przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
307486 odwiedzin
Mer Gródka w Sochaczewie

1 listopada 2015 roku w zaprzyjaźnionym z Sochaczewem ukraińskim Gródku odbyły się wybory samorządowe. O fotel mera ubiegało się czterech kandydatów, ale najwięcej głosów oddano na dobrze znającego nasze miasto Wasilija Pidlisnego. Nowy burmistrz Gródka, wraz z byłym już zastępcą mera Walerym Parameyem, spotkali się 22 lutego z burmistrzem Piotrem Osieckim i jego z-cą Dariuszem Dobrowolskim. 

Było to pierwsze spotkanie samorządowców i z oczywistych względów w znacznej mierze dotyczyło aktualnej sytuacji na Ukrainie, działań jakie można podjąć w ramach współpracy miast. Burmistrz pytał, w jaki sposób i w jakich obszarach nasz samorząd może wesprzeć partnerów.

- Mimo trudnej sytuacji wewnętrznej, należy robić wszystko, by nasze relacje rozwinąć i przenieść na jeszcze wyższy poziom. Z pewnością pomoże w tym fakt, że w latach 2004-2009 mer wielokrotnie gościł w Sochaczewie, był członkiem oficjalnych delegacji, poznał naszą społeczność, lokalną kulturę, najciekawsze zakątki ziemi sochaczewskiej. Zanim został merem, pracował w Wydziale Gospodarki Gruntami w merostwie, a potem prowadził firmę. Zna samorząd i widzi pola do współpracy – mówi P. Osiecki.

Władze Sochaczewa nie tylko zaprosiły mera na Dni Sochaczewa 2016, ale zadeklarowały pełne wsparcie dla wszelkich inicjatyw podejmowanych przez samorząd Gródka, harcerzy, środowisko nauczycielskie, artystów czy przedsiębiorców, gdyby zechcieli coś wnieść do współpracy miast. Z kolei W. Pidlisny zadeklarował, że, wzorem swych poprzedników, do współpracy miast partnerskich będzie angażował lokalną Polonię z Towarzystwem Dobroczynnym POLONIA na czele.

Na koniec szczególne podziękowania przekazano Waleremu Parame- yowi, z-cy mera Gródka w latach 2007-2015, który po powrocie z frontu (od wiosny do końca września ub. roku walczył na wschodzie) zrezygnował z pracy w samorządzie. Jak powiedział Piotr Osiecki, wicemer aktywnie włączył się w budowanie bliskich relacji miast partnerskich już w 2006 roku, jeszcze jako radny i czuwał nad nimi do końca swej pracy w gródeckim merostwie. Burmistrz podziękował za lata życzliwej współpracy, budowanie pozytywnych relacji między naszymi krajami i miastami, wspieranie lokalnej Polonii, okazywaną na każdym kroku serdeczność i otwartość. (dw)

A A A
01.03.2016
godz.09:44
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt