przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
307495 odwiedzin
Sochaczew w czołówce rankingu

Sochaczew kolejny raz znalazł się w gronie laureatów ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów prowadzonego przez Związek Powiatów Polskich. W kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich sklasyfikowano nas na wysokiej, dziewiątej lokacie.

Miejsce w pierwszej dziesiątce to świetny wynik, biorąc pod uwagę, że ocenie poddawanych jest kilkaset samorządów o podobnym potencjale i liczbie ludności. Na dziewiąte miejsce w rankingu ratusz zapracował zgłaszając pełną lub częściową realizację niemal 50 zadań poprawiających działania proinwestycyjne i prorozwojowe, jakość obsługi mieszkańca, rozwój społeczeństwa informacyjnego i społeczeństwa obywatelskiego. Za rok pracy eksperci związku przyznali ratuszowi ponad 26,8 tys. punktów.

Miasto doceniono m.in. za utworzenie punktu potwierdzającego profil zaufany ePUAP, wdrażanie elektronicznego obiegu dokumentów, korzystanie z systemu powiadamiania sms dla klientów urzędu, współpracę z Powiatową Izbą Gospodarczą, odnowienie certyfikatu jakości ISO, za stronę www urzędu z opcją dla niedowidzących, rozsyłanie newsletter’a, dwa miejsca zabaw dla dzieci w sekretariacie i Biurze Obsługi Klienta, wydawanie własnej gazety samorządowej.

- Maksymalną liczbę aż 600 pkt. uzyskaliśmy za skalę wydatków na współpracę z organizacjami pozarządowymi, a to ok. 900 tys. zł rocznie. Podobnie 600 pkt. przyznano nam za uruchomienie specjalnej platformy internetowej do przeprowadzania konsultacji społecznych, na którą trafiają np. projekty uchwał Rady Miejskiej, dokumenty strategiczne, regulaminy. W awansie na dziewiątą pozycję duże znaczenie miały też punkty za utworzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego, Kodeks Etyczny Pracowników oraz powołanie Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi – wylicza z-ca burmistrza Marek Fergiński.

Od lat ratusz jest krok po korku przebudowywany, by docelowo każde piętro stało się przyjazne dla osób poruszających się o kulach, czy na wózku, stąd m.in. winda, podjazd, specjalne toalety. Za ostatnie działania, czyli dostosowywanie USC i Biura Obsługi Klienta do wymagań niepełnosprawnych, na konto ratusza trafiło 600 punktów.

Kolejne 1400 punktów UM zyskał za promowanie aktywnego stylu życia, w tym organizację rajdów rowerowych, stworzenie systemów stypendialnych dla uczniów i sportowców, wspieranie inicjatyw integrujących społeczność lokalną oraz ustawiczne szkolenie zawodowe nauczycieli i pracowników jednostek oświatowych. Doceniono samorząd za udzielanie wsparcia finansowego osobom, które usuwają z dachów eternit zawierający szkodliwy dla zdrowia azbest. W ostatnich trzech latach średnio na jedną rodzinę przypadło 700-800 zł dofinansowania na ten cel.

Ogólnopolski Ranking Związku Powiatów Polskich to jedyny w kraju tego rodzaju ranking samorządów zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Ranking trwa cały czas, natomiast na koniec każdego roku przyznawane są puchary i okolicznościowe dyplomy dla zwycięzców. Nagrody te wręczane są corocznie podczas ogólnopolskiej konferencji organizowanej przez Związek Powiatów Polskich.

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

A A A
05.02.2016
godz.08:39
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt