przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
307492 odwiedzin
Sochaczew walczy o niższą cenę śmieci

Marszałek Mazowsza kończy prace nad Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami na lata 2016 – 2021, sięgającym nawet w pewnych elementach do 2027 roku. Dokument skierowano do konsultacji społecznych, które będą trwały do 15 stycznia. Sochaczew już raz zgłaszał poważne uwagi do planu i w ostatnich dniach je powtórzył, bo uwzględnienie naszych sugestii w prosty sposób może się przełożyć na obniżenie cen odbioru śmieci. 

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami rozstrzyga o przypisaniu danej gminy i miasta do określonego regionu, w którym wskazane są Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK). To wyłącznie do nich mogą być przekazywane zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone. Kilka lat temu nasze miasto zostało przypisane do regionu zachodniego, obejmującego Płock, powiaty ciechanowski, gostyniński, makowski, mławski, płocki, płoński, przasnyski, pułtuski, sierpecki, żuromiński, gminę Kampinos w powiecie warszawskim zachodnim oraz powiat sochaczewski bez gminy Teresin (ostatnio przypisana do regionu centralnego – „warszawskiego”) i Nowa Sucha (przeszła do RIPOK w województwie łódzkim). Najbliższe instalacje wskazane naszemu miastu znajdują się w miejscowości Poświętne koło Płońska (śmieciarka pokonuje w jedną stronę 59 km) oraz w Kobiernikach koło Płocka (71 km).

- Nasze miasto bierze czynny udział w ogłoszonych konsultacjach, ponieważ śmieci komunalne stanowią największą część odbieranych od mieszkańców odpadów. To około 11 tysięcy ton rocznie. W obecnej formie dokument przedstawiony przez marszałka skazuje Sochaczew na ponoszenie wyższych opłat, z powodu konieczności ich transportowania oraz przetwarzania w instalacji położonej 60 km od miasta – mówi burmistrz Piotr Osiecki.

Taka sytuacja ma znaczący wpływ na koszty gospodarowania odpadami komunalnymi, jakie ponoszą mieszkańcy miasta.

- W sierpniu, na wstępnym etapie prac związanych z przygotowaniem Planu Gospodarki Odpadami, wnioskowaliśmy o zgodę na wożenie naszych odpadów do województwa łódzkiego. W Płońsku za tonę oddanych śmieci zapłacić trzeba 324 zł. Dla porównania Skierniewice w regionie łódzkim płacą 240-250 zł, czyli 35 proc. mniej. Taniej jest też w aglomeracji warszawskiej, gdzie RIPOK-i przyjmują odpady po 260-290 zł – mówi Agnieszka Tomaszewska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

W sierpniu miasto zaproponowało marszałkowi by wyraził zgodę na wożenie sochaczewskich odpadów do RIPOK w regionie łódzkim, a jeśli okaże się to niemożliwe, to o zgodę na zmianę regionu na centralny – warszawski. Jest tam większa liczba instalacji, przez to ceny są niższe od płońskich o ok. 20 procent. W centralnym - warszawskim jest też większa konkurencja. Do przetargów najczęściej przystępuje kilka firm. Tymczasem w Sochaczewie do trzech postępowań ogłaszanych między czerwcem a październikiem wystartowało tylko jedno konsorcjum. A gdy nie ma konkurencji, ceny można dyktować…

Kilka dni temu miasto ponownie wnioskowało do marszałka o zmianę regionu. Z pewnością miałoby to wpływ na niższe koszty przetwarzania śmieci oraz na ewentualne zwiększenie konkurencyjności podmiotów zainteresowanych podpisaniem  kontraktu z miastem.

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami na lata 2016 – 2021 został zamieszczony na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl w zakładce „Ekologia i Środowisko” – plany gospodarki odpadami. Każdy mieszkaniec może zgłosić do dokumentu swoje uwagi.

Piotr Kierzkowski

A A A
08.01.2016
godz.09:52
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt