przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
239441 odwiedzin
Rada pożytku wybrana

Burmistrz powołał Sochaczewską Radę Działalności Pożytku Publicznego. Jej kadencja potrwa do 16 listopada 2018 r.

Rada to organ pomocniczy i doradczy władz. Opiniuje ona działania oraz zadania realizowane przez miasto, zawarte w ustawie o działalności pożytku publicznego oraz wolontariacie. Dotyczy to w szczególności strategii rozwoju miasta, projektów uchwał dotyczących sfery działalności organizacji pożytku publicznego, wyrażania opinii w sprawie funkcjonowania sektora NGO.

W skład sochaczewskiej rady weszło 12 osób reprezentujących różne środowiska. Z ramienia Rady Miasta są to: Agnieszka Karpińska, Marcin Cichocki oraz Marek Kosieradzki. Ratusz reprezentują: naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Joanna Kamińska, naczelnik Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych Agata Kalińska oraz Joanna Augustyniak, pracownik ostatniego z wymienionych wydziałów. Oprócz tego do rady należą: Iwona Woźnicka-Pietrzak (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci), Justyna Kijoch (Stowarzyszenia Sportowo-Rehabilitacyjne Osób Niepełnosprawnych „Jutrzenka”), Marcin Kasza (KS „Bzura Chodaków”), Halina Kobierecka (Stowarzyszenie UTW), Janina Sitkiewicz (Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów), Krzysztof Markiewicz (Stowarzyszenie „Motocykliści Sochaczewa”). (ap)

A A A
26.11.2015
godz.13:57
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt