przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
240439 odwiedzin
Powrót "Sochaczewianina Roku"

Po rocznej przerwie wracamy z plebiscytem „Sochaczewianin Roku”. Imprezę wznawiamy w nieco zmienionej formule. Chcemy, by dzięki temu była ona jeszcze bliższa mieszkańcom. Większą rolę do spełnienia będzie miała także Kapituła Plebiscytu.

„Sochaczewianin Roku” to impreza z 18-letnią tradycją. Głosami czytelników tytuł ten otrzymywały osoby, które swoją postawą wyróżniały się na tle lokalnej społeczności. Byli to samorządowcy, działacze kultury, przedstawiciele sektora NGO, społecznicy. Każda z edycji „Sochaczewianina” była inna, tak jak inni byli jej zwycięzcy. Teraz to właśnie oni tworzą  Kapitułę Plebiscytu, która odegra decydującą rolę podczas jego przebiegu. W tym miejscu nie sposób nie podkreślić wyjątkowej roli tego grona. To właśnie dzięki ich wspólnej pracy udało nam się wypracować obecną formułę konkursu, która, mamy nadzieję, będzie możliwie najsprawiedliwsza i obiektywna.

Celem wydarzenia będzie niezmiennie wyróżnianie ludzi prezentujących wartościowe postawy społeczne, o nienagannej postawie etycznej, mogących poszczycić się osiągnięciami twórczymi, sportowymi bądź w działalności społecznej i publicznej. Propozycje kandydatur zgłaszać mogą wszyscy czytelnicy naszego dwutygodnika, redakcja oraz Kapituła. Ta ostatnia akceptować będzie ponadto każdą z kandydatur i tworzyć ostateczną listę nominowanych. Prezentowani będą oni na łamach gazety oraz naszych stronach internetowych: ziemiasochaczewska.sochaczew.pl oraz ziemia-sochaczewska.pl. Po zakończeniu prezentacji odbędzie się głosowanie, prowadzone  dwutorowo. Po pierwsze zagłosować będzie można on-line, poprzez specjalnie stworzoną w tym celu stronę internetową. Po drugie – w formie papierowej, czyli na wydrukowanych w „Ziemi Sochaczewskiej” kuponach, które będzie trzeba wrzucać do urny ustawionej w Biurze Obsługi Klienta na parterze ratusza. Każdy głosujący może oddać tylko jeden głos. Weryfikować będziemy to poprzez numer PESEL wpisany na kuponie.

W tym miejscu nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zachęcić Państwa do zgłaszania kandydatur.  Można je przesyłać pocztą na adres „Ziemi Sochaczewskiej” (ul. 1 Maja 21, pok. 312, 96-500 Sochaczew) lub drogą mailową na adres: ziemia.sochaczewska@sochaczew.pl. Termin zgłaszania kandydatur upływa 28 stycznia. Każde ze zgłoszeń powinno zawierać krótki opis sylwetki potencjalnego nominowanego wraz z numerem telefonu do osoby zgłaszającej.

Nominowanych zaprezentujemy w dwóch kolejnych wydaniach papierowych: 2 i 16 lutego. Głosowanie potrwa natomiast od 16 lutego do 4 marca.

O plebiscycie będziemy szeroko informować w kolejnych numerach „Ziemi” oraz w internecie.

Agnieszka Poryszewska
agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl

A A A
25.01.2016
godz.09:10
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt