przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
245191 odwiedzin
Najuboższym będzie łatwiej uzyskać wsparcie

Na ostatniej sesji Rady Miasta jednogłośnie o 150 proc. podwyższono kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania wsparcia w zakresie dożywiania. To jedna z kilku bardzo ważnych informacji dla najskromniej sytuowanych mieszkańców naszego miasta.

Jak mówił wiceburmistrz Marek Fergiński, wiele osób przekraczało poprzednie kryteria o nieznaczne kwoty. Teraz także i one będą mogły skorzystać ze wsparcia. Kryterium po zmianach wynosi 771 zł na osobę w rodzinie i 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej (obydwie kwoty podane są netto).

- Nie da się ukryć, że z dożywiania korzystają głównie dzieci. Z tego względu burmistrz Piotr Osiecki chciał, by wsparcie trafiło do jak najszerszej grupy najmłodszych sochaczewian – powiedziała nam naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia UM Joanna Kamińska. - Obecnie z pomocy w formie dożywiania korzysta 406 dzieci z terenu miasta oraz 92  osoby dorosłe. Dla dzieci i młodzieży najczęściej oznacza to możliwość zjedzenia ciepłego i zdrowego obiadu w szkole, choć dofinansujemy również wyżywienie w przedszkolach i żłobku.

Z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wynika, że liczba osób korzystających z pomocy społecznej utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Rekordowe były lata 2013 i 2014, kiedy to ze wsparcia korzystało łącznie odpowiednio 845 i 722 osoby. Częste były przypadki, że kryterium dochodowe zostało przekroczone o bardzo małe kwoty, a jeśli nie było podstaw do przyznania specjalnego zasiłku, osoby takie nie otrzymywały pomocy.  Z dożywiania korzysta spora grupa emerytów i rencistów, ludzie samotni z najniższymi świadczeniami. Osoby te ponoszą znaczne wydatki m. in na niezbędne lekarstwa, tym samym nie mając pieniędzy na żywność. Jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, istnieją szczególne uzasadnione przypadki, kiedy dyrektor szkoły, przedszkola lub innej placówki oświatowej może poinformować MOPS o potrzebie udzielenia wsparcia. Co ważne, przyznanie takiej pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej i ustalenia sytuacji rodziny w drodze wywiadu środowiskowego.

- Osoby starsze i samotne mogą skorzystać z możliwości wyżywienia w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie lub posiłku wydawanego w stołówce im. Matki Teresy z Kalkuty przy kościele św. Wawrzyńca – mówi Joanna Kamińska. - Przychodzą tam mieszkańcy w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Z dożywiania w stołówce korzystają również osoby bezdomne.

Ze statystyk MOPS wynika, że jest ich w Sochaczewie dokładnie 88. Tak naprawdę tylko około 20 z nich pozostaje bez dachu nad głową. Reszta zalicza się do kategorii „bez meldunku”.

- Uważam , że bardzo istotne jest rozgraniczenie tych grup. W większości są to ludzie nieposiadający własnego domu lub mieszkania oraz adresu zameldowania. Zamieszkują czasowo np. u rodziny bądź w użyczonym przez kogoś lokum. Oczekują na przydzielenie przez miasto lokalu socjalnego. Mają dach nad głową, a bezdomni są tylko formalnie – wyjaśnia Joanna Kamińska.

Najczęstsze przyczyny takiego stanu rzeczy to rozpad rodziny, uzależnienia, utrata pracy i brak stałego dochodu, eksmisje, opuszczenie zakładu karnego a także przemoc w rodzinie. Część osób trafia, również z własnego wyboru, na ulicę. Ci, którzy chcą przyjąć pomoc, a jak zaznacza Joanna Kamińska nie jest to częste, mogą liczyć na wsparcie MOPS. Sochaczew ma podpisane porozumienia z „Mar-Kot” w Ożarowie i placówką w Oryszewie, gdzie mogą zostać umieszczeni. Nawet jeśli się na to nie zdecydują, mogą skorzystać z dożywiania we wspomnianej już stołówce przy parafii św. Wawrzyńca.

- Chciałabym również podkreślić, że osoby bezdomne, które widzimy na ulicach Sochaczewa, to w  większości ludzie spoza naszego miasta. Przyjeżdżają z różnych stron Polski. Jeżeli nie chcą pomocy i nie łamią prawa, tak naprawdę nie mamy na nich wpływu - mówi Joanna Kamińska.

Na koniec przypominamy, że osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w zakresie dożywiania, opału na zimę, ciepłej odzieży, zasiłków, a także pomocy psychologicznej i prawnej powinny się udać  do Miejskiego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Sochaczewie przy al. 600-lecia 90.

Agnieszka Poryszewska
agnieszka.poryszewska@sochaczew.pl

A A A
11.12.2015
godz.09:24
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt