przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
240028 odwiedzin
Pracownicy socjalni świętowali

W piątek 20 listopada swoje święto miał sochaczewski sektor pomocy społecznej. Nagrodzono jego najbardziej zasłużonych pracowników i wolontariuszy.

Oprócz gospodarza, burmistrza Piotra Osieckiego, obecni byli na niej starosta Jolanta Gonta, wicestarosta Tadeusz Głuchowski, zastępca burmistrza Marek Fergiński, przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Kaczmarek i wiceprzewodnicząca Kamila Gołaszewska-Kotlarz, skarbnik miasta Jolanta Brzóska, dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Danuta Szewczyk-Kozłowska, naczelnicy wydziałów oraz szefowie miejskich jednostek, przedstawiciele sądu, policji, straży pożarnej, członkowie Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie, przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w sferze polityki społecznej, emerytowani i obecni pracownicy pomocy społecznej oraz wolontariusze.

Zebranych powitała tradycyjnie Joanna Kamińska, naczelnik Wydziału Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia UM. Przybliżyła funkcjonowanie tego sektora w naszym mieście.  Następnie głos zabrał burmistrz Piotr Osiecki. Podkreślał, że dobrobyt nie opiera się tylko na dobrach materialnych. Jak mówił, przedstawiciele pomocy społecznej stykają się z najtrudniejszymi sytuacjami życiowymi, w których nie wystarczy zadbać o umożliwienie egzystencji, ale o kompleksową poprawę jakości życia ich podopiecznych. Codzienność takich pracowników nie trafia na czołówki gazet, a problemy, z którymi się stykają, dla wielu mieszkańców Sochaczewa są czymś niewyobrażalnym. Jednak to oni są na pierwszej linii ludzkich tragedii.

Kilkudziesięciu pracowników pomocy społecznej otrzymało z rąk burmistrza Piotra Osieckiego i przewodniczącego Sylwestra Kaczmarka nagrody. Trafiły one również do wolontariuszy działających przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Uroczystość  uświetnił program artystyczny przygotowany przez dyrektora Sochaczewskiego Centrum Kultury Artura Komorowskiego. Dla zebranych wystąpiła wszechstronna wokalistka Izabela Połońska, której towarzyszyli muzycy z Acustico Duo. Zaprezentowali program nawiązujący do przypadającej w tym roku 100 rocznicy urodzin Jeremiego Przybory z legendarnego „Kabaretu Starszych Panów”.

Agnieszka Poryszewska

Lista osób które otrzymały Nagrodę Burmistrza Miasta Sochaczew z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: Zofia Berent – dyrektor, Agata Baczyńska, Krystyna Krzywonos, Adriena Giro, Joanna Maciejewska, Środowiskowy Dom Samopomocy: Joanna Majewska – dyrektor, Mirosława Turczyńska, Adrian Kamiński, Dzienny Dom Pomocy Społecznej: Teresa Michałowska – dyrektor, Justyna Ledzion, Małgorzata Pyrak, Integracyjny Żłobek Miejski: Ewa Lembke – dyrektor, Martyna Stasiak, Katarzyna Kobierecka, Regina Kwiecińska, Wolontariusze MOPS: Julia Cypel , Michalina Dmowska, Kinga Król, Dominika Kuciarska, Natalia Kulmińska, Karolina Kulmińska, Ewelina  Kuzińska, Paulina Nitek, Monika Przygocka, Julia Rybak, Oliwia Sokół, Angelika Szczypińska, Oskar Ściborowski Oskar, Katarzyna Zalewska. 

A A A
23.11.2015
godz.11:32
 

Zapisz się na newsletter

najnowsze zdjęcia
kontakt