa parku w centrum dzielnicy ma być jednym z elementów tego znacznie szerszego projektu. 

Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego roku powstały już Analiza Urbanistyczna oraz Koncepcja zagospodarowania kwartału pomiędzy ulicami Młynarską, Chopina, Parkową oraz rzeką Utratą. Zeszły one z desek kreślarskich biura projektowego Heinle Wischer und Partner Architekci. Jak wyjaśnia burmistrz Piotr Osiecki, zlecony teraz projekt budowlano-wykonawczy musi być zgodny z Koncepcją znacznie szerzej opisującą obszar poddawany rewitalizacji, przywracany dzielnicy Chodaków.

- W parku przy ul. Chopina planujemy renowację terenów zielonych i chodników, przebudowę oświetlenia, budowę małej architektury oraz stworzenie centralnego skweru z fontanną. Wzdłuż ulicy Chopina, zarządzanej przez MZDW, wymienimy chodnik. W ulicy Hotelowej będzie nie tylko nowy chodnik, ale też oświetlenie i ścieżka rowerowa łącząca się z już istniejącą w Pasażu Duplickiego – mówi Piotr Osiecki.

Projekt wchodzi w obszar objęty od 1962 roku ochroną konserwatora zabytków. W parku rosną stare drzewa, renowacja zieleni zostanie więc szczegółowo uzgodniona z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Warszawie, Delegatura w Płocku.

W pierwszym etapie firma opracuje wstępny projekt do zatwierdzenia przez ratusz, w kolejnym uwzględni uwagi UM i przygotuje szczegółowy projekt budowlano-wykonawczy, kosztorysy, przekaże materiały do uzgodnienia z konserwatorem zabytków oraz Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich. Ostatnim elementem będzie przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę. Za całość wymienionych prac firma Architekci Artur Cebula otrzyma 77.490 zł.

- Pełna dokumentacja ma trafić do ratusza najpóźniej w ostatnim dniu sierpnia. Mając komplet materiałów, będziemy mogli aplikować o środki unijne na wykonanie prac. Wierzę, że to się uda i mieszkańcy Chodakowa odzyskają dawny park, miejsce spotkań, rozmów. Starsze pokolenie z wielkim sentymentem wspomina fontannę i klimat tego miejsca. Tuż obok dzieci będą się bawić w przebudowanym w ubiegłym roku ogródku jordanowskim. Dzielnica zyska kolejne miejsce rodzinnego wypoczynku – podsumowuje burmistrz.

Piotr Kierzkowski
piotr.kierzkowski@sochaczew.pl

A A A
11.05.2016
godz.14:42
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt