przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
244607 odwiedzin
150 komputerów dla wszystkich

Kończy się kolejna faza realizacji projektu „Sochaczew Miasto e-Innowacji”. W jej ramach, na terenie całego miasta pojawi się 150 ogólnodostępnych komputerów z podłączeniem do internetu.  

Głównym celem przedsięwzięcia jest zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu. Projekt jest w 100 proc. finansowany z funduszy unijnych, a jego łączna wartość to prawie 3 mln zł. „Sochaczew Miasto e-Innowacji” umożliwia bezpłatny dostęp do internetu również indywidualnym gospodarstwom domowym. Udział w nim wzięły osoby i rodziny w trudnej sytuacji materialnej,  niepełnosprawni czy rodziny zastępcze. Uczestnicy, zanim otrzymali sprzęt i podłączenie do sieci,  wzięli  udział w szkoleniu informatycznym. Teraz kolejnych 150  komputerów trafiło do sochaczewskich szkół i instytucji.

Komputery przekazano do Gimnazjum nr 1 i 2, szkół podstawowych nr 2, 3 i 4, Zespołu Szkół w Chodakowie, trzech placówek Sochaczewskiego Centrum Kultury, Klubu Nauczyciela. Urządzenia staną również w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w kramnicach i jej chodakowskiej filii, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Dziennym Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowym Domu Samopomocy, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą.

- „Sochaczew Miasto e-Innowacji” w założeniu ma umożliwiać dostęp do internetu wszystkim tym, którzy, z różnych przyczyn, nie mogą go sobie zapewnić we własnym zakresie. Obecnie internet jest tak istotnym medium, że brak możliwości skorzystania z sieci faktycznie oznacza wykluczenie społeczne. Wiąże się to z ograniczonym dostępem do informacji czy trudnościami w znalezieniu pracy – powiedział nam koordynujący projekt z ramienia ratusza Piotr Kierzkowski. - Jeżeli kogoś nie stać np. na comiesięczne opłacanie abonamentu, teraz może nieodpłatnie skorzystać z komputera w siedemnastu punktach na terenie miasta.

Docelowo sprzęt, który znajdzie się w szkołach, przeznaczony będzie głównie dla najmłodszych mieszkańców. Liczba przekazanych jednostek uzależniona została od liczby uczniów i waha się od 18 do 25 sztuk. Większość szkół już wie, gdzie one staną. W Szkole Podstawowej nr 4 wykorzystany będzie w pracowni komputerowej oraz bibliotece. Podobnie w „Trójce”.

- Sprzęt, z którego korzystaliśmy w pracowni komputerowej, pochodzi z 2005 r. Chętnie wymienimy go na nowy – powiedział nam dyrektor Krzysztof Werłaty. - Dwie z czterech pracowni informatycznych zostaną doposażone, pozostałe komputery staną w pracowni multimedialnej.

W Gimnazjum nr 1  komputery również posłużą uczniom na zajęciach informatyki oraz jako szeroko pojęta pomoc dydaktyczna w bibliotece. Dyrektor Małgorzata Grogis podkreśla, że stały dostęp do komputerów jest dla jej uczniów bardzo ważny. Gimnazjaliści korzystają z nich praktycznie na każdej przerwie.

- Młodzież przygotowuje się do zajęć, odrabia pracę domową, nieustannie sięga do zasobów internetu. Komputery służą także nauczycielom. Znacząco poprawią one bazę dydaktyczną. Niektóre jednostki, będące w naszym posiadaniu, liczyły nawet 9-11 lat – mówi Małgorzata Gorgis.

Jak poinformowała nas Dorota Pielat, nauczyciel prowadzący zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej nr 2, osiemnaście nowoczesnych zestawów komputerowych zastąpi dotychczasowy, przestarzały sprzęt.

- Komputery usprawnią naukę oraz zachęcą uczniów do samodzielnego korzystania z zasobów internetu –  zaznacza. - Z tego co słyszałam, w innych szkołach część wymienionego sprzętu posłuży nauczycielom do pracy z dziennikiem elektronicznym. W tym zakresie jesteśmy pionierami, gdyż prowadzimy dziennik elektroniczny od II semestru ubiegłego roku szkolnego, a laptopy na nauczycielskich biurkach nikogo już  nie dziwią.

Jak mówi Dorota Pielat, niewątpliwą zaletą dziennika elektronicznego jest nie tylko usprawnienie pracy nauczycieli, ale przede wszystkim poprawa komunikacji na linii szkoła-uczeń-rodzic. Dzięki takiemu rozwiązaniu rodzice mogą na bieżąco śledzić postępy swych dzieci w szkole i kontaktować się z nauczycielem. Trwają prace zmierzające do uruchomienia dzienników elektronicznych we wszystkich miejskich szkołach. Najprawdopodobniej zaczną one działać w przyszłym roku szkolnym.

Jeżeli chodzi o instytucje, do których trafią komputery, to o konkretne zasady korzystania z nich zainteresowane osoby powinny pytać pracowników. Np. w Miejskiej Bibliotece Publicznej komputery zostaną udostępnione czytelnikom i wzbogacą dotychczasową ofertę placówki (MBP posiada już stanowiska komputerowe). W sochaczewskim muzeum sprzęt będzie udostępniany na życzenie mieszkańca, który będzie chciał z niego skorzystać. W Środowiskowym Domu Samopomocy jedno urządzenie ustawione będzie w pomieszczeniu pracownika socjalnego. Posłuży ono zarówno pensjonariuszom ŚDS, jak i osobom z zewnątrz. Drugi komputer wzbogaci pracownię komputerową, a więc głównie korzystać z niego będą osoby uczęszczające do placówki.

Agnieszka Poryszewska
agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl

A A A
11.12.2015
godz.15:23
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt