przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
307501 odwiedzin
Pieniądze na sport i NGO podzielone

W styczniu urząd miejski ogłosił dwa otwarte konkursy ofert, w których do podziału między lokalne organizacje pozarządowe było prawie 630.000 zł. Pulę rozdzielono niemal do ostatniej złotówki. Z pieniędzy tych skorzystają m.in. stowarzyszenia, kluby sportowe i UKS-y, świetlice CARITAS i TPD, chór, harcerze, organizacje seniorskie i świetlice socjoterapeutyczne.

Komisja konkursowa powołana przez burmistrza najpierw dokonała formalnej i merytorycznej oceny wniosków. W terminie wpłynęły 53 oferty, a wymogi formalne spełniło 51 spośród nich. W drugim etapie komisja oceniała propozycje pod względem merytorycznym,  pozytywnie zaopiniowała 43 i to one uzyskały dofinansowanie.

- W dwóch zakończonych konkursach podzielono środki na rozwój sportu, promocję zdrowego stylu życia, aktywizację seniorów i osób niepełnosprawnych, opiekę nad dziećmi z trudnych rodzin. Przed nami jeszcze jeden konkurs na działania związane z walką ze zjawiskiem narkomanii i alkoholizmu. Stowarzyszenia sięgną w nim jeszcze po 260.000 zł – wyjaśnia z-ca burmistrza Marek Fergiński.

Pierwszy konkurs, dotyczący realizacji zadań z zakresu sportu na terenie miasta, adresowany był do stowarzyszeń sportowych i Uczniowskich Klubów Sportowych zajmujących się promocją zdrowego stylu życia, rekreacją, sportem masowym uprawianym przez dzieci i młodzież oraz wyczynowo przez dorosłych. Oto przyznane dotacje w poszczególnych dyscyplinach:
Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi tenisa stołowego. Kwota przeznaczona na zadanie – 40.000 zł (w 2015 – 40.000 zł)
• Uczniowski Klub Sportowy MOSIR BASKET  - 5.000 zł
• Sochaczewski Klub Tenisa Stołowego - 35.000 zł
Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi rugby. Kwota przeznaczona na zadanie – 160.000 zł (w 2015 - 160.000 zł)
Rugby Club Orkan Sochaczew - 160.000 zł
Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi piłki nożnej. Kwota przeznaczona na zadanie – 160.000 zł (w 2015 - 160.000 zł)
• Uczniowski Klub Sportowy „Unia-Boryszew” - 28.000 zł
• Klub Sportowy „Bzura Chodaków” - 104.000 zł
• Klub Sportowy OLDBOY „ORKAN” Sochaczew - 28.000 zł
Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi judo. Kwota przeznaczona na zadanie – 60.000 zł (w 2015 - 60.000 zł)
• Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” - 13.000 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „Orkan-Judo” - 47.000 zł
Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi pływania. Kwota przeznaczona na zadanie – 25.000 zł (w 2015 – 25.000 zł)
• Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” Sochaczew - 15.000 zł
• Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pływania „ORKA” - 5.000 zł
Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi koszykówki. Kwota przeznaczona na zadanie – 15.000 zł (w 2015 – 15.000 zł)
• Uczniowski Klub Sportowy „MOSIR BASKET” Sochaczew - 15.000 zł
Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportów walki i innych dyscyplin. Kwota przeznaczona na zadanie – 40.000 zł (w 2015 - 40.000 zł)
• Uczniowski Klub Sportowy „DRAGON FIGHT CLUB” - 16.000 zł
• Sochaczewskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - 6.000 zł
• Klub Maratończyka AKTYWNI - 1.500 zł
• Uczniowski Klub Sportowy TAEKWON-DO i KARATE GOJU-RYU - 1.000 zł
• Sochaczewski Klub Motorowy „SZARAK” - 15.500 zł

Drugi konkurs adresowany był do działających na terenie miasta organizacji pozarządowych udzielających wsparcia dzieciom z niewydolnych wychowawczo rodzin, niepełnosprawnym, seniorom, stowarzyszeń i fundacji zajmujących się promowaniem uzdolnionych artystów. Tu po dotacje skutecznie sięgnęły:
Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży, dorosłych: 16.000 zł (w roku 2015 - 16.000 zł)
• Krajowe Stow. Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem do Wszystkich” - 2.500 zł
• Stowarzyszenie Sympatyków ABSTRAKTU - 1.600 zł
• Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Sochaczew - 2.500 zł
• Parafialny Zespół Charytatywny Caritas Parafii św. Wawrzyńca - 1.400 zł
• Stowarzyszenie Sportowo-Rehab. Osób Niepełnosprawnych „Jutrzenka” - 2.000 zł
• Polski Związek Niewidomych Okręg Mazowiecki dla koła Sochaczew - 2.500 zł
• Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Skierniewicach - 1.000 zł
• Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku - 2.500 zł
Ochrona zdrowia - prowadzenie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin: 5.000 zł (w roku 2015 - 5.000 zł)
• Stowarzyszenie Sportowo-Rehab. Osób Niepełnosprawnych „Jutrzenka” - 2.500 zł
• Krajowe Stow. Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem do Wszystkich” - 2.500 zł
Wspieranie inicjatyw i twórczych działań w zakresie realizacji przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych: 18.500 zł (w roku 2015 - 18.400 zł)
• Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Sochaczew - 2.000 zł
• Stowarzyszenie „Nasz Zamek” - 3.000 zł
• Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku - 2.500 zł
• Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Sochaczewskiej - 3.000 zł
• Fundacja Polonia Militaris - 8.000 zł
Wspieranie działań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji patriotycznych i narodowych oraz tożsamości lokalnej mieszkańców: 10.100 zł (w roku 2015 - 10.200 zł)
• Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Sochaczew - 2.000 zł
• Stowarzyszenie „Motocykliści Sochaczewa” - 1.000 zł
• Uczniowski Klub Sportowy „Dragon Fight Club” - 4.000 zł
• Towarzystwo Śpiewacze Ziemi Sochaczewskiej - 2.600 zł
• Towarzystwo Miłośników Malarstwa Władysława Ślewińskiego - 500 zł
Prowadzenie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia oraz poprawy jakości życia osób starszych: 15.000 zł (w roku 2015 - 15.000 zł)
• Krajowe Stow. Pomocy Osobom Potrzebującym „Z Sercem Do Wszystkich” - 3.000 zł
• Klub Maratończyka „Aktywni” Sochaczew - 2.000 zł
• Fundacja Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera - 2.000 zł
• Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sochaczewie - 8.000 zł
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach oświatowo – wychowawczych wsparcia dziennego: 65.000 zł (w roku 2015 - 72.000 zł.)
• Parafialny Zespół Charytatywny Caritas Parafii św. Wawrzyńca - 13.000 zł
• Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym „Przystań” - 13.000 zł
• Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Sochaczewie - 39.000 zł

A A A
01.03.2016
godz.09:54
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt