przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
240397 odwiedzin
Ruszają prace na skarpie

4,5 mln zł ma kosztować umocnienie skarpy Bzury na tyłach cmentarza parafialnego. Za kilka dni na plac budowy wchodzi firma Strabag, która 27 kwietnia podpisała w ratuszu stosowną umowę. Ze strony miasta podpisał ją burmistrz Piotr Osiecki, a ze strony spółki Strabag dyrektor finansowy Izabela Czmil. Na spotkanie z wykonawcą zaproszono także gospodarza terenu przylegającego do skarpy, ks. proboszcza Piotra Żądło.

Jak na wstępie zaznaczył Piotr Osiecki, to inwestycja wrażliwa społecznie, przywołująca trudne wspomnienia związane z ulewą z czerwca 2013 roku, koniecznością pilnego zabezpieczenia skarpy przed dalszym osuwaniem. Na jej skraju znajduje się cmentarz, miejsce szczególne dla każdego mieszkańca, dlatego przed przekazaniem placu budowy ratusz zlecił wykonanie inwentaryzacji stanu obecnego, zwrócił się też do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą o sprawowanie nadzoru archeologicznego nad inwestycją. Całość kosztów związanych z umacnianiem skarpy pokryje budżet miasta z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W styczniu NFOŚiGW przyznał ratuszowi dziesięć milionów złotych na ten cel, a wcześniej zapłacił za projekty i ekspertyzy potrzebne do określenia zakresu prac.

Zdaniem burmistrza, kilka dni po długim weekendzie budowlańcy zaczną organizować sobie plac budowy, ściągać materiały, sprzęt, ludzi, ale zanim to się stanie należy zorganizować spotkanie z gospodarzami terenów nad Bzurą – Klubem Motorowym „Szarak” i stowarzyszeniem Motocykliści Sochaczewa. Dzierżawią one od miasta tor motocrossowy i starą przystań (działki sąsiadujące z osuwiskiem).

- Prace na skarpie, moście i budowanej plaży miejskiej powstającej obok budynku dawnej przystani będą prowadzone jednocześnie. Należy ze stowarzyszeniami ustalić zasady korzystania z tego terenu, który na parę miesięcy zmieni się w plac budowy– mówił burmistrz.

Z kolei ks. Żądło, opiekujący się cmentarzem parafii św. Wawrzyńca podkreślił, że prace na osuwisku powinny być prowadzone z myślą, że tuż za płotem znajduje się miejsce wiecznego spoczynku, a np. w czasie Święta Zmarłych rodzinom należy zapewnić swobodny dostęp do grobów bliskich.

Izabela Czmil odniosła się do obaw, jakie na portalach i w mediach społecznościowych wyrażają zaniepokojeni sochaczewianie, sugerujący, że koszt prac wstępnie szacowano na 10 mln, Strabag wygrał przetarg żądając tylko 4.476.700 zł, a to musi oznaczać marną jakość. Jak powiedziała, firma mogła obniżyć swoje koszty ponieważ baza przedsiębiorstwa mieści się w niedalekim Pruszkowie, nie trzeba transportować ludzi i ciężkiego sprzętu na drugi koniec Polski. Dodatkowo kilkaset metrów dalej to samo przedsiębiorstwo, w tym samym czasie, ma remontować most, budować chodniki i ścieżkę rowerową. Skupienie w Sochaczewie dwóch projektów o wartości ponad 8,2 mln pozwoliło kosztorysantom zejść z ceny. Dyrektor Czmil dodała, że terminy nie są napięte, na wykonanie umocnienia Strabag ma czas do końca kwietnia 2017 roku, zatem przy dobrej organizacji prac można zakładać pewne przyspieszenie.

Przypomnijmy, że zakres robót na skarpie obejmuje m.in. usunięcie krzewów, zabezpieczenie powierzchni zbocza przy wykorzystaniu gwoździ gruntowych i stalowej siatki, zabezpieczenie osuwiska przy wykorzystaniu gwoździ (kotew) gruntowych o długości 15 m, pokrycie skarpy stalową geosiatką i jej gwoździowanie, budowę konstrukcji oporowej (ściany żelbetowej opartej na palach zbrojonych), budowę palisady, kaszycy na ścianie oporowej wzmacniającej całą konstrukcję. Ważnym etapem będzie pozbycie się wody z obszaru osuwiska, tj. wykonanie odwodnienia skarpy, systemu drenaży i sieci kanalizacji deszczowej. Ostatni etap to uporządkowanie terenu oraz sadzenie drzew i krzewów tworzących nasadzenia ochronne.

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

A A A
10.05.2016
godz.14:08
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt