przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
240391 odwiedzin
Będą nowe kryteria przyjmowania do szkół

Posłowie zdecydowali, że to nie dyrektorzy szkół, ale radni mają ustalać kryteria naboru dzieci do szkół podstawowych oraz gimnazjów, gdy zainteresowani rozpoczęciem nauki w konkretnej placówce mieszkają poza jej obwodem. Projekt uchwały jest gotowy.

Dotychczas każdy dyrektor musiał przyjąć do klasy I wszystkie dzieci mieszkające w granicach obwodu, a gdy zostawały wolne miejsca, sam mógł ustalić kryteria naboru uczniów z innych dzielnic lub nawet z innej gminy. I ten drugi element ulega zmianie.

W tym roku dyrektor każdej szkoły podstawowej i gimnazjum, sporządzając listę pierwszoklasistów, będzie to robił dwuetapowo.

- Najpierw przyjmie dzieci ze swojego obwodu, bo taki ma ustawowy obowiązek, a gdy zostaną pojedyncze, wolne miejsca w klasach, sięgnie po drugą listę kandydatów, tych spoza obwodu. Jeśli dziecko mieszka na terenie Sochaczewa, ale w innej dzielnicy lub na terenie sąsiedniej gminy, wtedy trzeba będzie zastosować kryteria przyjęte przez radnych – mówi Danuta Szewczyk-Kozłowska dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego.

Projekt uchwały w sprawie kryteriów naboru i wykazu dokumentów, jakie trzeba przedstawić, by komisja mogła przyznać dodatkowe punkty, jest już gotowy i trafił do Sochaczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi zostanie przekazany radnym.

Daniel Wachowski
daniel.wachowski@sochaczew.pl

Za co przyznawane będą punkty?
Kryteria naboru do klas pierwszych szkół podstawowych:
- 10 pkt – gdy dziecko mieszka poza obwodem szkoły, ale na terenie miasta,
- 3 pkt – gdy dziecko uczęszczało do „zerówki” lub przedszkola znajdującego się w obwodzie szkoły,
- 3 pkt – dziecko nie mieszka w Sochaczewie, ale jego rodzeństwo uczęszcza już do danej szkoły podstawowej,
- 3 pkt - dziecko nie mieszka w Sochaczewie, ale dla rodziców lokalizacja szkoły jest korzystna ze względu na miejsce pracy,
- 3 pkt - dziecko nie mieszka w Sochaczewie, wychowywane jest przez jednego rodzica,
- 3 pkt - dziecko nie mieszka w Sochaczewie,, wychowuje się w rodzinie wielodzietnej.

Kryteria naboru do klas pierwszych gimnazjów:
- 10 pkt - gdy dziecko mieszka poza obwodem szkoły, ale na terenie miasta,
- 3 pkt – dziecko nie mieszka w Sochaczewie, ale jego rodzeństwo uczęszcza już do danego gimnazjum,
- 3 pkt - dziecko nie mieszka w Sochaczewie, ale dla rodziców lokalizacja szkoły jest korzystna ze względu na miejsce pracy,
- 3 pkt - dziecko nie mieszka w Sochaczewie, wychowywane jest przez jednego rodzica,
- 3 pkt - dziecko nie mieszka w Sochaczewie,, wychowuje się w rodzinie wielodzietnej,
- 10 pkt – za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
- 6 pkt – za średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej mniejszą niż 4,75 i nie niższą niż 4,0 oraz zachowanie nie niższe niż dobre,
- 2 pkt – za średnią ocen na świadectwie ukończenia szkoły mniejszą niż 4,0 i nie niższą niż 3,5 oraz zachowanie nie niższe niż dobre.

A A A
22.01.2016
godz.09:14
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt