przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
245159 odwiedzin
Azorek pozostanie do 2020?

Wszystko wskazuje na to, że apele mieszkańców i członków sochaczewskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami przyniosły zamierzony skutek. Schronisko dla bezdomnych zwierząt „Azorek“ w miejscowości Kożuszki Parcel, może pozostać w obecnej lokalizacji do połowy 2020 roku. 

Jak informowaliśmy w poprzednich wydaniach „Ziemi“, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy Sochaczew od 1 września 2016 roku wykluczał funkcjonowanie „Azorka“ w jego obecnej lokalizacji. Oznaczałoby to, że blisko 150 bezdomnych zwierząt zostałoby pozbawionych opieki.

O pozostawienia schroniska w jego obecnej lokalizacji walczyła zarządzająca „Azorkiem“ prezes sochaczewskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Aldona Kmiecińska. Interweniowała w tej sprawie m.in. u posła Marka Suskiego, który wystosował pismo do wójta Gminy Sochaczew Mirosława Orlińskiego z prośbą o zmianę decyzji dotyczącej zagospodarowania terenu, gdzie znajduje się schronisko. Działania w tej sprawie podjęła również sołtys Kożuszek Parcel, Elżbieta Maciejewska. Przeprowadziła sondę wśród 70 mieszkańców sołectwa, z której wynika, że większości pytanych nie przeszkadza funkcjonowanie schroniska w dotychczasowym miejscu. Informację o tym przedstawiła na sesji Rady Gminy Sochaczew 23 marca.

Na początku kwietnia w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sochaczew opublikowano zaktualizowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Sochaczew obejmującej fragment wsi Kożuszki Parcel. Znalazł się w nim zapis następującej treści: „Dopuszcza się tymczasowo, tj. do dnia 30 czerwca 2020 r., użytkowanie istniejącego schroniska dla bezdomnych zwierząt, pod warunkiem zachowania wszelkich określonych przepisami odrębnymi wymogów sanitarnych i weterynaryjnych”.

Oznacza to, że lokalizacja „Azorka” może zostać przedłużona o kolejne cztery lata. Może, bo ostateczna decyzja w tej sprawie będzie należeć do radnych gminy Sochaczew. Na sesji, która odbędzie się w maju, zdecydują o losach planu zagospodarowania przestrzennego w zaproponowanej formie. Do tematu wrócimy. (mf)

A A A
04.05.2016
godz.09:26
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt