przejdź do Sochaczew.pl
206063 odwiedzin
Dla kogo dodatki mieszkaniowe?

Od 1 marca zmieniły się kryteria dochodowe umożliwiające przyznanie dodatków mieszkaniowych przez miasto. Przysługują one osobom najgorzej sytuowanym.

Dodatki mieszkaniowe mają na celu wsparcie w utrzymaniu posiadanego lub wynajmowanego lokalu przez osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej – sieroty, bezdomnych, rodziny niezamożne, niezaradne życiowo.

Zasadniczym warunkiem uzyskania pomocy jest spełnienie kryteriów dochodowych. Stawką bazową jest tak zwana najniższa emerytura, która od 1 marca wynosi 882,56 zł brutto. Aby starać się o dodatek mieszkaniowy, średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie świadczenia, nie może przekraczać 175 proc. najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (1544,48 zł brutto) i 125 proc. w gospodarstwie wieloosobowym (1103,02 zł brutto).

Wnioski o dodatek mieszkaniowy wraz z deklaracją o dochodach gospodarstwa domowego należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 16. Dodatek mieszkaniowy przyznaje burmistrz. Świadczenie wypłacane jest zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za zajmowany lokal mieszkalny, za wyjątkiem ryczałtu za brak instalacji c.o., c.w. lub gazu przewodowego, który jest wypłacany bezpośrednio do rąk osoby wnioskującej.

Od stycznia 2014 roku istnieje także możliwość uzyskania tak zwanego dodatku energetycznego. Aby go otrzymać, należy dołączyć do wniosku kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Dodatek ten jest zwolniony z opodatkowania. Uzyskanie tego dodatku pozwala w praktyce obniżyć o kilkanaście złotych miesięcznie rachunki za prąd.

Wszelkich niezbędnych informacji w tym temacie udziela Wydział Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia. (opr. mf)

A A A
20.04.2016
godz.08:42
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość