przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
307495 odwiedzin
Policja szuka pracowników

Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu ogłosił rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w policji na terenie województwa mazowieckiego. Planowane terminy przyjęcia do służby to: 7 marca, 6 czerwca, 12 września i 28 listopada 2016 r.

Służbę w policji może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający co najmniej średnie wykształcenie, posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych. Kandydat musi mieć także uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Policja zapowiada, że preferowani będą w szczególności kandydaci z wykształceniem wyższym o kierunkach przydatnych dla tej służby: prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne. Warto wykazać się szczególnymi umiejętnościami lub kwalifikacjami zawodowymi, gdyż na dodatkowe punkty może liczyć np. ratownik, ratownik medyczny, instruktor sportów walki, instruktor strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych, ratownik wodny, osoba posiadająca uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowodnej, prawo jazdy kat. A lub C.

Osoby zainteresowane przyjęciem do służby powinny złożyć osobiście w Komendzie Powiatowej Policji komplet dokumentów, w tym m.in. podanie o przyjęcie do służby, kwestionariusz osobowy, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)

A A A
08.01.2016
godz.08:28
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt