przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
281589 odwiedzin
Gotowa blisko 1/3 sieci

Najważniejsza inwestycja miejska –budowa blisko 100-kilometrowej sieci kanalizacji sanitarnej – rozpala emocje. Zdecyduje o jakości życia mieszkańców na długie dziesięciolecia. Ale jak wszystko, co poprawia standard życia, kosztuje. Większość kosztów wartej ponad 32 mln euro inwestycji wzięła na siebie Unia. Ale wydatki realizatora projektu - Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Sp. z o.o. także idą w dziesiątki milionów złotych.

Równolegle do rozmowy o pieniądzach i udziale w przedsięwzięciu beneficjentów, czyli mieszkańców Sochaczewa, firmy wykonawcze drążą ziemię, by dotrzymać harmonogramu robót.

- Na ostatni dzień marca nasz budowlany  licznik zanotował przekroczenie 28 kilometra ułożonych rur kanalizacyjnych – mówi prezes ZWiK Stanisław Grażka. -  W ramach kontraktu nr 2 Rozlazłów-Karwowo ułożono 20 km sieci kanalizacyjnej. W ramach kontraktu nr 3 (Chodaków-Wypalenisko) rozpoczęto budowę dziewiątego kilometra  kanalizacji. Są to dla nas bardzo budujące wyniki. Mieliśmy przecież bardzo ciężką zimę i nadrabiamy, niewielkie na szczęście, opóźnienia. W stosunku do harmonogramu brakuje nam dokładnie 519 metrów.

5 kwietnia, podczas spotkania kierownictwa ZWiK z zarządem firmy IDS-BUD i inżynierem kontraktu ustalono, że  prace będą prowadzone także w sobotę. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciel urzędu miejskiego Wiesław Kowala nie wniósł uwag do stanu zaawansowania prac.

Jak informuje kierownik  jednostki realizującej projekt Magdalena Kaczorowska, podczas spotkania zostały określone jasne zasady współpracy. Wykonawca może liczyć na rozliczenie kontraktu po przekazaniu protokołu odbioru ulic . Zobowiązuje go to do jak najstaranniejszego odtworzenia nawierzchni po wykonaniu prac ziemnych.

Wykonawcy sporządzają tygodniowe raporty z wykonanych prac z wykazem  liczby pracujących w konkretnym dniu robotników i rodzajem wykorzystanych maszyn. Raport obejmuje opis robót planowanych na tydzień następny. Wiadomo na przykład, iż w tych dniach prace kanalizacyjne wykonywane będą w rejonie ulic: Modrzewiowej, Jesionowej, Włókienniczej czy Smolnej. Po uruchomieniu przepompowni w rejonie ulicy Batalionów Chłopskich w Karwowie, pierwsze ścieki z Karwowa i Rozlazłowa powinny popłynąć kolektorem na początku maja.

W tym miesiącu rusza kampania informacyjna dotycząca przyłączeń do sieci.

- Tak naprawdę zaczęła się już wcześniej – mówi Stanisław Grażka. – Już w trakcie układania sieci dokonaliśmy ponad 60 zmian w planach przyłączeń budynków. Tym razem zamierzamy spotkać się bezpośrednio z większą grupą mieszkańców i odpowiedzieć na zgłaszane przez nich pytania i wątpliwości.  Spodziewamy się, że będą dotyczyły nie tylko czasu i sposobu wykonywania przyłączeń, ale tez sposobu  ich finansowania. Dziś mogę powiedzieć tyle, ze jeśli znajdzie się grupa przynajmniej 50 chętnych, będziemy mogli ubiegać się o korzystny kredyt i dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przy budowie kanalizacji występują czasem utrudnienia. Tak jest na przykład przy ulicy Włókienniczej w Chodakowie, gdzie budowlani  natrafiają co i rusz na niezinwentaryzowane urządzenia z rur żeliwnych i betonu – pozostałości po  dawnym Chemiteksie.

- Ale przecież nikt nie powiedział, że żadnych utrudnień nie będzie - mówi Stanisław Grażka. – Gdyby nawet  budowlani natknęli się na obiekty archeologiczne, jesteśmy na tę okoliczność przygotowani. W ramach projektu zatrudniony jest archeolog, który z pewnością zatroszczy się o ewentualne pamiątki. 

W ocenie moich rozmówców najpoważniejszym dziś  utrudnieniem jest obsługa prawna projektu.

- Dopiero w fazie wykonawczej widać, jak deficytowym zawodem są prawnicy specjalizujący się w obsłudze inwestycji i  jak kosztowna jest obsługa projektu przez kancelarie prawne – podkreśla prezes  ZWiK . – Niezależnie od trudności musimy wszystko, co związane z realizacją projektu wykonać w określonym czasie. A przy tym wykonywać wiele bieżących inwestycji i napraw – zaznacza.

(a)

A A A
24.04.2012
godz.10:51

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt