przejdź do Sochaczew.pl
207453 odwiedzin
Powiat ma strategię

Rada Powiatu przyjęła Strategię Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Sochaczewskiego na lata 2016 – 2020. Najważniejsze wnioski płynące z dokumentu to konieczność modernizacji i rozwoju sieci dróg oraz dostęp do szerokopasmowego internetu. Może to istotnie wpłynąć na rozwój gospodarczy powiatu.

- Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Sochaczewskiego to jeden z najważniejszych dokumentów przygotowywanych przez samorząd powiatowy. Określa on priorytety i cele polityki rozwoju społeczno – gospodarczego prowadzonego na obszarze powiatu – mówi Ireneusz Góralczyk, dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego. - Aby wykorzystać szanse płynące z programów krajowych i zagranicznych, należało w strategii uwzględnić obecną perspektywę finansową UE oraz wytyczone cele rozwojowe na lata 2014–2020, sformułowane m.in. w strategii krajowej oraz strategii województwa mazowieckiego.

Jak informuje starostwo, dokument poddano konsultacjom społecznym. Ich efektem były uwagi oraz postulaty odnoszące się do zapisów strategii. Wniesione poprawki zostały rozpatrzone przez Zarząd Powiatu w Sochaczewie i znalazły odzwierciedlenie w zapisach zawartych w dokumencie. I właśnie w takiej formie 30 marca radni zatwierdzili strategię.

150-stronicowy dokument zawiera diagnozę stanu powiatu we wszystkich najważniejszych dziedzinach, od gospodarki po kulturę i sprawy społeczne. Znalazły się w nim także propozycje działań dla starostwa w wielu aspektach, ze szczególnym naciskiem na  rozwój gospodarczy. Aby zwiększyć konkurencyjność w tym zakresie, co oznacza przyciągnięcie na teren powiatu inwestorów a także ułatwienie mieszkańcom podejmowania działalności gospodarczej, należy przede wszystkim poprawić i rozwinąć sieć dróg na terenie powiatu, udostępnić internet szerokopasmowy oraz doprowadzić gaz.

Wśród innych zaleceń znalazły się: budowa systemów oczyszczania ścieków, rozwój turystyki (ze zwróceniem uwagi na walory środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwo kulturowe regionu), rozwój oferty placówek kultury, modernizacja szkół i budowa obiektów sportowych.

Autorzy strategii zwracają uwagę na zmniejszającą się liczbę mieszkańców powiatu. Według prognoz, nie ma co liczyć, że do 2050 r. znacząco ich przybędzie, dlatego samorządy powinny podejmować działania, które zahamują odpływ ludności. Ma temu pomóc m.in. bogatsza oferta szkolnictwa ponadgimnazjalnego oraz zapobieganie bezrobociu.

Dokument zawiera szereg innych ważnych informacji. Można go znaleźć w BIP na stronie internetowej starostwa. (sos)

A A A
19.04.2016
godz.12:51
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość