przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
307487 odwiedzin
Błyskawiczna sesja w powiecie

Była to najszybsza sesja rady powiatu w tej kadencji. Radni spotkali się w piątek 5 lutego. Posiedzenie trwało pół godziny. Najważniejszym punktem w porządku obrad było przedstawienie sprawozdania starosty sochaczewskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Radni dokonali również korekt w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zmiany w dokumentach uzasadniała skarbnik Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, Teresa Pawelak. Samorząd powiatowy zwiększył swoje wydatki majątkowe o kwotę 457 tys zł. Za te pieniądze planowana jest m.in. budowa oczyszczalni ścieków przy placówce opiekuńczo-wychowawczej w Giżycach i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie. Radni zabezpieczyli na ten cel 300 tys. zł. Poza tym powiat będzie się starał o pozyskanie środków zewnętrznych na to przedsięwzięcie. Kolejną dodatkową inwestycją przewidzianą na ten rok będzie montaż kamer monitoringu w jednostkach organizacyjnych powiatu, co ma kosztować sto tysięcy złotych.

Powiatowy konsultant do spraw osób niepełnosprawnych, Bogusław Deperas, omówił realizację programu „Aktywny samorząd”. Głównym celem prowadzonego projektu jest zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji. Realizowany przez powiat program jest finansowany ze środków PFRON.

Zgodnie z zapisami w Karcie nauczyciela co roku zarząd powiatu ma obowiązek przedstawić radzie sprawozdanie dotyczące struktury zatrudnienia i wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez ten samorząd. Informację przedstawił wicestarosta Tadeusz Głuchowski.

- Karta nauczyciela gwarantuje, że wszyscy nauczyciele na poszczególnych stopniach awansu muszą zarobić określone minimum. W skład wynagrodzenia wchodzi pensja podstawowa i szereg tak zwanych dodatków  motywacyjnych i funkcyjnych: za wychowawstwo, opiekuna stażu, dodatek dyrektorski. W ubiegłym roku zarówno nauczyciele stażyści, kontraktowi, mianowani, jak i dyplomowani zarobili więcej niż jest im to zagwarantowane w Karcie nauczyciela, zatem nie wymagana jest żadna dopłata ze strony pracodawcy – mówił Tadeusz Głuchowski.

Najistotniejszym punktem obrad było jednak przedstawienie sprawozdania starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2015 roku. Raport omówił p.o. dyrektora  Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowotnego, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Sochaczewie Przemysław Zieliński. W dokumencie zawarto obszerne opracowania statystyczne dotyczące działań poszczególnych służb i instytucji odpowiedzialnych za zapewnienie mieszkańcom szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Analizie poddano pracę policji, straży pożarnej, stacji sanitarno-epidemiologicznej i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Podsumowane zostały także akcje profilaktyczne, społeczne, informacyjne prowadzone przez jednostki samorządu powiatowego w minionym roku.

Na zakończenie sesji zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Sochaczewie, Marek Wójcik, zaprosił na debatę społeczną poświęconą bezpieczeństwu, organizowaną przed sochaczewską policję oraz starostwo powiatowe. Spotkanie odbędzie się w czwartek 25 lutego o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Maciej Frankowski

A A A
12.02.2016
godz.15:30
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt